VietinBank thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

19:41 | 15/05/2020

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

vietinbank thong bao moi hop dai hoi dong co dong thuong nien 2020

Cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức từ 07h00’ Thứ Bảy, ngày 23/5/2020, tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đối tượng tham dự là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020.

Nội dung Đại hội bao gồm: 

Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020;

Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020;

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;

Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;

Tờ trình công tác nhân sự VietinBank;

Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Tài liệu họp Đại hội bao gồm: Giấy mời đã được gửi cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký. Giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Chương trình Đại hội dự kiến được đăng tải tại website http://investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “Đại hội đồng cổ đông” - “2020” - “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”. Đồng thời, cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 10h30’ ngày 20/5/2020 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank

Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email:investor@vietinbank.vn

Về ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã đăng tải trên website của VietinBank: http://investor.vietinbank.vn. Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, VietinBank triển khai đầy đủ các biện pháp theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch; VietinBank khuyến nghị các cổ đông là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở ủy quyền cho người khác đủ điều kiện sức khỏe tham dự họp Đại hội.

VietinBank cũng thông báo: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi Email theo địa chỉ:investor@vietinbank.vn.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.180 23.360 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.163 23.353 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.260 23.410 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.180 23.350 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.168 23.378 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.165 23.365 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.170 23.340 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.210 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.600
49.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.550
49.000
Vàng SJC 5c
48.550
49.020
Vàng nhẫn 9999
47.600
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050