Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Các khoản tiền gửi của người dân được đảm bảo trong mọi trường hợp

1,480 lượt xem - 10/10/2022 15:47

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Các khoản tiền gửi của người dân được đảm bảo trong mọi trường hợp