Tạo thuận lợi cho nhóm cổ đông thiểu số triệu tập ĐHCĐ bất thường

18:20 | 12/06/2012

Nghiên cứu, mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho các công ty cổ phần chưa niêm yết, công ty cổ phần đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 704 phê duyệt đề án đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường. Theo văn bản này, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế công bố thông tin về quản trị doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần.

Cụ thể, sẽ nghiên cứu soạn thảo và ban hành Quy chế quản trị công ty cổ phần trên cơ sở mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng của quy chế quản trị công ty hiện đang áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, tăng thời hạn gửi giấy mời họp lên ít nhất 14 ngày trước khi tổ chức đại hội. Tạo thuận lợi cho các nhóm cổ đông thiểu số có quyền yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường và đề cử thành viên HĐQT.

Khẳng định rõ việc biểu quyết vắng mặt và biểu quyết tại cuộc họp có giá trị pháp lý như nhau. Khuyến khích áp dụng đa dạng các hình thức biểu quyết vắng mặt.

Mở rộng đối tượng công ty cổ phần áp dụng tỷ lệ tối thiểu thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị. Không bắt buộc Tổng giám đốc, giám đốc phải là cổ đông của công ty.

Ngoài ra, nghiên cứu, mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho các công ty cổ phần chưa phải công ty niêm yết, công ty cổ phần đại chúng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/6.

theo chinhphu.vn

Theo Luật doanh nghiệp 2005, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao, hoặc nhiệm kỳ của HĐQT đã vượt quá 6 tháng mà chưa được bầu thay thế, các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát thì các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn.

Nguồn: thoibaonganhang.vn

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.310 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.174 23.324 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.180 23.285 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.170 23.300 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.170 23.300 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.149 23.311 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.155 23.315 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.300
48.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.300
48.200
Vàng SJC 5c
47.300
48.220
Vàng nhẫn 9999
47.000
48.000
Vàng nữ trang 9999
46.700
48.000