Góc nhìn chuyên gia
Việt Nam tiếp tục “hút” kiều hối
Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2023 có thể tăng thêm nhờ môi trường kinh doanh hấp dẫn, ...
Fed tăng lãi suất: Tác động tích cực nhiều hơn
Việc Fed giảm tốc độ tăng lãi suất lần này đưa ra những tín hiệu tích cực, giảm bớt một ...
Triển vọng nào cho ngành Ngân hàng Việt Nam trong năm 2023
Các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn trong cuộc chiến giành thị phần cho vay hay huy ...
Tạo động lực cho tăng trưởng
Sự hỗ trợ của ngân hàng đã giúp doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ vay, giảm chi phí vay ...
Khẳng định vai trò chuyển mạch tài chính và xây dựng hạ tầng thanh toán
Giao dịch thanh toán thẻ nội địa qua POS của năm 2022 tăng 26% so với năm 2021