• Công nhân vay vốn mua nhà ở bằng nguồn nào?

    - 09:30 | 06/01/2020

    Trong một diễn đàn nhà ở cho công nhân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vừa qua, các chuyên gia kinh tế và nhà quản lý nhà ở cho rằng, hiện đã có chính sách cho công nhân vay ưu đãi mua nhà ...

    Trước         Sau