• Quay trái, quay phải, bạn đã thanh toán xong

    - 06:59 | 14/09/2019

    Ưu điểm nổi trội của ứng dụng Wee@ABBANK là khả năng xác thực thanh toán bằng gương mặt (facepay), khiến giao dịch được thực hiện chỉ trong nháy mắt với tính an toàn tối đa.

    Trước         Sau