• Nestlé Việt Nam và La Vie nỗ lực bảo vệ tài nguyên nước

    - 08:28 | 19/03/2021

    Công ty TNHH La Vie, thành viên của Tập đoàn Nestlé, vừa công bố mục tiêu hoàn trả 100% lượng nước sử dụng trong hoạt động sản xuất vào năm 2025, nhằm tạo tác động tích cực đến nguồn nước tại địa phương.

  • Trở về với tự nhiên

    - 09:05 | 06/12/2018

    Cây và hoa không nói được tiếng người và cũng chẳng biết tự nói về mình. Nhưng cây và hoa vẫn có ngôn ngữ riêng, ảo đó mà rất thực, tĩnh đó nhưng lại động, không ầm vang ngay tức khắc nhưng lại vọng mãi ...

    Trước         Sau