Các TCTD kỳ vọng kinh doanh tiếp tục cải thiện trong năm 2017

11:11 | 31/03/2017

75,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh quý 2 cải thiện hơn so với quý 1; 83% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong năm 2017 cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 20% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 63% TCTD kỳ vọng “cải thiện ít”.

Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 2/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD).

Theo đánh giá của các TCTD, trong quý 1/2017 các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài cải thiện chưa rõ nét so với quý trước. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng các yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn trong cả năm 2017 so với năm 2016.

Kết quả điều tra cho thấy, dự báo năm 2017 hầu hết các yếu tố nội tại được kỳ vọng cải thiện tốt hơn; trong đó, yếu tố nội tại được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các TCTD” (với chỉ số cân bằng đạt 47%), sau đó là các nhân tố “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị” và “Nguồn nhân lực” (chỉ số cân bằng đạt 46%).

Trong các nhân tố khách quan thì “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN” được đánh giá là cải thiện hơn các nhân tố khác.

Lạc quan về triển vọng kinh doanh, lợi nhuận

Theo các TCTD, tình hình kinh doanh trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện nhẹ và các TCTD kỳ vọng về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017.

Cụ thể 59% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý 1/2017 tiếp tục có cải thiện so với quý trước, song chủ yếu là “cải thiện ít” (49% TCTD). Dự kiến trong thời gian tới, có 75,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong quý 2 cải thiện hơn so với quý 1; 83% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong năm 2017 cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 20% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 63% TCTD kỳ vọng “cải thiện ít”.

Đặc biệt các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016. Dự kiến trong năm 2017, 90,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống TCTD kỳ vọng cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 12/2016 (kỳ vọng tăng 13,4%). Trong đó, thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Giá cả dịch vụ ngân hàng được kỳ vọng giữ ổn định

Các TCTD nhận định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong đầu năm. Trong đó nhu cầu thanh toán, thẻ được nhận định là lớn nhất (42,5% TCTD lựa chọn mức “cao”), tiếp đến là nhu cầu vay vốn (37,4% TCTD lựa chọn mức “cao”) và nhu cầu gửi tiền (35,5% TCTD lựa chọn mức “cao”).

Dự kiến trong quý 2 và cả năm 2017, các TCTD tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng của đơn vị mình. Cụ thể, có tới 65,6% TCTD kỳ vọng tổng nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tiếp tục “tăng” trong quý 2, cao hơn so với tỷ lệ 55,7% TCTD có cùng nhận định cho quý 1 ghi nhận tại cuộc điều tra kỳ trước, tập trung chủ yếu ở nhóm NHTMNN, NHTMCP; trong đó, nhu cầu vay được TCTD kỳ vọng “tăng” cao hơn 2 nhu cầu còn lại với 68% TCTD lựa chọn.

Diễn biến và cơ cấu gia tăng nhu cầu này phù hợp với các đặc điểm có tính chất thời vụ của nền kinh tế gia tăng nhu cầu vay vốn để đầu tư vào sản suất kinh doanh vào quý 2 hàng năm thay vì gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Hầu hết các TCTD cho biết đã giữ ổn định giá bình quân sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong quý 1 và dự kiến tiếp tục giữ ổn định trong quý 2. Dự kiến trong năm 2017, 50% TCTD dự kiến “giữ nguyên” mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ của mình, 20% TCTD dự kiến tiếp tục “giảm nhẹ” nhưng cũng có 29,8% TCTD dự kiến “tăng nhẹ” giá bình quân các sản phẩm dịch vụ.

Thanh khoản của TCTD dự kiến dồi dào trong năm 2017

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong quý 1 đối với cả VND và ngoại tệ và được kỳ vọng duy trì ở trạng thái tích cực trong quý 2 cũng như cả năm 2017. So với quý 4/2016, tình hình thanh khoản trong quý 1/2017 dồi dào hơn so với kỳ vọng của TCTD tại thời điểm điều tra tháng 12/2016.

Các TCTD dự kiến thanh khoản trong năm 2017 khá nhất quán với kết quả điều tra kỳ trước.Kết quả điều tra kỳ này cho thấy đa số các TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ. Trạng thái thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng là cơ sở cho việc ổn định lãi suất huy động, ổn định chi phí vốn đầu vào để duy trì lợi nhuận biên và tạo nguồn lực xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017.

Mức độ rủi ro hiện tại được các TCTD đánh giá tích cực hơn

72,8% TCTD nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng hiện đang ở mức bình thường, 13% TCTD nhận định rủi ro ở mức thấp và 14,1% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức cao (các con số của quý trước tương ứng 69%-16%-15%). Dự báo trong thời gian tới, có 59-67% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro “ổn định” trong quý 2/2017 và cả năm 2017; 7,3% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro “giảm” trong quý 2/2017 và cả năm 2017 so với cuối năm 2016.

Hầu hết các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý đầu năm không đổi hoặc giảm so với quý 4/2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý 2 và cả năm 2017.

Kỳ vọng mặt bằng lãi suất duy trì ổn định trong năm 2017

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 5,58% trong quý 2 và tăng 16,23% trong năm 2017; giảm nhẹ so với mức tăng kỳ vọng 16,76% xác lập tại cuộc điều tra cuối tháng 12/2016.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 5,81% trong quý 2 so với quý trước và tăng 17,23% trong năm 2017 (thấp hơn mức kỳ vọng 20,09% và mức tăng thực tế 18,25% của cùng kỳ năm 2016).


 

Theo kết quả điều tra, 21,2% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại, mặc dù trong quý I/2017, 36,8% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động. Dự kiến đến cuối năm 2017 so với cuối năm 2016, 58,6% TCTD dự kiến sẽ tăng số lao động trong năm 2017 so với năm 2016.

Nguồn: M.T

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.625 22.855 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.638 22.858 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.657 22.869 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.645 22.855 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
57.850
58.570
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
57.850
58.550
Vàng SJC 5c
57.850
58.570
Vàng nhẫn 9999
51.400
52.100
Vàng nữ trang 9999
51.000
51.800