Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

381 lượt xem - 24/12/2020 15:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump