Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng năm 2016

19:20 | 03/04/2017

Các đơn vị thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố với các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn” và “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”;…

Năm 2016, trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm và có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng chịu nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát có sức ép tăng từ giá thế giới, cân đối ngân sách và xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường ngoại tệ chịu sức ép từ diễn biến khó lường của thị trường quốc tế… ngành Ngân hàng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD) và nền kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, tăng trưởng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan và với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) ngành Ngân hàng, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong Ngành, đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, kịp thời động viên, khen thưởng các CBCCVC&NLĐ có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào thành tựu chung của Ngành.

Lãnh đạo NHNN Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2017

Trong năm vừa qua, NHNN đã ban hành, bổ sung kịp thời hệ thống các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT ngành Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác TĐKT phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn Ngành như: Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 11/8/2016 của Thống đốc NHNN về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 8126/NHNN-TĐKT ngày 26/10/2016 về triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020; sửa đổi và ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng TĐKT và Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng;…

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN, các đơn vị trong Ngành đã nghiên cứu, triển khai và kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế tổ chức thực hiện công tác TĐKT theo đặc thù của từng đơn vị.

Năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm (2016-2020), năm toàn ngành Ngân hàng lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ đầu năm, NHNN đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua như: phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam;… nhằm động viên CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng hăng hái thi đua lao động, sản xuất và công tác, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2016.

Trên cơ sở các phong trào thi đua chung của toàn Ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp. Một số phong trào thi đua điển hình như:“Trật tự kỷ cương và văn hóa công sở” của NHNN Trung ương. “Tự hào truyền thống, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao hướng tới 65 năm thành lập Ngành” của Khối Chính sách.

Các đơn vị thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố với các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn” và “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”;…

Các TCTD cùng với việc phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch của năm, đã tích cực phát động các phong trào thi đua ngắn ngày mang tính đặc trưng của đơn vị như “Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hội nhập kinh tế”, “Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ”, “Thi đua thực hiện thành công tái cơ cấu ngân hàng, thi đua thực hiện chuyển đổi thành công mô hình hoạt động kinh doanh, thi đua nâng cao chất lượng quản trị rủi ro”;… Các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua như “Phụ nữ giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, “Sáng tạo trẻ”… và đặc biệt thường xuyên phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị hoặc giữa các Cụm, Khối thi đua, đã động viên đời sống tinh thần và tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong mỗi đơn vị.

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã trở thành động lực để các tập thể, cá nhân thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành (một số thành tựu nổi bật như: mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối, thị trường vàng được ổn định; an toàn hoạt động của hệ thống TCTD được đảm bảo; tính đến cuối năm 2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015, phù hợp với kinh tế vĩ mô, tiền tệ và các giải pháp điều hành của NHNN).

Qua các phong trào thi đua đã phát hiện được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến về trí tuệ và sáng tạo trong công nghệ hiện đại, trách nhiệm và thận trọng trong công tác tín dụng, trung thực và tận tụy trong công tác ngân quỹ… Những tấm gương sáng này được các đơn vị bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến theo từng năm, từng giai đoạn nhằm tìm ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất để biểu dương, tuyên truyền, góp phần nâng cao giá trị nền tảng tinh thần của các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời có tác dụng cổ vũ, khích lệ các nhân tố mới phát triển.

Về công tác khen thưởng, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng và Lãnh đạo đã có nhiều đổi mới về nhận thức và tư tưởng trong chỉ đạo tổ chức công tác TĐKT, việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng ngành Ngân hàng.

 Trong quá trình thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng, Hội đồng TĐKT tại các đơn vị đã bám sát tiêu chuẩn khen thưởng đảm bảo khen đúng, khen kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đã chú trọng tới chất lượng, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích, vì vậy đã khắc phục được tình trạng khen thưởng tràn lan. Nhiều đơn vị đã gắn công tác khen thưởng với cải cách thủ tục hành chính và quan tâm phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tập thể ngoài Ngành đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng.

Kết quả khen thưởng năm 2016 cụ thể: Thống đốc đã khen thưởng cho 1108 tập thể và 4910 cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng, trong đó tỷ lệ CCVC&NLĐ trực tiếp (không tính lãnh đạo từ cấp phòng trở lên) được khen thưởng chiếm 27,2% tổng số cá nhân được khen thưởng. Về khen thưởng cấp Nhà nước, Thống đốc đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 64 tập thể và 153 cá nhân, trong đó tỷ lệ CCVC&NLĐ trực tiếp được khen thưởng chiếm 2,6% tổng số cá nhân được khen thưởng. Việc quan tâm, khen thưởng kịp thời đối với người lao động trực tiếp có tác dụng vô cùng to lớn trong việc động viên, khích lệ họ tích cực lao động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến và tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Ngành.

Năm 2016, NHNN đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác TĐKT tại 39 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và 31 đơn vị thuộc các TCTD. Cùng với việc kiểm tra của NHNN, tại một số TCTD đã triển khai kế hoạch kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác TĐKT. Công tác kiểm tra được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bài bản. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra đã triển khai tổ chức thực hiện công tác TĐKT theo quy định của Nhà nước; đã cụ thể hóa Thông tư số 02/TT-NHNN ngày 07/01/2015 của Thống đốc NHNN thông qua việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT theo đặc thù của từng đơn vị; tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và thực hiện công tác xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng thưởng xuyên, chuyên đề, đột xuất đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác TĐKT trong năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tại một số đơn vị, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa có chiều sâu, chưa đưa ra được các tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, chưa nêu cao được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phối hợp triển khai công tác thi đua. Công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến đã được chú trọng xong số lượng các điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số đơn vị chưa có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT đã bước đầu được triển khai nhưng còn  chậm, chưa phục vụ tốt công tác lưu trữ, tra cứu số liệu TĐKT. Một số đơn vị chấp hành chưa nghiêm về chế độ thông tin, báo cáo; nội dung báo cáo còn sơ sài, chưa nêu được phong trào và những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua;…

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và các mục tiêu chiến lược của ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020, NHNN tiếp tục phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2017 sâu rộng tới CBCCVC&NLĐ trong toàn Ngành; xây dựng nội dung phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác TĐKT. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.

Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, mô hình mới trong lao động, học tập, sản xuất và công tác. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến và vai trò tham mưu của bộ máy chuyên trách công tác TĐKT các cấp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ tin học vào công tác TĐKT nhằm tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực. Với kinh nghiệm, bài học và quyết tâm của ngành Ngân hàng đã thể hiện trên các mặt công tác nói chung và công tác TĐKT nói riêng trong thời gian vừa qua sẽ là cơ sở vững chắc để ngành Ngân hàng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho trong năm 2017.

 

Nguyễn Thị Hải - Chuyên viên Vụ TĐKT, Ngân hàng Nhà nước

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,10
5,80
5,90
BIDV
0,10
-
-
-
3,30
3,30
3,60
4,20
4,20
5,80
5,80
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,30
3,30
3,60
4,20
4,20
5,80
5,80
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,60
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,20
5,40
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
2,55
2,65
2,75
4,30
4,10
4,80
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,83
3,83
3,83
6,55
6,80
7,15
7,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.040 23.250 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.060 23.240 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.020 23.250 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.060 23.235 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.050 23.230 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.050 23.230 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.062 23.277 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.051 23.251 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.050 23.230 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.070 23.220 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.150
55.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.150
55.600
Vàng SJC 5c
55.150
55.620
Vàng nhẫn 9999
53.300
53.800
Vàng nữ trang 9999
52.700
53.500