• WTO: Sẽ cắt giảm thuế CNTT toàn cầu

    - 08:16 | 22/07/2015

    Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU sẽ tiến hành ký kết trong tuần này một hiệp định giảm thuế lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua tại WTO trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sau khi những đàm phán mang tính đột phá ...

    Trước         Sau