• Tỷ giá ngày 24/12: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:42 | 24/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (23412), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so với sáng qua.

 • Tỷ giá ngày 23/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:15 | 23/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (23/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau phiên giảm trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng ...

 • Tỷ giá sáng 22/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:14 | 22/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (22/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã quay đầu giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước đó.

 • Kiều hối bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế

  - 08:46 | 22/12/2021

  Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế trên toàn cầu, nhưng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư KNOMAD, năm 2021 lượng kiều hối chuyển về ...

 • Tỷ giá sáng 21/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:16 | 21/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (21/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã tăng trở lại sau hai phiên giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước đó nhưng đã ...

 • Tỷ giá sáng 20/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:28 | 20/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (20/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm so với phiên trước đó.

 • Tỷ giá ngày 17/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:59 | 17/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (17/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau hai phiên tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng có tăng có giảm so với cuối phiên trước nhưng đã giảm so ...

 • Tỷ giá ngày 16/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 10:14 | 16/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (16/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 15/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:48 | 15/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (15/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng đã được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 14/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:53 | 14/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (14/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng qua.

 • Tỷ giá ngày 13/12: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 10:02 | 13/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (13/12), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 10/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 10:18 | 10/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (10/12), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng qua.

 • Tỷ giá ngày 9/12: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 10:12 | 09/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (8/12), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau ba phiên tăng mạnh trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm ...

 • Tỷ giá sáng 8/12: Tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ ba liên tiếp

  - 10:04 | 08/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (8/12), trong khi tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 7/12: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 10:28 | 07/12/2021

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay (7/12), tỷ giá trung tâm và giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.