Hội nghị của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Hội nghị của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị ngày 7/10/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động