Cán bộ ngân hàng tiêu biểu:

Ứng dụng sáng kiến để tăng hiệu quả công việc

11:30 | 05/12/2019

Với nhiệm vụ được giao, chị Nguyễn Thị Thư, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ban lãnh đạo trong lĩnh vực kế toán thanh toán, đảm bảo mọi chứng từ đi đến được hạch toán chính xác, an toàn, kịp thời; thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài sản, chi tiêu tài chính tiết kiệm, đúng chế độ; thường xuyên kiểm tra kinh phí giao khoán để chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan được thông suốt; phối hợp với các phòng liên quan thực hiện hiện mua sắm, thanh lý tài sản cố định, công cụ lao động đúng quy định; thực hiện tốt công tác quyết toán niên độ hàng năm; chủ động cân đối các chỉ tiêu,tham mưu với Ban lãnh đạo, lập xin bổ sung kinh phí; lập kế hoạch thu nhập - chi phí quản lý, mua sắm, bảo dưỡng sửa chữa tài sản… theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Thư đã có nhiều sáng kiến để tăng hiệu quả công việc

Ngoài ra, chị thực hiện quản lý kho quỹ an toàn; đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động thông suốt; thực hiện tốt kế hoạch thu chi tài chính, kinh phí Trung ương giao khoán hàng năm, thu đúng đủ, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả; công tác mua sắm và thanh lý tài sản cố định, công cụ lao động thực hiện đúng quy trình, đúng theo chế độ; chế độ thông tin báo cáo chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian quy định; tích cực nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch, giải pháp, các quy chế làm việc hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi nhánh, của các ngân hàng trên địa bàn, được Hội đồng sáng kiến cơ sở công nhận.

Bên cạnh đó, là Uỷ viên Ban chấp hành Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai các phong trào thi đua do tỉnh, ngành, công đoàn phát động đạt hiệu quả như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào thể dục thể thao; các hoạt động giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn… 

Trong gia đình, chị tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tạo điều kiện cho chồng con học tập, công tác; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào tại nơi cư trú tổ chức; hàng năm đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.Với những cố gắng của mình, 5 năm (2014-2018) qua chị đều được xếp loại Đảng viên và Công chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được công nhận đạt Đoàn viên công đoàn xuất sắc, Phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở; được tặng 10 Giấy khen thành tích trong các phong trào thi đua hàng năm.  Năm 2018, chị được Công đoàn cơ sở đề nghị  Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen.

Đặc biệt, trong công việc, chị đã có nhiều sáng kiến cải tiến để giảm sức lao động của cán bộ, nhân viên trong đơn vị như năm 2015, chị xây dựng, ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Chi nhánh. Quy định chi tiết các khoản chi chi tiêu nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Điện Biên theo quy định của pháp luật, của ngànhvà tình hình kinh phí được giao khoán của Chi nhánh. Quy định đã nâng cao hiểu biết của cán bộ công chức trong thực hiện các quy định của pháp luật, của ngành, của Chi nhánh trong quá trình công tác; đảm bảo công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ công chức và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế.

Năm 2016, chị lại có sáng kiến nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Sáng kiến đã phân quyền nhận văn bản đến tới văn thư phòng và tất cả các cán bộ trong phòng. Căn cứ vào nội dung của văn bản đến, trưởng phòng sẽ luân chuyển văn bản tới cán bộ nghiệp vụ chuyên môn  để thực hiện, nhưng các cán bộ còn lại của phòng vẫn nắm bắt kịp thời các văn bản mới liên quan đến nghiệp vụ  nhanh chóng, kịp thời.

Hay, giải pháp cải tiến quy trình lưu trữ, dữ liệu trên hệ thống máy chủ hàng ngày tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Việc lưu trữ dữ liệu hàng ngày được thực hiện hoàn toàn tự động (thay thế hình thức lưu trữ thủ công trước đây). Chương trình sẽ tự mở sổ ghi chép thời gian và các thông tin khác liên quan đễn công tác lưu trữ. Sáng kiến này đã giúp cho cán bộ, công chức tiết kiệm thời gian khi phải lưu trữ thủ công hàng ngày vì từ các máy trạm đã được cài đặt file để tự động copy lưu trữ đến hệ thống máy chủ. 

Mới đây, thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội  trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, chị đã cùng các đồng nghiệp triển khai thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và có hiệu quả các văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách mới về thanh toán qua ngân hàng; triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; thực hiện việc trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc; chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công và ngân hàngđể áp dụng việc định danh các khoản thu (mã giao dịch ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch điện tử; tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; phối hợp với bảo hiểm xã hội trong việc chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội thông qua các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng...

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.545 22.775 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.575 22.775 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.565 22.775 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.570 22.770 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.580 22.760 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.760 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.576 22.788 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.543 22.773 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.580 22.760 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.600 22.760 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.550
60.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.550
60.120
Vàng SJC 5c
59.550
60.270
Vàng nhẫn 9999
51.550
52.250
Vàng nữ trang 9999
51.250
51.950