• Lập quy hoạch chung đô thị Văn Giang

    - 06:36 | 11/06/2019

    Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Văn Giang bảo đảm theo quy định của pháp luật.

    Trước         Sau