Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11:19 | 15/03/2021

Sáng nay (15/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 54 góp ý báo cáo Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

uy ban thuong vu quoc hoi mot nhiem ky thanh cong va hoan thanh xuat sac nhiem vu Khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đã có nhiều ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, nhưng cũng có nhiều ý kiến đề nghị làm rõ thêm những mặt, lĩnh vực để làm nổi bật nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIV.

uy ban thuong vu quoc hoi mot nhiem ky thanh cong va hoan thanh xuat sac nhiem vu
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

"Một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. 11 kỳ họp và hàng tháng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều họp, thậm chí họp để giải quyết các vấn đề đột xuất hoặc giải quyết các về Chính phủ yêu cầu để đáp ứng kịp thời công tác điều hành phát triển đất nước. Dân chủ được phát huy mạnh mẽ nhưng dân chủ theo kỷ cương, tranh luận của các đại biểu được mở rộng, tạo không khí cởi mở, phản biện của Quốc hội, đại biểu Quốc hội có những phân tích rất sâu sắc, đáp ứng được mong mỏi và nguyên vọng của nhân dân...", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Đánh giá chung về nhiệm kỳ này, các ý kiến đều thống nhất cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề mới do thực tế đặt ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong hoạt động của Quốc hội.

Hoạt động lập pháp tiếp tục được chú trọng đổi mới, cải tiến về quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, tiếp thu, giải trình góp phần nâng cao chất lượng dự án, dự thảo khi trình Quốc hội. Hoạt động giám sát ngày càng được tăng cường với nhiều đổi mới. Việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác được thực hiện kịp thời, hiệu quả, mang tính toàn diện, giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả, chủ động, liên tục, nhất quán, có tính sáng tạo, đổi mới cao, để lại dấu ấn tốt đẹp, nâng cao vai trò và vị thế của đất nước. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục được cải tiến, đổi mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn những hạn chế nhất định: Tình trạng chậm gửi hồ sơ tài liệu chưa được khắc phục; tính ổn định của chương trình làm việc thường kỳ chưa cao; một số nội dung được bổ sung sát phiên họp làm ảnh hưởng đến chất lượng xem xét, thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có lúc chưa quyết liệt, còn tình trạng bổ sung vào chương trình một số dự án gần khai mạc kỳ họp; việc chỉ đạo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội trong một số trường hợp còn chưa đầy đủ; việc bố trí, sắp xếp thời gian thảo luận một số nội dung trong chương trình kỳ họp có lúc chưa sát thực tế… hiệu quả của công tác giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân chưa cao; kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri chưa đi sâu vào thực chất, thiếu cơ chế kiểm soát và bảo đảm hiệu quả thực hiện kiến nghị cử tri...

Sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội trong triển khai hoạt động đối ngoại còn chưa nhịp nhàng, nguồn nhân lực tham gia, phục vụ công tác đối ngoại còn hạn chế so với yêu cầu tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại chưa được đầu tư bài bản.

Nguyên nhân của những kết quả đạt được, trước hết là do tập thể và từng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động, đoàn kết và thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể và cá nhân, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với tình hình mới; luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu lý luận và bám sát sự vận động, tình hình thực tiễn để cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nội dung và các mặt công tác; chú trọng phát huy trí tuệ của tập thể, huy động sự đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, lắng nghe ý kiến của cử tri và nâng cao năng lực, vai trò của các cơ quan, của bộ máy tham mưu giúp việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội nói chung và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng.

Bên cạnh đó, còn do sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu như: trách nhiệm của một số Ủy ban trong việc tham gia thẩm tra một số dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết chưa thực sự quyết liệt; nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa thực sự sâu sắc, thống nhất; còn thiếu ý kiến tham gia hoặc có sự nể nang trong việc phản biện, thẩm tra; việc chấp hành các bước trong thực hiện một số quy trình, thủ tục còn chưa nghiêm túc, đầy đủ, mang tính hình thức; chưa xem xét thấu đáo một số nội dung chính sách khi lập dự án đưa vào chương trình.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp trong 1 ngày để xem xét, cho ý kiến về những nội dung về: về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 và về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

Dương Công Chiến

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.930 23.200 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.950 23.190 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.939 23.199 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.730 22.940 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.950 23.160 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.960 23.160 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.980 23.200 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.934 23.185 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.990 23.190 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.010 23.190 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
60.750
61.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
60.750
61.450
Vàng SJC 5c
60.750
61.470
Vàng nhẫn 9999
51.700
52.400
Vàng nữ trang 9999
51.400
52.100