Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào

09:07 | 29/08/2022

Các phong trào nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ trong công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ Kế hoạch 179/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn LĐVN về “Tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028”; Chỉ thị 01-CT/BCSĐ ngày 08/4/2022 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về “Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng, tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”... Công đoàn NHVN hướng dẫn kế hoạch tổng thể công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào trong CCVCLĐ ngành Ngân hàng

Theo đó, kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN và Đại hội công đoàn các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động toàn Ngành, do đó cần tập trung giáo dục truyền thống lịch sử và nâng cao nhận thức chính trị cho CCVCLĐ ngành Ngân hàng; tăng cường truyền thông đến toàn xã hội về vị trí, vai trò và những đóng góp của CCVCLĐ ngành Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó nâng cao niềm tin của người dân đối với ngành Ngân hàng.

cong doan ngan hang viet nam trien khai tuyen truyen va to chuc cac hoat dong phong trao
Các hoạt động tổ chức cần hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành

Các phong trào nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ trong CCVCLĐ toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN, chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công văn cũng lưu ý, các hoạt động tổ chức cần hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động cần tổ chức đều đặn vào các thời điểm trước, trong và sau các sự kiện để tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong CCVCLĐ.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN (01/4/1993 - 01/4/2023) được xây dựng với chủ đề “Tự hào truyền thống 30 năm, phát huy nội lực, vững tin hội nhập”, trong đó tập trung vào truyền thống lịch sử và thành tích hoạt động trong 30 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn NHVN. Thành tích hoạt động và phong trào công nhân, viên chức, lao động tại các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN. Biểu dương, nhân rộng các gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc thực thi nhiệm vụ và các hoạt động công đoàn; các mô hình sáng kiến của đoàn viên, người lao động được áp dụng hiệu quả; từ đó thể hiện quyết tâm xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.

cong doan ngan hang viet nam trien khai tuyen truyen va to chuc cac hoat dong phong trao

Các hoạt động tuyên truyền về đại hội công đoàn cấp cơ sở, tập trung vào tuyên truyền Kế hoạch 265/KH-CĐNH ngày 18/04/2022 của Công đoàn NHVN về tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng; nhấn mạnh chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển”. Định hướng tuyên truyền, động viên người lao động lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành các cấp. Vận động đoàn viên tích cực tham gia ý kiến vào các văn kiện đại hội công đoàn các cấp. Các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo không khí sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN và đại hội công đoàn các cấp.

Công đoàn NHVN sẽ xây dựng “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN”; xây dựng chuyên mục “Kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN” trên website Công đoàn NHVN và tuyên truyền song song trên fanpage Công đoàn NHVN; Xây dựng chuyên mục“Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, đăng tải các tin, bài tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Cập nhật tin tức, tuyên truyền kết quả đại hội công đoàn cấp cơ sở.

Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Ngành để tuyên truyền các hoạt động của các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng. Phối hợp với một số đơn vị báo chí xây dựng chuyên mục Kỷ niệm 30 năm Công đoàn NHVN và “Góc đại hội công đoàn” trên báo giấy và báo điện tử. Chỉ đạo các cấp công đoàn treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chạy bảng chữ tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

cong doan ngan hang viet nam trien khai tuyen truyen va to chuc cac hoat dong phong trao

Các hoạt động của công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở... đều tập trung vào tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa và kết quả đại hội công đoàn các cấp; vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội VII Công đoàn NHVN, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền kết quả hoạt động phong trào của các cấp công đoàn và Công đoàn NHVN trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ và 03 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Công đoàn NHVN lần thứ VI. Tuyên truyền kết quả Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam...

Bên cạnh đó, Công đoàn NHVN còn tổ chức một số phong trào như: Cuộc vận động viết bài “Tự hào truyền thống 30 năm Công đoàn NHVN”; Hội thao 3 khu vực - khối Công đoàn Ngân hàng Nhà nước; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 30 năm thành lập Công đoàn NHVN” trên website Công đoàn NHVN; Đại hội Thể dục Thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Ngân hàng lần thứ VI; Tọa đàm về văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn một số tỉnh, thành phố...

Công đoàn NHVN đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình, báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai, thực hiện, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, chào mừng các sự kiện chính trị của tổ chức công đoàn trong ngành Ngân hàng.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.295 23.595 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.258 23.618 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.280 23.610 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.580 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.263 23.648 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.299 23.620 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.270 23.850 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.700
67.520
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.700
67.500
Vàng SJC 5c
66.700
67.520
Vàng nhẫn 9999
54.000
55.100
Vàng nữ trang 9999
53.700
54.700