Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021)

Tự hào 70 năm ngành Ngân hàng xứ Thanh

11:23 | 21/04/2021

NHNN tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các giải pháp về chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát triển không ngừng cùng nền kinh tế

Hơn hai tháng sau khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ra đời, ngày 17/7/1951 Ngân hàng Thanh Hóa được thành lập. Từ khởi điểm ban đầu là một chi nhánh ngân hàng nhỏ với vài chục cán bộ và 5 phòng, đội trực thuộc. Đến nay, mạng lưới hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh và phát triển. Hiện, trên địa bàn Thanh Hóa có 103 TCTD (gồm 34 chi nhánh ngân hàng, 2 tổ chức tài chính vi mô và 67 QTDND) được trải rộng khắp toàn tỉnh, đã tạo thêm nhiều kênh dẫn vốn đầu tư cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của các thành phần kinh tế trong tỉnh.

Ngành Ngân hàng Thanh Hóa luôn bám sát các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên vốn tập trung đầu tư cho các lĩnh vực đột phá của tỉnh, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung vốn đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án lớn của tỉnh trên các lĩnh vực như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy điện, giao thông, mía đường... vốn tín dụng ngân hàng có tác động sâu sắc đến sự phát triển của các thành phần kinh tế tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

tu hao 70 nam nganh ngan hang xu thanh
Đại hội Đảng bộ NHNN tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đảm bảo cho hệ thống Ngân hàng trên địa bàn phát triển, hoạt động an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt những năm gần đây, mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành Ngân hàng Thanh Hóa luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc mở rộng, nâng cao chất lượng tín dụng, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng và giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu các TCTD. Nhờ vậy, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, nguồn vốn hoạt động tăng trưởng bình quân 15%/năm. Trong đó, vốn huy động tại chỗ tăng bình quân 16%/năm, dư nợ tín dụng tăng bình quân 15%/năm, nợ xấu dưới 1%/tổng dư nợ. Từ đó, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh.

Trong suốt những năm qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giữ vai trò làm đầu mối chỉ đạo, điều hành hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho Thống đốc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, các cơ chế chính sách về tiền tệ, ngân hàng của Chính phủ, của Thống đốc NHNN.

NHNN tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các giải pháp về chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, như: Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và lãi suất thỏa thuận; thực hiện có kết quả các biện pháp về tín dụng, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay, thu nợ gốc trước, nợ lãi sau, tăng cường trao đổi, đối thoại, làm việc trực tiếp với khách hàng...; thực hiện nghiêm quy định về phân loại tài sản có, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, tích cực thu hồi, xử lý các khoản nợ xấu bằng nhiều hình thức; cảnh báo các ngân hàng chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng, thanh toán, có biện pháp tích cực ngăn ngừa thủ đoạn tiêu cực, tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát; công tác kế toán - thanh toán; công tác tiền tệ - kho quỹ; công tác quản lý vàng và ngoại hối; công tác thông tin tuyên truyền,... nhằm xây dựng hệ thống Ngân hàng Thanh Hóa phát triển an toàn, bền vững.

Để tiến tới phát triển một hệ thống ngân hàng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới công nghệ, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tin học vào các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đến nay đã có nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, tiện ích được thực hiện, như dịch vụ chuyển tiền điện tử, thẻ thanh toán, thanh toán quốc tế, thanh toán tiền điện, nước, tiền điện thoại, thu ngân sách Nhà nước... Đến nay, toàn tỉnh có 310 máy ATM lắp đặt cố định và 01 máy ATM di động; 02 Điểm giao dịch di động bằng xe ô tô chuyên dụng. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng trên địa bàn hiện có 915 máy POS được lắp đặt và đi vào hoạt động, 100% chi nhánh NHTM thực hiện kết nối liên thông thanh toán qua máy ATM, với hơn 1,5 triệu thẻ đã được phát hành.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ngành Ngân hàng Thanh Hóa còn rất tích cực trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, mỗi năm các ngân hàng đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà trẻ, mua sắm các trang thiết bị y tế, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo... góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

tu hao 70 nam nganh ngan hang xu thanh
Vốn tín dụng ngân hàng góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội

Bước tiếp trên những chặng đường mới

Năm 2021, NHNN Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, ngày 13/3/2020 và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 năm 2020; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Tập trung chỉ đạo các TCTD có nợ xấu cao trên địa bàn chủ động xây dựng phương án, kế hoạch xử lý nợ xấu, có các giải pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh; rà soát việc phân loại nợ, đảm bảo phản ánh đúng chất lượng khoản vay, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh của TCTD và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện. Có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN. Đồng thời, giám sát, theo dõi, xử lý những trường hợp lợi dụng chính sách để làm sai lệch chủ trương hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đặt ra rất lớn. Để góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành Ngân hàng Thanh Hóa đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện, cụ thể: Nguồn vốn huy động tăng từ 18-20%/năm; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân từ 12-15%/năm; phát triển mạnh toàn diện các dịch vụ tiện ích ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đến cuối năm 2026 chiếm 82% tổng doanh số thanh toán…

Để đạt được các mục tiêu đó cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp: Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đầu tư cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu dưới 3%; triển khai thực hiện tốt các đề án hoạt động đã được NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vàng, ngoại hối; đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế... tạo cơ sở cho hệ thống Ngân hàng Thanh Hóa phát triển, hoạt động an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Với những thành tích đã đạt được trong 70 năm qua, ngành Ngân hàng Thanh Hóa đã vinh dự được đón nhận hàng chục Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân, nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, NHNN Việt Nam, của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen, Giấy khen, các phần thưởng cao quý khác của các cấp, các ngành trao tặng. Đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Agribank Quảng Xương đã đạt được trong thời gian qua.

Thanh Thủy - Thanh An

Nguồn:

Tags: ngân hàng
Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.920 23.150 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.945 23.145 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.939 23.149 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.980 23.160 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.950 23.130 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.950 23.130 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.950 23.162 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.942 23.142 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.950 23.130 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.970 23.130 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.050
56.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.050
56.400
Vàng SJC 5c
56.050
56.420
Vàng nhẫn 9999
52.300
52.900
Vàng nữ trang 9999
51.900
52.600