Đổi mới hoạt động công đoàn để làm chỗ dựa vững chắc cho người lao động ngành Ngân hàng

14:09 | 23/08/2023 Chính trị
aa
Đây là một trong những kết quả được đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhấn mạnh tại Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 23/8/2023.
Khai mạc Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ và là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn của tổ chức công đoàn các cấp với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Thực hiện chủ trương chung, ngày 08/4/2022 Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng. Ngày 18/4/2022, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Triển khai Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng và kế hoạch của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đến nay 100% công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Hôm nay, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được long trọng tổ chức nhằm hướng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã biểu dương Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn Cơ sở các cấp trực thuộc đã thực nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công đoàn Việt Nam và Chỉ thị của Ban lãnh đạo NHNN, kế hoạch của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là tổ chức công đoàn đứng đầu hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn Ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động của ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Ngân hàng và thành tích chung của Công đoàn Việt Nam.

Qua các báo cáo chính trị tại Đại hội và tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã nhấn mạnh những kết quả tích cực và đóng góp quan trọng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023 vào kết quả chung của Ngành.

Đổi mới hoạt động công đoàn để làm chỗ dựa vững chắc cho người lao động ngành Ngân hàng
Toàn cảnh Đại hội

Một là, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn các cấp trong Ngành; thường xuyên đổi mới hoạt động và mô hình tổ chức để đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị của Ngành; làm tốt công tác công đoàn cơ sở vững mạnh và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được củng cố, phát triển cả về chất và lượng, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho người lao động trong toàn Ngành và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Ngành; thực hiện tốt phương châm mọi hoạt động, tổ chức của Công đoàn đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành.

Qua đó động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành đoàn kết, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ ngân hàng, cùng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, học tập, nghiêm cứu khoa học để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Hai là, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong Ngành đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, trong đó có nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, phát huy hiệu quả thiết thực trong giai đoạn 2018-2023 như phong trào đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn; phong trào công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; phong trào cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam; phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, thuân thủ pháp luật…

Ba là, các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh tại các cấp công đoàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo khí thế sôi nổi và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong toàn hệ thống, trong đó nổi bật là cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” năm 2022, Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I vừa được tổ chức rất thành công với quy mô trong toàn Ngành trong tháng 8/2023. Đại hội vừa là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội Công đoàn các cấp vừa là dấu mốc về sự phát triển thể thao, rèn luyện trí lực trong ngành Ngân hàng và sôi nổi tham gia cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Bốn là, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, có ý nghĩa theo quy định của pháp luật và của ngành Ngân hàng, là chỗ dựa đáng tín cậy của đoàn viên công đoàn, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Năm là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn các cấp nêu cao vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong việc tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ các vùng gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn… kết nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, thể hiện rõ nét đẹp truyền thống của ngành Ngân hàng, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Sáu là, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn các cấp lắng nghe, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và kịp thời phối hợp với chuyên môn và các tổ chức Đảng, đoàn thể có liên quan giải quyết, xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của toàn ngành Ngân hàng.

"Những kết quả tích cực nêu trên đã góp phần rất quan trọng giúp ngành Ngân hàng vượt qua những thời điểm khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn 2018-2023; các mặt công tác khác như hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng... tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Nhân dịp này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng gửi lời cảm ơn đến công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào kết quả chung của Ngành và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước ta đang trải qua một giai đoạn mới với nhu cầu cao hơn, nặng nề hơn, nhiều vấn đề mới và nhiều thách thức hơn được đặt ra cho ngành Ngân hàng; diễn biến chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và có nhiều khó khăn thách thức.

Để góp phần cùng ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi trong giai đoạn tới, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, hơn lúc nào hết Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò của tổ chức công đoàn đứng đầu hệ thống công đoàn của ngành Ngân hàng, cùng với các cấp công đoàn cơ sở trong Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn Ngành để cùng với các tổ chức Đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể khác nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo cùng vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Ngành, đóng góp vào kết quả chung của đất nước.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của Ngành thông qua các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu tại Nghị quyết số 02 ngày 2/6/2021 của Bộ Chính trị, đó là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trên cơ sở đó, tiếp tục tích cực đổi mới, kiện toàn hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Ngành và hệ thống Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn 2023-2028 và các giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt phương châm mọi hoạt động của tổ chức công đoàn đều hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, toàn Ngành để phối hợp chặt chẽ, đồng hành với chuyên môn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của ngành Ngân hàng.

Thống đốc đặc biệt nhấn mạnh và lưu ý, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành dù làm công việc nào hay ở bất kỳ cương vị nào cũng đều có những đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của Ngành.

Và với vai trò quan trọng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tập hợp, hiệu triệu của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, hơn lúc nào hết cần tiếp tục quan tâm và chú trọng, đặc biệt là phải đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho hoạt động ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo để thực hiện tốt nhiệm vụ phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khó khăn bất kể như thế nào.

Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ đạo của NHNN gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá 12 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động, tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, thiết thực nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, người lao động trong từng đơn vị và toàn ngành Ngân hàng.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khí thế quyết tâm của Đại hội lần này, Thống đốc tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động công đoàn của ngành Ngân hàng ngày càng đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Ngành và của đất nước trong thời gian tới.

Hương Giang - Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm và đồng chí Trần Thanh Mẫn để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.
Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra vào sáng ngày 16/5, Trung ương đã cho ý kiến về công tác nhân sự.
Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung tại Kỳ họp thứ Bảy

Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung tại Kỳ họp thứ Bảy

Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung tại Kỳ họp thứ Bảy
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 đạt 83.087 tỷ đồng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 đạt 83.087 tỷ đồng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 đạt 83.087 tỷ đồng
Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời báo Ngân hàng trân trọng giới thiệu Diễn văn do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" sẽ diễn ra vào 07h45 sáng ngày 7/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ

Chiều 6/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.
Nặng tình với Điện Biên

Nặng tình với Điện Biên

70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, ngành Ngân hàng đã và đang cùng nhân dân các dân tộc tại địa phương đưa Ðiện Biên trở thành điểm sáng trên con đường đổi mới nơi cực Tây của Tổ quốc.
TP. Hồ Chí Minh: Đoàn đại biểu Quốc hội chúc mừng Ngày truyền thống ngành Ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh: Đoàn đại biểu Quốc hội chúc mừng Ngày truyền thống ngành Ngân hàng

Ngày 6/5, ông Hà Phước Thắng - Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đã đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố tặng hoa và chúc mừng những người làm ngân hàng nhân kỉ niệm 73 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2024).
Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong tháng 5 và thời gian tới cần tập trung chuẩn bị thật tốt việc phục vụ Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội sắp tới và triển khai 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.
Thư chúc mừng của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Thư chúc mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Sáng 4/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Xem thêm
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm và đồng chí Trần Thanh Mẫn để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là chương trình tổng thể mang tính quốc gia nên chúng ta cũng xác định cần nhiều nguồn vốn khác nhau để cùng thực hiện chương trình này; các bộ, ngành, địa phương có liên quan cùng nhau chung sức triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp…
Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

Với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên App MBBank, người dùng có thể “gấp đôi” an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn.
Phiên bản di động