• Lấy kinh tế vùng làm động lực

  - 08:58 | 10/07/2020

  Tại nhiều địa phương, đặc biệt là các đầu tàu kinh tế lớn của cả nước, dịch Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực và kéo lùi tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2020. Để tăng tốc cho tăng trưởng kinh tế ...

 • Thủ tướng mong muốn Vùng KTTĐ phía Nam về đích ‘hùng cường’ sớm 10 năm

  - 07:39 | 31/05/2020

  Thủ tướng cho rằng, TP.HCM cùng 7 tỉnh còn lại sẽ là “bát giác kim cương”, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ về đích sớm hơn ít nhất 10 năm so với cả nước trong mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, ...

 • Vùng KTTĐ Bắc Bộ phải giữ vững vai trò đầu tàu

  - 08:50 | 26/06/2019

  Chưa phát huy được hết vai trò lợi thế, đặc biệt là chưa tận dụng hết khả năng kết nối để cùng phát triển… Đó là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ, ...

 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Sứ mệnh đầu tàu của nền kinh tế

  - 09:17 | 08/05/2019

  Làm việc với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cần thống nhất quan điểm phát triển vùng là phát triển mang tính hữu cơ, liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng thành ...

    Trước         Sau