Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 160 tỷ USD vì virus Corona mới

48 lượt xem - 03/02/2020 15:14

Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 160 tỷ USD vì virus Corona mới