VietinBank: Thi đua tiếp lửa đổi mới

18:51 | 16/09/2015

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị trí là một NHTM lớn, chủ lực, hàng đầu của Việt Nam, hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế. 

Đồng thời, phát huy vai trò là một NHTM chủ lực của nền kinh tế, tích cực đi đầu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ và ngành Ngân hàng. “Thành công đó đặc biệt có sự đóng góp to lớn của phong trào thi đua với gần 20 ngàn cán bộ, nhân viên (CBNV) trong toàn hệ thống VietinBank” Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng khẳng định tại Hội nghị thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ 7.

Bà Hà Thị Khiết Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Trưởng ban Dân vận Trung ương, trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cho Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên trái)

Từ bước đệm lịch sử

Nhìn lại chặng đường đã qua, công tác thi đua khen thưởng đã thực sự tạo động lực để các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, người lao động VietinBank qua các thời kỳ, xây dựng và phát triển ngân hàng ngày càng lớn mạnh.

Những dấu ấn của công tác thi đua khen thưởng không khó nhận ra trong giai đoạn khởi nghiệp, khi đã tạo tiền đề mở rộng và phát triển Ngân hàng Công thương (NHCT) Việt Nam trở thành NHTM đa năng, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ.  Rồi nữa, là những năm 2001-2008, giai đoạn khó khăn nhất, lúc NHCT Việt Nam tập trung khắc phục những tồn tại về nợ xấu, tiếp tục củng cố, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ ngân hàng, thúc đẩy mọi mặt hoạt động kinh doanh phát triển.

Đây cũng là giai đoạn NHCT Việt Nam chuyển đổi tên thương hiệu mới là VietinBank với câu định vị “nâng giá trị cuộc sống”. Để thực hiện đúng định hướng chiến lược và mục tiêu trong giai đoạn này, đòi hỏi hệ thống phải đồng lòng, quyết tâm cao, từ trụ sở chính đến các đơn vị cơ sở, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong việc phát động các phong trào thi đua, tổ chức và triển khai thực thi có hiệu quả nhất.

Trong giai đoạn này, công tác thi đua khen thưởng của VietinBank đã tiếp tục được kiện toàn, đổi mới về tổ chức bộ máy tham mưu cũng như về nội dung và hình thức. Đặc biệt, VietinBank đã nghiên cứu áp dụng phần mềm để đánh giá, phân tích chấm điểm các chỉ tiêu thi đua nhằm  giúp Hội đồng Thi đua khen thưởng xếp loại các đơn vị được chính xác, toàn diện, trên cơ sở đó xem xét khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần một cách công bằng, đúng người, đúng việc.

Trong giai đoạn này, các phong trào thi đua thường xuyên được phát động và đạt nhiều kết quả xuất sắc, đã mang lại cho VietinBank một vị thế mới, tiềm năng mới với những thành tựu rất đáng tự hào trên mọi mặt hoạt động, chuẩn bị hành trang vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới.

Đến lực đẩy hội nhập

Từ 2009 đến nay, VietinBank tiến hành đổi mới hoàn toàn và mạnh mẽ về chất, thực hiện thành công cổ phần hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá các mặt hoạt động ngân hàng, hội nhập quốc tế, chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế, xứng đáng với vị thế là một NHTM chủ lực, hàng đầu Việt Nam.

Trong giai đoạn này, VietinBank có sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô tài sản có, hiệu quả kinh doanh và phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Ngân hàng cũng tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại; nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản trị  rủi ro; đổi mới, phát triển hệ thống công nghệ hiện đại và là doanh nghiệp tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Đặc biệt, trong những năm vừa qua, căn cứ đề án đã được Chính phủ và NHNN phê duyệt, VietinBank đã đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động và tích cực tham gia hỗ trợ các NHTM yếu kém thực hiện tái cơ cấu, góp phần lành mạnh hoá, nâng cao hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Công tác thi đua khen thưởng tại VietinBank  cũng đã bắt nhịp theo tốc độ kế hoạch phát triển của ngân hàng với việc đổi mới toàn diện từ cơ chế chính sách, hình thức thi đua, khen thưởng, chú trọng đến công tác khen thưởng đột xuất các mặt nghiệp vụ kết hợp với khen thưởng thường niên theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng.

Nội dung các phong trào thi đua, tiêu chí đánh giá xếp loại thường xuyên được nghiên cứu xây dựng, đổi mới linh hoạt, phù hợp với mục tiêu, phương hướng chỉ đạo kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, nhằm nâng cao vai trò động lực và hiệu ứng lan toả của công tác thi đua khen thưởng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, người lao động về phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, người lao động nhận thức rõ thi đua không chỉ đơn thuần là nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện nhân cách, đạo đức lối sống của cán bộ, người lao động.

Qua đó tạo dựng nên những cán bộ VietinBank vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đầy năng lực, nhiệt huyết, kỷ cương và trách nhiệm trong công việc, trong quá trình phấn đấu và cống hiến.

Song song với phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm, VietinBank đã phát động các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn, thực hiện chuyển đổi thành công mô hình hoạt động kinh doanh, xây dựng hệ giá trị văn hoá VietinBank, nâng cao năng suất lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội…

Ngoài ra, các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phụ nữ “giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, cũng thường xuyên được hưởng ứng, phát động đan xen kết hợp với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước, ngày truyền thống của Ngành, của VietinBank­…

Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động. Từ các phong trào đó, đã có hàng nghìn sáng kiến và đề tài khoa học được áp dụng vào hoạt động kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho VietinBank.

Nhìn lại hành trình 27 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của NHNN Việt Nam, hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh phát triển an toàn - hiệu quả, hướng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

VietinBank cũng là ngân hàng tích cực hội nhập và đã thành công trong hợp tác đầu tư quốc tế với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược, có uy tín ở nước ngoài; luôn đổi mới không ngừng để phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, VietinBank luôn là chỗ dựa vững chắc cho NHNN Việt Nam trong việc thực thi chính sách tiền tệ và tích cực tham gia hỗ trợ các NHTM yếu kém thực hiện tái cơ cấu, góp phần lành mạnh hoá, nâng cao hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng.

Chính vì thế, VietinBank đã được NHNN Việt Nam lựa chọn là một trong hai trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh phát triển an toàn hiệu quả, bền vững, VietinBank còn là doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về xoá đói giảm nghèo.

Khen thưởng thi đua phải công bằng, kịp thời

“Một trong những yếu tố tạo nên thành công của công tác thi đua khen thưởng tại VietinBank là đảm bảo tính công bằng, kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đúng mục đích trọng tâm của thi đua để kịp thời động viên, tránh tình trạng cào bằng, hoặc luân phiên khen thưởng.

Ngân hàng đặc biệt quan tâm, chú trọng tới cán bộ, người lao động làm việc tại các địa bàn kinh tế khó khăn, tránh tình trạng các danh hiệu thi đua phần lớn đều chỉ dành cho lãnh đạo chủ chốt đơn vị lớn, các chức danh lãnh đạo tại các đơn vị, làm mất đi động lực thi đua.

Trong công tác khen thưởng từ các phong trào thi đua, ngoài vật chất còn cần phát huy tác dụng về mặt tinh thần. Vì nếu chỉ coi trọng động lực vật chất thuần tuý thì dễ làm cho người tham gia chỉ thấy cái lợi trước mắt, làm cho lợi ích chân chính của công tác thi đua bị biến dạng.

Ngược lại, nếu thi đua chỉ vì danh hiệu tinh thần thì vô hình trung thiếu đi cơ sở hiện thực”.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng

Nhất Thanh

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.940 24.250 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.918 24.218 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.880 24.180 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.900 24.220 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.800 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.905 24.455 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.908 24.210 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.810 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.970 24.260 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.250
67.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.250
67.050
Vàng SJC 5c
66.250
67.070
Vàng nhẫn 9999
53.250
54.250
Vàng nữ trang 9999
53.050
53.850