• Vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc đang đà giảm

    - 14:00 | 01/11/2018

    Báo cáo mới nhất của Trung Quốc cho thấy tăng trưởng kinh tế đã giảm so với kỳ vọng. Cùng với đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa và dịch vụ vận chuyển đã thể hiện sự suy giảm trong vài tháng trước.

    Trước         Sau