Chuyên gia, đại biểu Quốc hội ấn tượng mạnh về kỳ tích ‘tăng trưởng cao, lạm phát thấp’

37 lượt xem - 03/01/2023 13:12

Chuyên gia, đại biểu Quốc hội ấn tượng mạnh về kỳ tích ‘tăng trưởng cao, lạm phát thấp’