• Vị thế sản phẩm Việt Nam đang dần được khẳng định

    - 13:52 | 12/04/2019

    Trong những năm qua, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa ...

    Trước         Sau