Vượt “bão Covid-19” ở Ninh Thuận

10:10 | 14/05/2020

Đối phó với dịch bệnh Covid-19, ngành Ngân hàng trên địa bàn Ninh Thuận đã và đang tích cực triển khai thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nỗ lực góp sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra.

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó
Ngành Ngân hàng Ninh Bình: Quyết liệt các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Ngành Ngân hàng Phú Thọ: Chia sẻ khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh

Chủ động ứng phó

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN, chi nhánh NHNN tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay bị ảnh hưởng dịch Covid- 9… Ông Hồ Chu Vân - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhằm hỗ trợ các khách hàng vượt qua những khó khăn do đại dịch, NHNN tỉnh đã quán triệt và yêu cầu các TCTD trên địa bàn khẩn trương triển khai quyết liệt, nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN...

NHNN tỉnh và tất cả các TCTD trên địa bàn đã xây dựng và kích hoạt phương án bảo đảm cho các hoạt động của từng đơn vị và hệ thống ngân hàng trên địa bàn được liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp; hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19. Các TCTD chủ động đảm bảo mục tiêu hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống. Xây dựng giải pháp cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo từng kịch bản diễn biến dịch, phù hợp với các biện pháp chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương; đồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trong đó có tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01 nhằm đảm bảo thực hiện đúng chính sách; Đồng thời, chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải pháp, chính sách, chương trình, gói sản phẩm hỗ trợ để khách hàng vay vốn biết và phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động và giao dịch tiền mặt theo chỉ đạo của NHNN như, khử trùng, sát khuẩn, vệ sinh thường xuyên tại các khu vực giao dịch tiền mặt, kho quỹ và các máy giao dịch tự động (ATM), khử trùng tiền mặt thu về trước khi nhập kho và chi ra lưu thông.

Đặc biệt, trong thời gian qua các TCTD trên địa bàn đã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; áp dụng công nghệ để hạn chế giao dịch trực tiếp, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn. Trên thực tế, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp, việc thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là thanh toán trực tuyến có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng, chống dịch, khi người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường, tránh tiếp xúc nơi công cộng, hạn chế sử dụng tiền mặt… Yếu tố thuận lợi, hiện trên địa bàn Ninh Thuận 100% NHTM triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh, các TCTD còn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt như, mạng lưới 86 máy ATM và 404 máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) được lắp đặt, kết nối liên thông và hoạt động thông suốt với 338.653 thẻ đang lưu hành và toàn địa bàn có trên 250 đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ...

Trợ lực kịp thời cho khách hàng

Cũng theo ông Hồ Chu Vân, nhằm kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 02 và quy định tại Thông tư 02 của NHNN, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá, báo cáo các khoản nợ có thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với khách hàng vay để hướng dẫn thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi vay...

Ngành Ngân hàng Ninh Thuận đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Qua rà soát, toàn tỉnh Ninh Thuận có 4.991 khách hàng với dư nợ 3.666 tỷ đồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chiếm 16,3% dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn. Trong đó có 155 khách hàng là DN với dư nợ 1.460 tỷ đồng và 4.836 khách hàng cá nhân với dư nợ 2.205 tỷ đồng. Trong số này, đến thời điểm 10/4/2020 đã có 1.433 khách hàng với dư nợ 2.438 tỷ đồng trực tiếp bị thiệt hại (125 DN/1.321 tỷ đồng, 1.308 cá nhân/1.117 tỷ đồng). Các TCTD đã thực hiện cơ cấu cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 54 khách hàng/144 tỷ đồng (10 DN/88 tỷ đồng, 44 cá nhân/56 tỷ đồng) miễn giảm lãi vay cho 97 khách hàng với dư nợ được miễn giảm 201 tỷ đồng, số tiền lãi miễn giảm 1,24 tỷ đồng.

 Ngoài tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi theo quy định của NHNN tại Thông tư 01, các NHTM trên địa bàn Ninh Thuận còn triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Để hỗ trợ DN và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các TCTD đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường, đặc biệt hiện nay nhiều ngân hàng đã triển khai gói cho vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng với lãi suất giảm sâu từ 2 đến 2,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường. Tính đến 10/4/2020, các NHTM đã cho vay mới ưu đãi lãi suất 305 khách hàng với doanh số 1.266 tỷ đồng (57 DN/589 tỷ đồng; 248 cá nhân/677 tỷ đồng). Ngoài ra, các NHTM trên địa bàn còn thực hiện miễn giảm các loại phí như, phí chuyển tiền; ưu đãi lãi suất gửi và vay tiền trên các kênh giao dịch trực tuyến...

NHNN chi nhánh tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong triển khai hoặc vi phạm các quy định hiện hành về hỗ trợ, tháo gỡ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19. Thường xuyên đôn đốc việc triển khai của các TCTD trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 của TCTD.

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, ngay từ những ngày đầu xảy ra dịch, hưởng ứng phát động của ngành về chung tay hỗ trợ phòng chống dịch covid-19, toàn thể cán bộ viên chức, lao động ngành Ngân hàng Ninh Thuận đã tự nguyện đóng góp một ngày lương với số tiền trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, các TCTD còn ủng hộ trực tiếp qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận số tiền 120 triệu đồng, ủng hộ trực tiếp cho đồng bào thực hiện cách ly tại tỉnh các nhu yếu phẩm như, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, gạo, mì gói… với tổng trị giá trên 50 triệu đồng...

Với phương châm “cứu khách hàng là tự cứu mình”, cùng với quyết tâm chính trị cao, chủ động vào cuộc sớm và quyết liệt trong triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng chống và hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19, tin tưởng rằng ngành Ngân hàng Ninh Thuận sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng người dân và chính quyền địa phương vượt qua những khó khăn do “cơn bão” Covid-19 gây ra.

Bài và ảnh Nghi Lộc

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,30
4,30
4,80
5,53
5.53
6,00
6,10
BIDV
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,00
3,80
3,80
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,70
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,90
4,00
4,00
5,70
6,10
6,50
6,70
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,60
3,65
5,20
5,00
5,00
5,10
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
4,25
4,25
4,25
4,60
4,80
6,20
6,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.090 23.270 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.041 23.271 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.085 23.255 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.080 23.250 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.090 23.260 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.078 23..290 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.072 23.272 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.100 23.260 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.110 23.240 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.000
56.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.000
56.700
Vàng SJC 5c
56.000
56.720
Vàng nhẫn 9999
53.900
54.550
Vàng nữ trang 9999
53.450
54.250