• Nỗ lực tìm vốn trung dài hạn

    - 14:00 | 29/05/2019

    NHNN đang lấy ý kiến dự thảo thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN, trong đó có đưa ra 2 phương án giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của TCTD xuống còn 30%.

    Trước         Sau