• Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương: Nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu

  - 16:27 | 22/04/2022

  Công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thành quả đó có được ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ...

 • Những niềm vui từ nguồn vốn chính sách

  - 07:09 | 14/01/2022

  Năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giải ngân trên 80 nghìn tỷ đồng cho hơn 2 triệu lượt hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vố́n đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc ...

 • Đưa vốn chính sách về vùng đồng bào Khmer Kiên Giang

  - 07:04 | 17/12/2021

  Hàng nghìn tỷ đồng vốn ưu đãi đã phủ kín vùng đồng bào dân tộc thiểu số suốt nhiều năm qua, kể cả giữa mùa lũ lụt và trong thời gian đại dịch Covid-19.

 • Vốn chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bào phía Tây Nghệ An

  - 11:01 | 27/11/2021

  Trong những năm qua, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững là nhiệm vụ hàng đầu của Huyện ủy Anh Sơn (Nghệ An). Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện đã ưu tiên tập trung huy ...

 • Vốn chính sách đánh thức miền quê Phú Giáo

  - 07:00 | 30/08/2021

  Với việc huy động thực hiện các chương trình, dự án của Nhà nước, của tỉnh, trong đó đáng kể đến nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung đầu tư cho miền quê xa xôi như trở mình, được đánh thức, đem lại mùa ...

 • Hiệu quả từ đồng vốn chính sách

  - 09:25 | 03/06/2020

  Những năm gần đây, các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh Đăk Lăk triển khai trên địa bàn đã góp phần tích cực vào việc nâng cao thu nhập đời sống cho người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và ...

 • Ấm áp từ đồng vốn ngân hàng

  - 12:00 | 15/09/2017

  Nguồn vay ưu đãi thực sự là một cánh tay nâng đỡ những người từng lầm lỡ trở lại hòa nhập cộng đồng, để vươn lên trong cuộc sống, tự khẳng định mình, sống có ích hơn cho xã hội.

    Trước         Sau