Tín dụng chính sách ở miền đất võ

09:46 | 06/09/2019

Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang ngày càng lan tỏa, có hiệu quả trên miền “đất võ, trời văn” Bình Định. Những đồng vốn đã và đang góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình chính sách trên địa bàn, giúp họ vươn lên, góp sức phát triển kinh tế ở địa phương...

Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách
Đối tượng nào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn ưu đãi?
Tín dụng chính sách tác động rõ nét đến công tác giảm nghèo

Nguồn vốn thay đổi cuộc sống

Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang ngày càng lan tỏa, có hiệu quả trên miền “đất võ, trời văn” Bình Định. Những đồng vốn đã và đang góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình chính sách trên địa bàn, giúp họ vươn lên, góp sức phát triển kinh tế ở địa phương...

Gia đình chị Nguyễn Thị Tình là một trong những hộ vay vốn từ NHCSXH ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Gia đình có 4 người con, chồng làm thợ hồ, công việc của vợ cũng không ổn định, bấp bênh nên đời sống khó khăn vất vả... Năm 2015, vợ chồng chị quyết định mở trang trại trên diện tích 5.000 mét vuông đất gò do ông bà để lại.

Đến năm 2016, thông qua Hội Phụ nữ, chị mạnh dạn vay 20 triệu đồng, đầu tư xây dựng chuồng trại và mua heo giống. Công việc đang thuận lợi thì do biến động của thị trường, giá heo giảm mạnh dẫn đến thua lỗ gần như mất vốn. Cả gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tưởng chừng như không vượt qua khỏi. Lại một lần nữa, Chi hội Phụ nữ đã động viên gia đình vay thêm 50 triệu đồng từ NHCSXH để mua 2 con bò giống lai sinh sản, kết hợp với mô hình nuôi heo và nuôi gà.

Các phiên giao dịch lưu động giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại

Đến nay, gia đình đã từng bước ổn định và có thu nhập khá tốt. Cuối năm 2018, gia đình chị Tình đã thu được hơn 100 triệu đồng từ trang trại. Mới đây, chị còn mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng để tiếp tục mua 2 con bò lai. Hiện, gia đình có 8 con bò lai, đàn heo hơn 120 con heo thịt, 4 con heo nái sinh sản, mỗi tháng xuất bán từ 30 đến 40 con gà thịt, mang lại thu nhập ổn định...

Chị Tình tâm sự, có được thành quả như ngày hôm nay thì ngoài sự nỗ lực phấn đấu của gia đình, còn có sự hỗ trợ rất lớn từ NHCSXH; tạo điều kiện cho gia đình có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững...

Gia đình chị Nguyễn Thị Tình chỉ là một trong hàng nghìn hộ ở Bình Định thoát nghèo từ những đồng vốn của NHCSXH. Bởi, theo đại diện NHCSXH Bình Định, đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã lan tỏa đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 90% dư nợ tín dụng chính sách là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục và đào tạo... Từ năm 2014 đến nay cùng với nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương ủy thác, NHCSXH đã giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho hơn 190 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn...

Nguồn vốn từ NHCSXH đã góp phần giúp trên 38 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 19 nghìn lượt hộ gia đình tại các vùng khó khăn vay vốn mua sắm máy móc, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh, đánh bắt, chế biến hải sản và mở rộng cơ sở tiểu thủ công nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương; thu hút, tạo việc làm cho hơn 12 nghìn lao động; giúp hơn 1 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 17 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập...

Ông Nguyễn Tấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đánh giá, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu...

Đặc biệt, những nỗ lực đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều đầu giai đoạn 2016-2020 từ 13,35% xuống còn 7,01% (cuối năm 2018). Riêng 3 huyện nghèo giảm từ 62,54% xuống còn 43,14%, hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

Tập trung vốn về một đầu mối

Tại Bình Định, sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Chỉ thị số 55-CT/TU...

Tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm và chỉ đạo của thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thống nhất nhận thức, cách làm và triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 40-CT/TW và Chỉ thị số 55-CT/TU...

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với tín dụng chính sách xã hội...

Đặc biệt, thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Bình Định đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, tỉnh đã tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là NHCSXH, ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của hoạt động tín dụng chính sách xã hội; HĐND, UBND các cấp đưa vào khoản mục chi dự toán ngân sách hàng năm, tiếp tục bố trí một phần nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn...

Đến 30/6/2019 tổng nguồn vốn của NHCSXH Bình Định đạt 3.667 tỷ đồng, tăng 1.395,5 tỷ đồng so với năm 2014. Vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 115,5 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng so với năm 2014....

NHCSXH Bình Định cũng đã đẩy mạnh việc ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay đã phát huy được điểm mạnh của mạng lưới các tổ chức chính trị - xã hội. Cán bộ ở tất cả các xã cùng tham gia góp sức trong việc tuyên truyền, bình xét cho vay; giám sát sử dụng vốn vay; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi...

Ông Đỗ Thiện Chế - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định cho biết, công tác tư vấn, hướng dẫn được thông qua nhiều kênh, nhiều hoạt động, đảm bảo tác động từ nhiều phía, mọi lúc mọi nơi; qua các lớp tập huấn, các mô hình trình diễn, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… Đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây được xem là kênh hiệu quả nhất trong công tác tư vấn hướng dẫn cho hội viên vay vốn.

Có thể khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đi vào cuộc sống ở Bình Định; phát huy hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, sâu sát trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng... góp phần xây dựng quê hương “đất võ, trời văn” Bình Định ngày càng giàu đẹp.

Hiện, NHCSXH Bình Định đang quản lý và triển khai thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình do địa phương uỷ thác thực hiện. Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.660 tỷ đồng, tăng 1.390 tỷ đồng so năm 2014 với trên 91 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Dư nợ bình quân một hộ đạt 40 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so năm 2014. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm 2014 đến nay đạt 5.999 tỷ đồng, với hơn 190 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn...

Bài và ảnh Nghi Lộc

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.290 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.105 23.285 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.101 23.281 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.100 23.280 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.100 23.270 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.100 23.270 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.093 23..303 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.081 23.310 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.110 23.270 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.130 23.260 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
50.050
50.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
50.050
50.450
Vàng SJC 5c
50.050
50.470
Vàng nhẫn 9999
49.850
50.400
Vàng nữ trang 9999
49.500
50.250