Chubb Life Việt Nam khánh thành Chubb Tower II mới tại TP.HCM

Chubb Life Việt Nam khánh thành Chubb Tower II mới tại TP.HCM

Văn phòng kinh doanh mới sẽ là nơi làm việc và huấn luyện, đào tạo của gần 1.600 Quản lý Kinh doanh, Đại diện Kinh doanh và nhân viên Chubb Life Việt Nam tại TP. HCM.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động