10 kết quả nổi bật của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam năm 2023

16:11 | 07/02/2024 Thực tiễn
aa
Bám sát Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kế hoạch công tác năm 2023 của NHNN, với vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN, đầu mối triển khai hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) của NHNN, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Dưới đây là 10 kết quả nổi bật của CIC trong năm vừa qua.
Trung tâm TTTD Quốc gia Việt Nam (CIC) - Dấu ấn 2023 CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia CIC: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP

Ngày 6/1/2023, Thống đốc NHNN đã ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thành viên Hội đồng quản lý của CIC trên cơ sở Quyết định số 1376/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022. Hội đồng quản lý và Ban lãnh đạo CIC cũng đã xây dựng hoàn thiện Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của CIC giai đoạn 2023-2025 và Đề án tự chủ tài chính để trình Thống đốc NHNN. Đề án tự chủ là căn cứ để NHNN xem xét và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CIC (thay thế Quyết định số 926/QĐ-NHNN ngày 12/5/2017 của Thống đốc NHNN), Quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động TTTD của NHNN

Ngày 5/12/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-NHNN thay thế Thông tư 03/2013/TT-NHNN ký ngày 28/1/2013 quy định về hoạt động TTTD của NHNN. Thông tư mới đã khắc phục được các hạn chế của Thông tư 03/2013/TT-NHNN, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng vay; giúp mở rộng các chỉ tiêu thông tin để phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời có thể phát triển các dịch vụ thông tin có chất lượng cho TCTD và các chủ thể khác trong hệ thống. Thông tư 15/2023/TT-NHNN là tiền đề để CIC nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng nghiệp vụ lõi, ứng dụng nhiều hơn các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các hoạt động thu thập, xử lý, tạo lập và cung cấp thông tin, qua đó nâng cao mức độ xử lý tự động của hệ thống, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ, giúp tăng cường khả năng tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Đại diện BTC Tọa đàm MyData cùng các vị đại biểu khách mời
Đại diện BTC Tọa đàm MyData cùng các vị đại biểu khách mời

3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch 171 triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

CIC là một trong những đơn vị triển khai có hiệu quả quyết định 171/QĐ-NHNN của NHNN về Kế hoạch của ngành Ngân hàng thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án số 06). Cụ thể, CIC đã đối soát được 42,3 triệu hồ sơ khách hàng với CSDL quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC), hoàn thành công tác chuẩn bị hạ tầng kết nối để triển khai giải pháp xác thực online. Thông qua kết quả đối soát, CIC đang tích cực phối hợp các TCTD rà soát, chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, đồng thời CIC có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao hơn phục vụ các TCTD.

4. CSDL TTTD duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và triển vọng mở rộng

CSDL TTTD Quốc gia do CIC quản lý luôn duy trì tích hợp TTTD từ 100% các TCTD, gồm có 125 TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 1.160 Quỹ tín dụng nhân dân và 04 tổ chức tài chính vi mô chính thức) 61 tổ chức tự nguyện ngoài ngành và các cơ quan quản lý khác. Năm 2023, CSDL TTTD tăng 2,3 triệu hồ sơ khách hàng, đạt mức tăng trưởng hơn 4,3%, với 55,3 triệu hồ sơ khách hàng vay, hoàn thành mục tiêu đạt 55 triệu hồ sơ khách hàng vay do NHNN đặt ra đến năm 2025. Mức độ bao phủ TTTD đạt tỷ lệ khoảng 79,7% trên tổng dân số trưởng thành. Chất lượng hoạt động thu thập, xử lý, kiểm soát và lưu trữ thông tin được nâng cao thông qua việc áp dụng các quy trình chuẩn ISO, cập nhật các công nghệ mới. Các cơ hội kết nối/trao đổi thông tin với các CSDL Quốc gia khác được mở rộng và từng bước hiện thực hóa (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, CSDLQG về Doanh nghiệp).

5. Xây dựng hoàn thiện hệ thống báo cáo phục vụ các đơn vị NHNN

Trong năm 2023, CIC đã sử dụng các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu mới để hoàn thành việc xây dựng 12 báo cáo mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành chính sách của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Hệ thống báo cáo mới được phát triển thêm nhiều chỉ tiêu giúp các đơn vị có cái nhìn tổng quan hơn thông qua hệ thống dữ liệu trực quan, nội dung báo cáo đa chiều, linh hoạt, theo nhiều cấp độ, từ đó có cơ sở để đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng…

Bên cạnh đó, CIC cũng đã hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu theo các Nghị quyết, Chỉ đạo của Chính phủ, NHNN (Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023, Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023), phát hành Sổ tay hướng dẫn khai thác sản phẩm dịch vụ dành cho các đơn vị trực thuộc NHNN, góp phần hỗ trợ tốt hơn trong công tác quản lý, điều hành, thanh tra, giám sát ngân hàng.

6. Hoàn thành mục tiêu hoạt động cung cấp báo cáo thông tin hỗ trợ hoạt động chỉ đạo, điều hành của NHNN và hoạt động kinh doanh của các TCTD

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung, tín dụng nói riêng có xu hướng tăng trưởng chậm lại, hoạt động cung cấp TTTD của CIC vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tương đối ổn định. Cụ thể, số lượt truy cập khai thác các sản phẩm cảnh báo và báo cáo cho các Vụ, Cục, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố qua website báo cáo của NHNN tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng báo cáo tín dụng truyền thống do CIC cung cấp cho các TCTD tiếp tục tăng trưởng 7,7%, trong đó, báo cáo xếp hạng tín dụng tăng 40%. Cổng Thông tin kết nối khách hàng vay và Ứng dụng iCIC ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 512,000 tài khoản đăng ký (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân), tăng gần 30% so với năm 2022, với số lượng báo cáo tín dụng khách hàng vay cung cấp đạt mức tăng trưởng 105%. Thông tin kịp thời, đầy đủ từ CIC đã hỗ trợ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN, hoạt động quản trị rủi ro tại các TCTD, góp phần minh bạch hóa TTTD và tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho khách hàng vay.

7. Nâng cao vị thế CIC trong hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương

Ghi nhận những nỗ lực và vai trò của CIC - một trong bảy thành viên sáng lập Mạng lưới TTTD Châu Á (ACRN), tại Hội nghị ACRN 4 tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Tổng Giám đốc CIC đã được các nước thành viên ACRN tín nhiệm bầu chọn giữ vị trí chủ tịch mạng lưới nhiệm kỳ 2023-2025. Theo đó, CIC là đầu mối triển khai các dự án hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy trao đổi TTTD xuyên biên giới nhằm thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện.

Tọa đàm “Mydata - Bước đột phá nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng và hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính” do CIC hợp tác với Cơ quan dịch vụ thông tin tín dụng Hàn Quốc (KCIS) tổ chức tháng 9/2023 là tiền đề để mở ra các cơ hội hợp tác, kênh trao đổi, chia sẻ thông tin không chỉ giữa các công ty TTTD trong Mạng lưới ACRN, mà còn mở ra cơ hội, gợi mở giải pháp hợp tác chia sẻ thông tin giữa các CSDL của các cơ quan, ban ngành trong nước.

8. Hệ thống CNTT được nâng cấp, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn

Năm 2023, Ban lãnh đạo CIC đã tập trung nguồn lực, chủ động lên kế hoạch đảm bảo quản trị, vận hành hệ thống được thông suốt, tăng cường khả năng sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho hoạt động thông tin tín dụng. Theo đó, hạ tầng công nghệ CNTT đã từng bước được nâng cấp hiện đại, tuân thủ yêu cầu về hạ tầng quản lý và điều hành chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3, đảm bảo khả năng vận hành an toàn của trung tâm dữ liệu, cung cấp môi trường hoạt động liên tục cho hệ thống (24/7). Trong năm, CIC đã chú trọng tăng cường nguồn nhân lực CNTT, thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu về xử lý và phân tích dữ liệu, bảo mật dữ liệu, an ninh mạng nhằm đảm bảo đáp ứng được những thay đổi của thị trường và xu thế phát triển của ngành Ngân hàng trong kỷ nguyên số.

9. Triển khai hiệu quả kế hoạch Chuyển đổi số và Cải cách hành chính

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và cải cách hành chính, CIC đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến vào trong toàn bộ hệ thống quản lý, quy trình nghiệp vụ của CIC như: ứng dụng công nghệ mới trong xử lý dữ liệu và phân loại, cung cấp TTTD, tư vấn, hỗ trợ khách hàng; đa dạng hóa và nâng cấp kênh cung cấp TTTD; ứng dụng công nghệ học máy trong xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng; điều chỉnh, ban hành 15 quy trình nghiệp vụ điện tử theo chuẩn ISO; tập trung hoàn thiện bộ máy và hành lang pháp lý… Nhờ đó, tỷ lệ kiểm soát phê duyệt trả lời tin tự động đạt trên 97%; tỷ lệ xử lý, cập nhật thông tin tự động đạt trên 75%; công tác giải quyết khiếu nại đa số được thực hiện trực tuyến ngay trong ngày; năng lực đáp ứng, xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng được cải thiện rõ rệt; số lượng TCTD kết nối H2H với CIC lên tới 50 đơn vị. Bên cạnh đó, bộ máy CIC cũng được kiện toàn với việc thành lập Hội đồng quản lý, hành lang pháp lý cho hoạt động TTTD của NHNN cũng được hoàn thiện với sự ra đời của Thông tư 15.

10. Xây dựng chính sách giá sản phẩm, dịch vụ TTTD linh hoạt, khuyến khích TCTD tăng cường khai thác, sử dụng TTTD để giảm thiểu rủi ro

Ngày 2/6/2023, Tổng Giám đốc CIC đã ký và ban hành Quyết định số 129/QĐ-TTTD phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp tính giá sản phẩm, dịch vụ TTTD (sau đây gọi là “Đề án giá”) dựa trên chi phí cấu thành.

Với Đề án giá mới, các sản phẩm, dịch vụ TTTD có cơ sở, phương pháp xác định giá thành và giá bán một cách thống nhất, khoa học dựa trên đặc điểm sản phẩm, tính chất thông tin, các chi phí phát sinh trong quá trình tạo lập báo cáo, mục tiêu sử dụng sản phẩm, mục tiêu tăng trưởng hay nhu cầu đầu tư phát triển của CIC qua từng thời kỳ. Đề án giá với cách tính rõ ràng, nhất quán, có tính linh hoạt và có tính chiến lược đảm bảo công bằng giữa các đơn vị khai thác TTTD từ CIC.

PV
Nguồn:

Các tin khác

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Sáng 15/7: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ phiên đầu tuần

Sáng 15/7: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (15/7), tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại một số ít ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 3-12 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.457 VND/USD.
NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

Đó là phát biểu của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại phiên họp HĐQT NHCSXH thường kỳ quý II/2024, ngày 12/7, tại Hà Nội.
Ban lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt BIDV

Ban lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt BIDV

Chiều ngày 11/7/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại các chi nhánh, phòng giao dịch của BIDV.
Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, đã chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Uỷ ban và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Phiên họp kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng 11/7: Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng

Sáng 11/7: Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (10/7), tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5-10 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.465 VND/USD.
SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học

SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học

Nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cơ quan quản lý để liên hệ với người dân “hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
TP. Hồ Chí Minh: Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định, thông suốt

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định, thông suốt

Ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đảng viên, cán bộ công chức 6 tháng cuối năm 2024 theo dõi sát thị trường tiền tệ ngân hàng và đảm bảo thanh toán thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho doanh nghiệp và người dân.
Sáng 10/7: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Sáng 10/7: Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (10/7), tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 3-12 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.459 VND/USD.
Hoàng Đức sẽ là đại sứ thương hiệu của LPBank

Hoàng Đức sẽ là đại sứ thương hiệu của LPBank

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã đạt được thỏa thuận và chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của LPBank từ 11/07/2024.
Sáng 9/7: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng

Sáng 9/7: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (9/7), tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 5-15 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.454 VND/USD.
Sáng 8/7: Tỷ giá trung tâm giảm tiếp 3 đồng

Sáng 8/7: Tỷ giá trung tâm giảm tiếp 3 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (8/7), tỷ giá trung tâm giảm tiếp 3 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua USD tại các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến quanh 4 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.455 VND/USD.
Kiểm tra sinh trắc học: Ngân hàng ghi nhận các vướng mắc của người dùng để tháo gỡ, xử lý

Kiểm tra sinh trắc học: Ngân hàng ghi nhận các vướng mắc của người dùng để tháo gỡ, xử lý

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, chiều ngày 6/7, các nội dung liên quan đến kiểm tra sinh trắc học để thực hiện chuyển khoản với giao dịch trên 10 triệu đồng từ ngày 1/7 (theo Quyết định số 2345/QĐ-NHΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng) nhận được sự phản ánh và quan tâm của báo chí.
Thị trường tiền tệ 6 tháng đầu năm ổn định, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế

Thị trường tiền tệ 6 tháng đầu năm ổn định, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế vĩ mô tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024 ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng vượt dự báo của các tổ chức.
Bước tiến quan trọng ngăn chặn lừa đảo

Bước tiến quan trọng ngăn chặn lừa đảo

Đó là khẳng định của Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về Quyết định 2345/QĐ-NHNN của NHNN.
Xem thêm
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

Đó là phát biểu của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại phiên họp HĐQT NHCSXH thường kỳ quý II/2024, ngày 12/7, tại Hà Nội.
CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%

CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do chính phủ Đức tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 9/7 tổ chức hội thảo: “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cả năm 2024: Động lực mới cho tăng trưởng có chất lượng”.
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Quảng Ngãi: Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình

Quảng Ngãi: Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình

Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn

Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn
Bến Tre: Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bến Tre: Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Bàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Lê Công Thành - Giám đốc NHNN tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có các Phó Giám đốc NHNN tỉnh, cán bộ chủ chốt của hai đơn vị và lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu

Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu

Mẫu xe đầu bảng của VinFast được nhiều khách hàng đánh giá cao không chỉ bởi sức mạnh hay trang bị, mà còn đến từ dịch vụ hậu mãi ấn tượng khó có thể tìm thấy trên các sản phẩm thuộc thương hiệu khác.
Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn

Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn

Những đặc quyền đang được Vinhomes triển khai giúp giới trẻ không còn phải đau đầu với bài toán mua nhà trước hay mua xe trước, khi có thể đồng thời sở hữu cả hai để nâng cấp chất lượng cuộc sống mà không phải bận tâm về vấn đề tài chính.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngày 12/7, Cake by VPBank (Cake) cho biết, giải pháp Cake Face Authen của ngân hàng thuần số này đã nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt.
VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

Tặng voucher du lịch Châu Á là ưu đãi được VietinBank dành cho các Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán QR Pay tại VietinBank nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức thanh toán thuận tiện này.
Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với cùng xuất phát điểm và nguồn lực đầu tư ban đầu, doanh nghiệp nào có năng lực quản lý dòng tiền tốt hơn sẽ tối ưu hóa tốt hơn đối với chi phí hoạt động và nguồn lực vận hành. Việc quản lý dòng tiền một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, đảm bảo sức khỏe tài chính từ đó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.
Phiên bản di động