• Xuất khẩu trực tuyến: Cơ hội mới của doanh nghiệp Việt

    - 15:01 | 12/07/2019

    Thông qua các kênh hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến như các sàn thương mại điện tử Amazon, Alibaba..., các nhà sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng phạm vi tiếp cận khách hàng, có thể lựa chọn được thị trường, đối tác xuất khẩu ...

    Trước         Sau