10 kết quả nổi bật của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam năm 2023

16:11 | 07/02/2024 Thực tiễn
aa
Bám sát Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kế hoạch công tác năm 2023 của NHNN, với vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN, đầu mối triển khai hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) của NHNN, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Dưới đây là 10 kết quả nổi bật của CIC trong năm vừa qua.
Trung tâm TTTD Quốc gia Việt Nam (CIC) - Dấu ấn 2023 CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia CIC: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP

Ngày 6/1/2023, Thống đốc NHNN đã ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý, Thành viên Hội đồng quản lý của CIC trên cơ sở Quyết định số 1376/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022. Hội đồng quản lý và Ban lãnh đạo CIC cũng đã xây dựng hoàn thiện Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của CIC giai đoạn 2023-2025 và Đề án tự chủ tài chính để trình Thống đốc NHNN. Đề án tự chủ là căn cứ để NHNN xem xét và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CIC (thay thế Quyết định số 926/QĐ-NHNN ngày 12/5/2017 của Thống đốc NHNN), Quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động TTTD của NHNN

Ngày 5/12/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-NHNN thay thế Thông tư 03/2013/TT-NHNN ký ngày 28/1/2013 quy định về hoạt động TTTD của NHNN. Thông tư mới đã khắc phục được các hạn chế của Thông tư 03/2013/TT-NHNN, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng vay; giúp mở rộng các chỉ tiêu thông tin để phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời có thể phát triển các dịch vụ thông tin có chất lượng cho TCTD và các chủ thể khác trong hệ thống. Thông tư 15/2023/TT-NHNN là tiền đề để CIC nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng nghiệp vụ lõi, ứng dụng nhiều hơn các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các hoạt động thu thập, xử lý, tạo lập và cung cấp thông tin, qua đó nâng cao mức độ xử lý tự động của hệ thống, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ, giúp tăng cường khả năng tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Đại diện BTC Tọa đàm MyData cùng các vị đại biểu khách mời
Đại diện BTC Tọa đàm MyData cùng các vị đại biểu khách mời

3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch 171 triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

CIC là một trong những đơn vị triển khai có hiệu quả quyết định 171/QĐ-NHNN của NHNN về Kế hoạch của ngành Ngân hàng thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án số 06). Cụ thể, CIC đã đối soát được 42,3 triệu hồ sơ khách hàng với CSDL quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC), hoàn thành công tác chuẩn bị hạ tầng kết nối để triển khai giải pháp xác thực online. Thông qua kết quả đối soát, CIC đang tích cực phối hợp các TCTD rà soát, chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, đồng thời CIC có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao hơn phục vụ các TCTD.

4. CSDL TTTD duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và triển vọng mở rộng

CSDL TTTD Quốc gia do CIC quản lý luôn duy trì tích hợp TTTD từ 100% các TCTD, gồm có 125 TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 1.160 Quỹ tín dụng nhân dân và 04 tổ chức tài chính vi mô chính thức) 61 tổ chức tự nguyện ngoài ngành và các cơ quan quản lý khác. Năm 2023, CSDL TTTD tăng 2,3 triệu hồ sơ khách hàng, đạt mức tăng trưởng hơn 4,3%, với 55,3 triệu hồ sơ khách hàng vay, hoàn thành mục tiêu đạt 55 triệu hồ sơ khách hàng vay do NHNN đặt ra đến năm 2025. Mức độ bao phủ TTTD đạt tỷ lệ khoảng 79,7% trên tổng dân số trưởng thành. Chất lượng hoạt động thu thập, xử lý, kiểm soát và lưu trữ thông tin được nâng cao thông qua việc áp dụng các quy trình chuẩn ISO, cập nhật các công nghệ mới. Các cơ hội kết nối/trao đổi thông tin với các CSDL Quốc gia khác được mở rộng và từng bước hiện thực hóa (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, CSDLQG về Doanh nghiệp).

5. Xây dựng hoàn thiện hệ thống báo cáo phục vụ các đơn vị NHNN

Trong năm 2023, CIC đã sử dụng các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu mới để hoàn thành việc xây dựng 12 báo cáo mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành chính sách của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Hệ thống báo cáo mới được phát triển thêm nhiều chỉ tiêu giúp các đơn vị có cái nhìn tổng quan hơn thông qua hệ thống dữ liệu trực quan, nội dung báo cáo đa chiều, linh hoạt, theo nhiều cấp độ, từ đó có cơ sở để đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng…

Bên cạnh đó, CIC cũng đã hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu theo các Nghị quyết, Chỉ đạo của Chính phủ, NHNN (Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023, Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023), phát hành Sổ tay hướng dẫn khai thác sản phẩm dịch vụ dành cho các đơn vị trực thuộc NHNN, góp phần hỗ trợ tốt hơn trong công tác quản lý, điều hành, thanh tra, giám sát ngân hàng.

6. Hoàn thành mục tiêu hoạt động cung cấp báo cáo thông tin hỗ trợ hoạt động chỉ đạo, điều hành của NHNN và hoạt động kinh doanh của các TCTD

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung, tín dụng nói riêng có xu hướng tăng trưởng chậm lại, hoạt động cung cấp TTTD của CIC vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tương đối ổn định. Cụ thể, số lượt truy cập khai thác các sản phẩm cảnh báo và báo cáo cho các Vụ, Cục, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố qua website báo cáo của NHNN tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng báo cáo tín dụng truyền thống do CIC cung cấp cho các TCTD tiếp tục tăng trưởng 7,7%, trong đó, báo cáo xếp hạng tín dụng tăng 40%. Cổng Thông tin kết nối khách hàng vay và Ứng dụng iCIC ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 512,000 tài khoản đăng ký (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân), tăng gần 30% so với năm 2022, với số lượng báo cáo tín dụng khách hàng vay cung cấp đạt mức tăng trưởng 105%. Thông tin kịp thời, đầy đủ từ CIC đã hỗ trợ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN, hoạt động quản trị rủi ro tại các TCTD, góp phần minh bạch hóa TTTD và tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho khách hàng vay.

7. Nâng cao vị thế CIC trong hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương

Ghi nhận những nỗ lực và vai trò của CIC - một trong bảy thành viên sáng lập Mạng lưới TTTD Châu Á (ACRN), tại Hội nghị ACRN 4 tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Tổng Giám đốc CIC đã được các nước thành viên ACRN tín nhiệm bầu chọn giữ vị trí chủ tịch mạng lưới nhiệm kỳ 2023-2025. Theo đó, CIC là đầu mối triển khai các dự án hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy trao đổi TTTD xuyên biên giới nhằm thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện.

Tọa đàm “Mydata - Bước đột phá nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng và hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính” do CIC hợp tác với Cơ quan dịch vụ thông tin tín dụng Hàn Quốc (KCIS) tổ chức tháng 9/2023 là tiền đề để mở ra các cơ hội hợp tác, kênh trao đổi, chia sẻ thông tin không chỉ giữa các công ty TTTD trong Mạng lưới ACRN, mà còn mở ra cơ hội, gợi mở giải pháp hợp tác chia sẻ thông tin giữa các CSDL của các cơ quan, ban ngành trong nước.

8. Hệ thống CNTT được nâng cấp, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn

Năm 2023, Ban lãnh đạo CIC đã tập trung nguồn lực, chủ động lên kế hoạch đảm bảo quản trị, vận hành hệ thống được thông suốt, tăng cường khả năng sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho hoạt động thông tin tín dụng. Theo đó, hạ tầng công nghệ CNTT đã từng bước được nâng cấp hiện đại, tuân thủ yêu cầu về hạ tầng quản lý và điều hành chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3, đảm bảo khả năng vận hành an toàn của trung tâm dữ liệu, cung cấp môi trường hoạt động liên tục cho hệ thống (24/7). Trong năm, CIC đã chú trọng tăng cường nguồn nhân lực CNTT, thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu về xử lý và phân tích dữ liệu, bảo mật dữ liệu, an ninh mạng nhằm đảm bảo đáp ứng được những thay đổi của thị trường và xu thế phát triển của ngành Ngân hàng trong kỷ nguyên số.

9. Triển khai hiệu quả kế hoạch Chuyển đổi số và Cải cách hành chính

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và cải cách hành chính, CIC đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến vào trong toàn bộ hệ thống quản lý, quy trình nghiệp vụ của CIC như: ứng dụng công nghệ mới trong xử lý dữ liệu và phân loại, cung cấp TTTD, tư vấn, hỗ trợ khách hàng; đa dạng hóa và nâng cấp kênh cung cấp TTTD; ứng dụng công nghệ học máy trong xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng; điều chỉnh, ban hành 15 quy trình nghiệp vụ điện tử theo chuẩn ISO; tập trung hoàn thiện bộ máy và hành lang pháp lý… Nhờ đó, tỷ lệ kiểm soát phê duyệt trả lời tin tự động đạt trên 97%; tỷ lệ xử lý, cập nhật thông tin tự động đạt trên 75%; công tác giải quyết khiếu nại đa số được thực hiện trực tuyến ngay trong ngày; năng lực đáp ứng, xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng được cải thiện rõ rệt; số lượng TCTD kết nối H2H với CIC lên tới 50 đơn vị. Bên cạnh đó, bộ máy CIC cũng được kiện toàn với việc thành lập Hội đồng quản lý, hành lang pháp lý cho hoạt động TTTD của NHNN cũng được hoàn thiện với sự ra đời của Thông tư 15.

10. Xây dựng chính sách giá sản phẩm, dịch vụ TTTD linh hoạt, khuyến khích TCTD tăng cường khai thác, sử dụng TTTD để giảm thiểu rủi ro

Ngày 2/6/2023, Tổng Giám đốc CIC đã ký và ban hành Quyết định số 129/QĐ-TTTD phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp tính giá sản phẩm, dịch vụ TTTD (sau đây gọi là “Đề án giá”) dựa trên chi phí cấu thành.

Với Đề án giá mới, các sản phẩm, dịch vụ TTTD có cơ sở, phương pháp xác định giá thành và giá bán một cách thống nhất, khoa học dựa trên đặc điểm sản phẩm, tính chất thông tin, các chi phí phát sinh trong quá trình tạo lập báo cáo, mục tiêu sử dụng sản phẩm, mục tiêu tăng trưởng hay nhu cầu đầu tư phát triển của CIC qua từng thời kỳ. Đề án giá với cách tính rõ ràng, nhất quán, có tính linh hoạt và có tính chiến lược đảm bảo công bằng giữa các đơn vị khai thác TTTD từ CIC.

PV
Nguồn:

Các tin khác

Giải chạy LPBank - Run4change 2024 chính thức quay trở lại

Giải chạy LPBank - Run4change 2024 chính thức quay trở lại

Sáng ngày 03/3/2024, tại Hội sở chính, LPBank tổ chức Lễ phát động giải chạy LPBank –Run4change 2024, thu hút gần 6.000 CBNV, khách hàng, đối tác tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước tham gia.
Sáng 1/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Sáng 1/3: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (1/3), tỷ giá trung tâm được giữ nguyên so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua - bán đồng bạc xanh tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 5-15 đồng so với phiên trước.
LPBank cảnh báo lừa đảo tuyển dụng

LPBank cảnh báo lừa đảo tuyển dụng

Mặc dù trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưngtrên thực tế, với những chiêu trò vô cùng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, không ít người bị “sập bẫy”.
BIC Bắc Tây Nguyên chi trả hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm

BIC Bắc Tây Nguyên chi trả hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm

Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên (BIC Bắc Tây Nguyên) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi (Chi nhánh BIDV Phố Núi) vừa tổ chức gặp gỡ và trao hơn 800 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may gặp rủi ro tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Sáng 29/2: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng

Sáng 29/2: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (29/2), tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua - bán đồng bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 15-30 đồng so với phiên trước.
Nhiều yếu tố hỗ trợ tỷ giá

Nhiều yếu tố hỗ trợ tỷ giá

Sáng ngày 28/2, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 24.003 đồng/USD, giảm 11 đồng so với phiên giao dịch hôm trước. Sở giao dịch NHNN niêm yết giá bán USD ở mức 25.153 VND/USD, trong khi giá mua được giữ nguyên ở mức 23.400 VND/USD.
TP. Hồ Chí Minh: 17 ngân hàng đăng ký gói tín dụng ưu đãi

TP. Hồ Chí Minh: 17 ngân hàng đăng ký gói tín dụng ưu đãi

Ngày 28/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, 17 thương hiệu ngân hàng đã đăng ký tham gia một gói tín dụng trị giá hơn 509.864 tỷ đồng cho vay ưu đãi doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong năm 2024.
Sáng 28/2: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

Sáng 28/2: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (28/2), tỷ giá trung tâm giảm 11 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 15-40 đồng so với phiên trước.
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào

Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào

Theo thông lệ, trước thềm Hội nghị cấp cao của Thống đốc và Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Phó Thống đốc và Thứ trưởng Tài chính ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 3, 4/2024, các Nhóm công tác trong khuôn khổ hợp tác hội nhập ngân hàng khu vực tài chính – ngân hàng ASEAN (Nhóm công tác ASEAN) tổ chức họp để chuẩn bị các nội dung kỹ thuật báo cáo lên cấp cao.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam

Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramachandran Arumugamangalam Subramanyam, Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam.
Tỷ giá sáng 27/2: Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng

Tỷ giá sáng 27/2: Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (27/2), tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 20-30 đồng so với phiên trước.
Gia hạn Thông tư 02: Thêm cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi

Gia hạn Thông tư 02: Thêm cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực cả trong và ngoài nước, cuối tháng 4/2023, NHNN đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.
Tỷ giá sáng 26/2: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Tỷ giá sáng 26/2: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (26/2), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 20-50 đồng so với phiên trước.
SeABank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cao cấp

SeABank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cao cấp

Trong khuôn khổ chiến lược phát triển bền vững đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị, điều hành, ngày 23/2/2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SeABank đã ban hành các Nghị quyết kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cao cấp, nhằm triển khai mạnh mẽ chiến lược phát triển bền vững (ESG) với các trụ cột về Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro, Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, Văn hóa tổ chức, An sinh xã hội và Môi trường xã hội.
Tỷ giá sáng 23/2: Tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng

Tỷ giá sáng 23/2: Tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/2), tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 70-90 đồng so với phiên trước.
Xem thêm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 tăng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.
Phó Thống đốc: Tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Phó Thống đốc: Tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 28/2, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, sự phát triển của TTCK có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế thể hiện qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu để đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Triển vọng tươi sáng của cổ phiếu ngân hàng

Triển vọng tươi sáng của cổ phiếu ngân hàng

Là nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán và được mệnh danh là "cổ phiếu vua", cổ phiếu của các ngân hàng được kỳ vọng sẽ hút dòng tiền trong năm 2024. Điều này có được dựa trên cơ sở tín dụng được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực hơn nhờ lãi suất thấp, nền kinh tế phục hồi tốt hơn, thị trường bất động sản cũng ấm dần...; trong khi mức định giá trên thị trường cũng rất hấp dẫn…
Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Tăng trưởng tín dụng khu công nghiệp - chế xuất thời gian qua luôn có tốc độ khá, nhiều ngân hàng có nhóm khách hàng trong khu vực này kỳ vọng mở rộng cho vay
lanh dao nu nganh ngan hang hoc tap tam guong ho chi minh tren que huong bac

Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác

Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3/3/2024, tại tỉnh Nghệ An, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình 8/3 “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác”.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Kon Tum: Trên 80% dư nợ được đầu tư vào khu vực “tam nông”

Kon Tum: Trên 80% dư nợ được đầu tư vào khu vực “tam nông”

Trong năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng của Chính phủ, đặc biệt là công tác hỗ trợ khách hàng phát triển kinh tế hậu Covid-19; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Agribank tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
NHNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

NHNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Hội nghị công chức và người lao động năm 2023.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Vì sao người dùng ngày càng chuộng mua xe trả góp?

Vì sao người dùng ngày càng chuộng mua xe trả góp?

Mới đây, chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” cùng chính sách mua xe trả góp “có 1-0-2” của VinFast đã khiến thị trường ô tô trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Nhiều chuyên gia nhìn nhận, chính sách đặc biệt của VinFast đang mang tới cơ hội lớn cho người dùng, đặc biệt khi xu hướng trả góp đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.
Sa Pa: Đại lễ cầu quốc thái dân an quy mô lớn sẽ diễn ra tại Fansipan ngày 7/3

Sa Pa: Đại lễ cầu quốc thái dân an quy mô lớn sẽ diễn ra tại Fansipan ngày 7/3

Ngày 7/3, tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa), Đại lễ cầu quốc thái dân an sẽ được diễn ra trang trọng và quy mô với sự tham dự của hơn 500 tăng ni, Phật tử, khách mời và du khách.
Vinfast giành cú đúp giải thưởng tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024

Vinfast giành cú đúp giải thưởng tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024

Jakarta, Indonesia - ngày 27/02/2024 - VinFast công bố đạt giải “Thương hiệu Đông Nam Á có màn ra mắt được yêu thích nhất” và “Gian trưng bày xe xuất sắc nhất” tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 vừa qua. Việc đạt được bộ đôi giải thưởng ngay trong lần đầu ra mắt Indonesia đã khẳng định uy tín và vị thế của VinFast khi tiến ra thị trường khu vực.
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Mừng 8/3, Sacombank tung loạt ưu đãi hơn 5 tỷ đồng

Mừng 8/3, Sacombank tung loạt ưu đãi hơn 5 tỷ đồng

Nhằm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từ ngày 1 - 31/3/2024, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm, giao dịch tại quầy, giao dịch qua thẻ tín dụng/thẻ thanh toán, tham gia bảo hiểm nhân thọ….
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
Phiên bản di động