Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

10:30 | 29/09/2020

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã có nhận thức và hành động sâu sắc trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.

Hiện nay, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank là tổ chức Đảng có quy mô lớn nhất toàn hệ thống với 01 Đảng bộ bộ phận, 41 Chi bộ trực thuộc và tổng cộng có 842 đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Trụ sở chính Vietcombank đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc từng bước được đổi mới về phương thức, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong sự nghiệp chung.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Phần thi sáng tạo, ấn tượng của Đảng bộ Trụ sở chính trong Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đảm bảo gắn sát với tình hình hoạt động thực tiễn.

Phong cách làm việc tập thể, dân chủ là một đặc trưng trong tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Người khẳng định “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc, thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”.

Thực tiễn chứng minh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước dân chủ, ở đỉnh cao của quyền lực, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên có phong cách làm việc tập thể và dân chủ. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm chỉ đạo suy nghĩ và hành động của Người. Trong công tác chuyên môn, Trụ sở chính Vietcombmank luôn học Bác phong cách làm việc dân chủ, kết nối hệ thống với các chi nhánh qua các buổi làm việc trực tiếp, giao ban trực tuyến; giao KPI đối với thành viên Ban lãnh đạo theo các Chi nhánh, phòng, ban và mảng nghiệp được phân công phụ trách; Ban lãnh đạo và các phòng ban của Trụ sở chính luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các Chi nhánh trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng quý và đột xuất.

Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgích đi từ suy nghĩ đến nói, viết và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách ứng xử, tác phong sinh hoạt hàng ngày. Trong quá trình hoạt động cách mạng đã hình thành ở Người phong cách làm việc bao gồm nhiều nội dung, trong đó có phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực. Khi làm xong một công việc, dù thành công hay thất bại, Người đều có tổng kết rút kinh nghiệm để tiến hành những công việc khác tốt hơn. Người lãnh đạo phải biết sử dụng bộ máy, những người cộng sự, những cơ quan giúp việc một cách khoa học, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng. Học Người, Trụ sở chính Vietcombank đã đổi mới toàn diện công tác giao kế hoạch, triển khai bộ KPI; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bố nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc thế thông qua triển khai Hiệp ước vốn Basel.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được NHNN cho áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn (Trụ cột 1 và Trụ cột 3). Từ tháng 11/2018, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Trụ cột 2). Đến nay, Vietcombank đã hoàn thành cả 3 Trụ cột của Basel II trước thời hạn.

Học tập Bác nếu chỉ dừng ở việc học những lời dạy của Bác thôi thì chưa đủ. Bên cạnh những bài viết, bài nói thể hiện tư tưởng, đường lối cách mạng, thì chính cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác là minh chứng sinh động nhất, dễ thuyết phục nhất. Vì như Người đã viết: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có đủ tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Học Bác, Trụ sở chính Vietcombank đã thể hiện sự gương mẫu vào cuộc trong mọi mặt, đích thân các thành viên Ban lãnh đạo tham gia các công tác như xử lý nợ xấu, phát triển khách hàng, luôn đặt lợi ích của Ngân hàng làm mục tiêu hoạt động hàng đầu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; thực hiện đẩy đủ và chuẩn mực công tác quy hoạch cán bộ.

Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đã cử cán bộ, đảng viên, người lao động tham dự đầy đủ, nghiêm túc Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập Chỉ thị 05 do Đảng ủy Vietcombank tổ chức. Qua học tập, quán triệt hầu hết cán bộ đảng viên đều nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản đã nêu trong Chỉ thị, Nghị quyết, xác định được nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm chính trị; sau mỗi Hội nghị có 100% cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Vietcombank về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát các năm của Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Hình ảnh Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị tại Vietcombank

Cả cuộc đời Bác là sự vận dụng sáng tạo những điều đã học vào thực tiễn cách mạng. Với một kho tri thức cộng với những kinh nghiệm tích lũy được mà Bác đã có những dự đoán chính xác và đưa ra những quyết định sáng suốt trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì học hỏi, phân tích, đúc kết, chứ không phải Người sinh ra đã là một ông thánh. Học Bác, Đảng ủy Trụ sở chính đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Trụ sở chính phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, phát động các phong trào thi đua xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, phong trào văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trụ sở chính Vietcombank, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Năm 2018, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã tổ chức thành công chương trình Hành trình “Về nguồn” cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Chương trình có sự tham gia của Ban lãnh đạo và đông đảo đảng viên của Đảng bộ, là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank. Các nội dung trong chương trình thật sự có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên tham gia khi đã khơi dậy và làm sáng lên truyền thống yêu nước, giá trị nhân văn và đức hy sinh của các thế hệ người Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh, giành độc lập tự do của dân tộc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tổ chức thực hiện nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan trong chương trình về nguồn năm 2019

Năm 2019, nhằm phát động một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là “làm theo” tấm gương đạo đức của Người trong điều kiện hoạt động kinh doanh, tác nghiệp cụ thể của Vietcombank; để mỗi đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank xây dựng kế hoạch và trình Đảng ủy Vietcombank chấp thuận tổ chức Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”, theo đó, chỉ đạo 44/44 tổ chức Đảng trực thuộc thành lập đội thi sơ khảo và chọn ra 9 đội vào chung khảo. Nội dung hội thi bao gồm các phần thi kiến thức cũng như tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa.

Với sự nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, năm 2020, đội thi của Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tham gia Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Vietcombank tổ chức và xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc.

 Hàng năm, Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đều thực hiện tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Các đội tham gia phần thi thứ nhất “Hồ Chí Minh chân dung một con người” trong Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”do Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank tổ chức

Gắn chỉ thị số 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Trụ sở chính đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo điều tra độc lập của công ty Nelson, hệ thống Vietcombank với 13.278 cán bộ tham gia đánh giá ICS về Trụ sở chính, theo đó, đánh giá vai trò hoạch định chiến lược đạt 98%, lãnh đạo đạt 93%, văn hóa doanh nghiệp đạt 96%. Trụ sở chính đã đóng góp vai trò chủ đạo, giúp Vietcombank bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo dấu ấn mới trên nhiều phương diện và khẳng định vị trí số 1 về lợi nhuận và chất lượng hoạt động, là ngân hàng đầu tại Việt Nam có tổng tài sản 50 tỷ USD và giá trị vốn hóa cao nhất trong các TCTD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với mức lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ USD năm 2019, Vietcombank thuộc Top 300 ngân hàng có quy mô lợi nhuận cao nhất toàn cầu.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Phần thi thứ hai với tên gọi “Tình Bác sáng đời ta” trong Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”do Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank tổ chức

79 mùa xuân của Bác là một bản anh hùng ca bất diệt. Vĩ đại là thế nhưng Người thật gần gũi với mỗi chúng ta. Chúng ta luôn hình dung được đôi mắt sáng, nụ cười hiền và cảm thấy được tình cảm yêu thương, nhân ái, bao dung độ lượng của Người. Tất cả những điều đó sẽ tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống hàng ngày. Những câu chuyện thường ngày về Bác, mỗi câu chuyện có những ý nghĩa khác nhau. Chắt lọc từ những câu chuyện tưởng là nhỏ ấy, chúng ta thấy được bao nhiêu điều lớn lao để suy nghĩ, để học theo Bác và làm theo Bác.

van hoa vietcombank duoi anh sang tu tuong ho chi minh
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNT.Ư Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên phải), trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Vietcombank - đơn vị “đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020”.

Để thực hiện thành công 2 nhiệm vụ: “Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Giữ gìn và phát triển văn hóa Vietcombank; xây dựng con người Vietcombank phát triển toàn diện” góp phần đưa Vietcombank phát triển bền vững và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn tới, trên cơ sở những bài học quý báu rút ra qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank có một số ý kiến đề xuất như sau:

Một là, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc lan tỏa và phát huy các giá trị Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và thực hiện một cách có hiệu quả Chỉ thị 05 vào thực tế.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ba là, Cần chú trọng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu lý luận của Đảng để tiếp tục đề xuất các giải pháp giúp việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên đi vào chiều sâu.

Bốn là, Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Sâu sát lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Công đoàn trở thành các đơn vị có vai trò tiên phong, lan tỏa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong các hoạt động đoàn thể.

Năm là, Tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên, qua đó nghiên cứu, tổng hợp để có thể làm giàu hơn Sổ tay văn hoá Vietcombank.

Mục tiêu trong tình hình mới, giai đoạn mới có nhiều thách thức nhưng cũng rất vẻ vang, để thực hiện mục tiêu đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng đúng như đồng chí Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn”. Đồng thời, việc phát huy Văn hóa Vietcombank gắn với học tập Chỉ thị 05 sẽ giúp các giá trị văn hóa trở thành báu vật là kim chỉ nam cho Vietcombank thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới là Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại Vietcombank đảm bảo tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả thực hiện khát vọng Vietcombank vươn ra biển lớn.

Hữu Kiên – Hồng Hải – Tô Hoa

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850