• Khó kiểm soát gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

    - 11:16 | 11/06/2019

    Báo cáo mới nhất về kiểm soát gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho thấy, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng quản lý thị trường ...

    Trước         Sau