• Tập trung các nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội

    - 16:49 | 16/10/2019

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững".

    Trước         Sau