Thủ tướng: Cần giãn, hoãn nộp thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

50 lượt xem - 28/02/2020 14:41

Thủ tướng: Cần giãn, hoãn nộp thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19