Microsoft Việt Nam - một trong những văn phòng thông minh nhất của Microsoft trên toàn cầu

Microsoft Việt Nam - một trong những văn phòng thông minh nhất của Microsoft trên toàn cầu

Là “một trong những văn phòng thông minh nhất của Microsoft trên toàn cầu”, văn phòng mới của Microsoft Việt Nam tại Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành một trong những hình mẫu về mô hình làm việc kết hợp (hybrid work) của tương ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động