Thoát nghèo ở nơi “chảo lửa, túi mưa”

07:00 | 16/09/2019

Vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn đã giúp bà con nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực, tự vươn lên trong sản xuất để tạo thu nhập, từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng...

Lan tỏa giá trị nhân văn trong chính sách tín dụng
Krông Nô giảm nghèo nhờ vốn chính sách
Chính quyền vào cuộc, đồng vốn phát huy hiệu quả

Phát huy vai trò cơ sở

Hà Tĩnh - vùng quê nghèo ở dải đất miền Trung, nơi được ví như “chảo lửa, túi mưa”, với muôn vàn khó khăn khi chưa nắng đã khô, chưa mưa đã ngập, đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn... Song đến nay, sau gần 5 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, cuộc sống của nhiều gia đình ở địa phương đã dần được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều gia đình ở Hà Tĩnh vươn lên phát triển kinh tế

Có thể nói, những năm gần đây nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tại Hà Tĩnh đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn... Trong đó, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW được đẩy mạnh từ các cấp cơ sở, với sự tham gia trực tiếp của những người đứng đầu; việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra giám sát các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện thường xuyên, sớm phát hiện tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai có biện pháp xử lý kịp thời.

Bắt đầu từ các bí thư, trưởng thôn phải làm tốt vai trò trách nhiệm giám sát, tham gia chứng kiến bình xét đối tượng cho vay, sử dụng vốn vay, đôn đốc các hộ vay vốn trả nợ gốc và lãi đến hạn; bên cạnh chứng kiến, xác nhận ủy quyền các thành viên trong hộ gia đình vay vốn. Tại thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ) có 508 hộ dân với tổng dân số 883 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp và làm nghề mộc truyền thống. Nhu cầu vay vốn lớn, số người thiếu việc làm và chưa có việc làm còn nhiều, nguy cơ tái nghèo luôn tiềm ẩn…

Trước những khó khăn trên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Chi bộ thôn Gia Thịnh cho biết, xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là giải pháp quan trọng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Chi bộ và ban mặt trận thôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, chỉ đạo họp bình xét cho vay đúng đối tượng, theo dõi sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn, thực hiện các biện pháp kiên quyết để thu hồi nợ; tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách...

Với những nỗ lực, đến nay thôn Gia Thịnh có 188 hộ đang vay vốn tại NHCSXH, chiếm tỷ lệ 37% tổng số hộ trong thôn với số tiền vay 6,8 tỷ đồng. Ý thức của hộ vay vốn được nâng lên, nguồn vốn được đầu tư có hiệu quả. Hộ vay đã có ý thức xác định đến hạn là trả nợ nên đảm bảo khả năng an toàn vốn không có nợ xấu, lãi tồn đọng...

Xã Kỳ Ninh là một trong 9 xã nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng của thị xã Kỳ Anh. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, chính quyền xã luôn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thị xã Kỳ Anh trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thực hiện nhiều giải pháp để thu nợ quá hạn, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Ông Lê Công Đường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh chia sẻ, cấp ủy, chính quyền xã đã có những nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bởi vậy, trên cương vị là Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn; đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định; thu nợ thu lãi đúng theo quy định, thực hiện quản lý vốn và bảo tồn nguồn vốn. Đồng thời, đề xuất tham mưu với Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã những vấn đề về chính sách tín dụng cho phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH và nhu cầu của người dân địa phương...

5 năm qua trên địa bàn xã có hơn 325 lượt hộ vay vốn NHCSXH, góp phần cải thiện cuộc sống, chuyển biến về nhận thức, cách thức làm ăn. Hơn 166 hộ thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng ưu đãi. Chất lượng tín dụng chính sách tại Kỳ Ninh không ngừng được củng cố, nâng cao, 4 năm gần đây xã không phát sinh nợ quá hạn...

Bước đột phá của tín dụng chính sách

Trên thực tế, sau gần 5 năm triển khai tổ chức và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã đồng nhất quan điểm về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Từ đó, thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả trong thực tế...

Đặc biệt, hàng năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; đồng thời ưu tiên hỗ trợ ngân sách trang bị, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Ở cấp huyện, thị xã hàng năm trích ngân sách tối thiểu 250 triệu đồng chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách...

Phát huy vai trò của các đoàn thể, đến nay các hội phụ nữ, nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã phối hợp với NHCSXH, chính quyền các cấp thành lập 3.558 tổ tiết kiệm vay vốn tự nguyện với trên 118.368 thành viên. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, minh bạch, công khai, thông qua nhiều khâu giám sát, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn được cho vay kịp thời, đúng đối tượng. Bà Dương Thị Hằng, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hội luôn tăng cường phối hợp với NHCSXH vừa kiểm tra, giám sát nguồn vốn, vừa khảo sát nhu cầu để vốn tín dụng chính sách được lan tỏa rộng rãi đến với người nghèo...

Nhằm giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và NHCSXH tỉnh hỗ trợ người vay vốn trong công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn; tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, bảo quản, tìm đầu ra và định hướng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn vay.

Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc NHCSXH Hà Tĩnh cho biết, chi nhánh thường xuyên tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng. Nhờ triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, nghiệp vụ; vốn tín dụng chính sách được cho vay đúng đối tượng, hộ nghèo... Các đối tượng chính sách sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ đúng hạn, do vậy chất lượng tín dụng được củng cố, nâng cao, nợ quá hạn luôn thấp toàn hệ thống. Đến 30/6/2019 nợ quá hạn chiếm 0,05% trên tổng dư nợ...

Đến nay, vốn tín dụng chính sách ở Hà Tĩnh đã giúp cho 36.950 hộ vượt qua ngưỡng đói nghèo vươn lên làm chủ cuộc sống. 37.127 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, quê hương, xóa tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học vì không trang trải được chi phí...

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, Hà Tĩnh đã có những bước tiến cơ bản về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, với cơ quan tham mưu là NHCSXH đã tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị.

Vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn đã giúp bà con nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực, tự vươn lên trong sản xuất để tạo thu nhập, từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen tồn tại trong nông thôn; gắn kết người nghèo, gắn kết cộng đồng, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm; góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, làm cho nông thôn mới ngày càng khởi sắc... ở nơi được ví như “chảo lửa, túi mưa”.

Bài và ảnh Nghi Lộc

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,80
-
4,90
7,40
-
8,00
8,10
ACB
-
0,20
0,20
0,20
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
4,10
4,30
4,40
5,40
5,70
6,00
6,40
Techcombank
0,03
-
-
-
3,25
3,45
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
4,50
4,50
4,80
5,10
5,10
5,60
5,60
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,60
6,70
7,20
7,50
Agribank
0,20
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,30
6,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.560 23.870 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.580 23.860 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.560 23.860 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.550 23.840 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.560 23.830 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.580 23.975 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.568 23.870 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.630 23.880 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.600
66.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.600
66.400
Vàng SJC 5c
65.600
66.420
Vàng nhẫn 9999
50.300
51.200
Vàng nữ trang 9999
50.200
50.800