VietinBank hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

10:40 | 21/04/2023 Chuyện bên lề
aa
Sáng 21/4/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank.
vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao VietinBank - Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp
vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao VietinBank ưu đãi lãi suất trong lĩnh vực nông nghiệp

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết với vai trò là một ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, năm 2022, VietinBank đã tiên phong trong việc hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh; tập trung nguồn lực cho các chủ điểm kinh doanh trọng tâm; tăng cường quản trị rủi ro, tái cơ cấu danh mục tín dụng và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo đó, VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trên mọi mặt hoạt động; tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao
Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kết quả kinh doanh ấn tượng

Báo cáo của HĐQT cho thấy, dư nợ tín dụng hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022 của VietinBank đạt 1,28 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2021, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hồi phục sau dịch Covid, phù hợp với diễn biến chung toàn ngành Ngân hàng và tối ưu hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt.

VietinBank tiếp tục chuyển dịch cơ cấu danh mục tín dụng theo định hướng đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ phân khúc khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó tỷ trọng dư nợ bình quân 2 phân khúc tăng từ 58,6% năm 2021 lên 63,1% tổng dư nợ năm 2022.

Tăng trưởng dư nợ các ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển tốt, phục hồi nhanh sau dịch Covid-19 và các lĩnh vực/đối tượng được Chính phủ, NHNN ưu tiên khuyến khích như: lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng “xanh”, hỗ trợ tăng trưởng bền vững; xây dựng các cơ chế, chính sách theo địa bàn nhằm khai thác tối đa tiềm năng, gắn tăng trưởng của Ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm là động lực tăng trưởng của đất nước.

Trong năm, VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản trị hiệu quả cân đối vốn, tăng trưởng nguồn vốn huy động ổn định, bền vững, khai thác linh hoạt và đa dạng các nguồn vốn trong và ngoài nước. Nguồn vốn huy động hợp nhất đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2021. Nguồn vốn CASA được cải thiện, tăng 7,1% so với cuối năm 2021, tỷ lệ CASA trên tổng nguồn vốn huy động tiếp tục duy trì ở mức 20% trong bối cảnh cạnh tranh CASA giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt, qua đó hỗ trợ tích cực trong việc kiểm soát chi phí vốn của VietinBank. Cơ cấu danh mục tiền gửi khách hàng dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng khách hàng bán lẻ (từ 48,4% lên 49,7%) và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (từ 11,2% lên 14,1%). VietinBank luôn duy trì LDR (tỷ lệ cho vay trên tiền gửi) và các tỷ lệ thanh khoản đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.

Đây cũng là năm VietinBank đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng triển khai các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt các sản phẩm phi tín dụng cho các nhóm khách hàng trọng tâm, mở rộng tệp khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hệ sinh thái....

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 18,2% so với năm 2021 và đến từ hầu hết các đầu thu dịch vụ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 96,2% so với năm 2021 do VietinBank tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý, góp phần cải thiện cơ cấu thu nhập của VietinBank theo hướng bền vững. Thu nhập ngoài lãi đóng góp 25,5% tổng thu nhập hoạt động, tăng mạnh so với mức hơn 21,4% năm 2021.

Năm 2022 cũng ghi nhận VietinBank quản lý rủi ro hiệu quả, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro với quy mô cao nhất từ trước tới nay từ việc tăng cường công tác quản trị rủi ro công tác báo, nhận diện các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản chất lượng nợ. VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, số dự phòng đã trích lập trong năm 2022 là 24.163 tỷ đồng, số dự phòng được sử dụng để xử lý rủi ro là 20.194 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 cuối năm 2022 được kiểm soát ở mức 1,08%, đảm bảo mục tiêu dưới 1,8% theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được cải thiện tích cực ở mức 188%, cao so với năm 2020 (180,4%). VietinBank cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro; bước đầu triển khai công tác xử lý nợ tập trung đối với các khoản nợ lớn và ủy thác xử lý nợ. Theo đó, kết quả thu nợ xử lý rủi ro năm 2022 đạt gần 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 65,3% so với năm 2021.

Hiệu quả sử dụng chi phí hoạt động tiếp tục được nâng cao, đạt mức tốt nhất trong nhiều năm qua. Tỷ lệ CIR (chỉ số thu nhập) được kiểm soát tạo tốt ở mức 29,6%, là mức hiệu quả hơn so với đa số các ngân hàng thương mại khác.

Với việc tiếp tục chủ động tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu dư nợ, gia tăng thu nhập ngoài lãi, kiểm soát tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng, ợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022, tăng 19,1% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 20,7% so với năm 2021 và đạt 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tạo nguồn lực tài chính vững mạnh để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.

vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao
Toàn cảnh Đại hội

Tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế

Không chỉ có kết quả kinh doanh ấn tượng, năm 2022 cũng ghi nhận sự chuyển đổi số mạnh mẽ toàn diện hoạt động kinh doanh và quản trị, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đến nay, tại VietinBank, 63% nghiệp vụ ngân hàng trọng yếu đã có thể thực hiện hoàn toàn trên kênh số, vượt mục tiêu theo Kế hoạch chuyển đổi số đến 2025 của ngành ngân hàng. Đồng thời trên 80% số lượng giao dịch của các khách hàng doanh nghiệp và 97% số lượng giao dịch của khách hàng bán lẻ được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số. Bên cạnh đó, VietinBank cũng tự động hóa nhiều quy trình nội bộ phục vụ cho công tác quản trị, bao gồm ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị điều hành, tăng cường quản lý rủi ro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chatbot hỗ trợ kinh doanh... tạo.

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, bên cạnh mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng lợi nhuận, VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. VietinBank đã thực hiện các chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ khách hàng (trong đỏ khách hàng bán lẻ sử dụng dịch vụ iPay được miễn phi từ đầu năm 2022); đi đầu trong công tác triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ, tập trung đầy mạnh cho vay lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ với dư nợ chiếm hơn 39% tổng dư nợ của Ngân hàng.

Đồng thời, nhận thức được vai trò quan trọng và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường - xã hội đối với sự phát triển bền vững của ngân hàng, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, VietinBank đã chủ động xây dựng các chính sách, sản phẩm tạo cơ chế linh hoạt trong tài trợ các dự án xanh, đồng thời luôn ưu tiên nguồn lực để tài trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Năm 2022, tỷ trọng tài trợ dự án xanh trong tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đã tăng lên 6,05% (từ mức 1,47% năm 2018). Tổng số lượng khách hàng đã ký kết hợp đồng tín dụng là trên 1.000 khách hàng, trong đó lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là năng lượng tái tạo. Ngoài ra, VietinBank tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng thói quen thân thiện với môi trường cho khách hàng, phát triển các kênh giao dịch điện tử qua eFast, iPay, các dịch vụ, phương thức thanh toán mới trên nền tảng công nghệ hiện đại; theo đó, các giao dịch thanh toán trên kênh số năm 2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 92% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần hướng tới mục tiêu xanh hóa hoạt động hệ thống ngân hàng.

Năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro như xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, áp lực lạm phát tăng và ở mức cao, chính sách tiền tệ, tài khóa thắt chặt ở các nền kinh tế.

Tuy nhiên, với nền tảng vĩ mô tương đối ổn định, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và liên tục tăng trưởng trong những năm qua, kinh tế Việt Nam năm 2023 còn nhiều dư địa phát triển và dự báo đạt mức 6% - 6,5% (giảm so với mức 8,02% năm 2022 nhưng vẫn ở mức tốt so với nhiều nền kinh tế trên thế giới). NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách nhằm ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát đồng thời đảm bảo thanh khoản, an toàn hệ thống ngân hàng, cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các tổ chức tín dụng. Với mục tiêu tận dụng cơ hội thị trường, khai thác mọi nguồn lực, tập trung tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững.

VietinBank định hướng tập trung triển khai 04 chủ điểm kinh doanh gồm: (i) Tăng trưởng CAS4; (11) Tăng trưởng thu ngoài lãi; (iii) Khai thác hệ sinh thái và bán chéo; và (iv) Thu hồi nợ xử lý rủi ro. Đồng thời, VietinBank sẽ triển khai các giải pháp toàn diện, linh hoạt và đồng bộ, tập trung vào 05 chủ điểm nền tảng gồm: (i) Quản trị tốt chất lượng nợ và rủi ro tín dụng; (ii) Quản trị hiệu quả cân đối vốn; (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ; (iv) Nâng cao năng suất lao động; và (v) Xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết, VietinBank định hướng triển khai đối với một số hoạt động trọng yếu. Trong đó tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, lãnh mạnh đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, an toàn trong hoạt động, phát triển kinh doanh gắn liền với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; Tăng cường hoạt động phi tín dụng, trong đó tập trung thúc đẩy sản phẩm phí, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, bảo hiểm, nguồn vốn CASA... thông qua khai thác hệ sinh thái và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái và bán chéo; Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, đẩy mạnh chất lượng công tác quản trị tài chính và cân đối vốn, nâng cao năng suất lao động.

VietinBank cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển dịch kênh số và nâng cao hiệu quả kênh truyền thống, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích thương mại cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số; Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng trên cả 3 kênh gồm kênh số, kênh quầy và kênh contact center.

VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023, trong đó: Tổng tài sản kế hoạch tăng trưởng từ 5%-10%; tăng trưởng tín dụng,thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời. Tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản. Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ nhỏ hơn 1,8%. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế). Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ | phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.

"Năm 2023 là năm đánh dấu VietinBank tròn 35 tuổi với sự trưởng thành, kiên cường và đầy bản lĩnh. Với sự kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ, triển khai quyết liệt các chủ điểm kinh doanh và chủ điểm nền tảng trên cơ sở đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống, VietinBank sẽ vượt qua khó khăn thử thách; đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động để tăng trưởng bứt phá, an toàn, bền vững, hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông và người lao động, hướng tới mục tiêu ngày càng vươn cao, vươn xa với khát vọng vươn tầm cao mới", Chủ tịch HĐQT VietinBank đặt kỳ vọng.

Minh Ngọc
Nguồn:

Các tin khác

25 công ty chứng khoán trên HoSE đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử

25 công ty chứng khoán trên HoSE đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức cuộc họp với Thành viên thị trường bao gồm các Công ty Chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Hãng tin, Công ty Quản lý Quỹ trong và ngoài nước nhằm mục đích trình bày về kế hoạch dự án và đôn đốc công tác phối hợp chuẩn bị hệ thống theo kế hoạch.
Nên chọn cổ phiếu dệt may nào?

Nên chọn cổ phiếu dệt may nào?

Trong 7 tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu toàn ngành dệt may của Việt Nam giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức 21,5 tỷ USD. Tuy nhiên dữ liệu qua các tháng đã cho thấy sự phục hồi, giá trị xuất khẩu toàn ngành trong tháng 7/2023 đã tăng 4,1% so với tháng trước, đạt 3,65 tỷ USD (sau khi tăng 13,2% trong tháng 6).
SSI Research: Thị trường chứng khoán sẽ có những biến động mạnh hơn

SSI Research: Thị trường chứng khoán sẽ có những biến động mạnh hơn

SSI Research vừa có báo cáo chiến lược thị trường chứng khoán tháng 8 đưa ra nhận định "Linh hoạt trong xu hướng chính". Riêng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục quán tính tăng mạnh và tăng vượt trội so với nhiều thị trường khác. Động lực tiếp tục đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ hồi phục kinh tế, bên cạnh chính sách tài khóa dần đi vào thực tiễn.
Vinfast và Black Spade công bố cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh

Vinfast và Black Spade công bố cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh

VinFast và Black Spade dự kiến hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh vào ngày 14/08/2023. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào, hoặc khoảng, ngày 15/08/2023 dưới các mã niêm yết lần lượt là“VFS” và VFSWW”.
Thời điểm thử thách lòng tin

Thời điểm thử thách lòng tin

Thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn kiểm chứng lòng tin sau thăng hoa có phần quá mức trong những tuần vừa qua. Theo đó giao dịch trong tuần qua trong trạng thái ngập ngừng khi nhà đầu tư đang do dự về kết quả khó đoán của các doanh nghiệp.
Cổ phiếu SSB của SeABank được HOSE lựa chọn vào rổ VN30-Index

Cổ phiếu SSB của SeABank được HOSE lựa chọn vào rổ VN30-Index

Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức được Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) lựa chọn đưa vào rổ VN30-Index - chỉ số đại diện cho nhóm 30 mã cổ phiếu có vốn hóa và mức thanh khoản cao nhất niêm yết trên sàn HOSE.
Hơn 72.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sắp đáo hạn

Hơn 72.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sắp đáo hạn

có tới 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 72.170 tỷ đồng.
Điều kiện lên sàn được kiểm soát chặt chẽ hơn

Điều kiện lên sàn được kiểm soát chặt chẽ hơn

Các điều kiện lên sàn hiện nay đang được kiểm soát chặt chẽ hơn, đòi hỏi chất lượng của doanh nghiệp phải thuộc dạng tốt, với báo cáo tài chính sạch sẽ, có lợi nhuận tối thiểu 1-2 năm.
Thị trường trái phiếu xanh giúp tăng huy động vốn tư nhân

Thị trường trái phiếu xanh giúp tăng huy động vốn tư nhân

Đại diện Prudential cho biết thị trường trái phiếu xanh đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn vốn tư nhân và tài trợ cho quá trình chuyển đổi hướng đến phát thải ròng bằng không tại Việt Nam.
Đề xuất sửa lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Đề xuất sửa lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Bộ Tài chính đề xuất, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026 (thay cho thời hạn chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.
Lợi nhuận các quỹ mở VinaCapital tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2023

Lợi nhuận các quỹ mở VinaCapital tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 30/6/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF đạt 28,9%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 22,1%/năm. Lợi nhuận của hai quỹ cổ phiếu này tiếp tục giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong nhóm quỹ cổ phiếu.
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường vốn

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường vốn

Tại Hội nghị Sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 theo hình thức trực tuyến được Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (13/7), Bộ Tài chính cho biết đối với thị trường chứng khoán, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường; tăng cường công tác quản lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và công ty đại chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Vietcombank là ngân hàng thanh toán cho hệ thống giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ

Vietcombank là ngân hàng thanh toán cho hệ thống giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ

Ngày 11/7/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ.
Tăng cường hợp tác sâu, rộng giữa ngành chứng khoán Việt Nam và Luxembourg

Tăng cường hợp tác sâu, rộng giữa ngành chứng khoán Việt Nam và Luxembourg

Trong khuôn khổ Chương trình công tác tại Bỉ và Luxembourg, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác Bộ Tài chính đã thăm, làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg. Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Julie Becker, Tổng Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Sở.
Thị phần 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE

Thị phần 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý II và bán niên năm 2023 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất tại HOSE.
Xem thêm
Giám đốc ADB: Việt Nam khá thành công trong việc ổn định nền kinh tế vĩ mô

Giám đốc ADB: Việt Nam khá thành công trong việc ổn định nền kinh tế vĩ mô

Việt Nam khá thành công trong việc ổn định nền kinh tế vĩ mô và vượt qua thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu trong những tháng vừa qua của năm 2023.
CIC cảnh báo hiện tượng lừa đảo "kiểm tra điểm tín dụng"

CIC cảnh báo hiện tượng lừa đảo "kiểm tra điểm tín dụng"

Thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ghi nhận tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin “nhận hỗ trợ kiểm tra dư nợ và điểm tín dụng CIC”. CIC khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, hình ảnh và uy tín của Ngân hàng Nhà nước và CIC.
[Infographic] Giá xăng giảm trong phiên điều hành 2/10

[Infographic] Giá xăng giảm trong phiên điều hành 2/10

Mỗi lít xăng giảm 690-900 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) giữ nguyên giá, từ 16h chiều nay.
WB: Sức cầu yếu khiến GDP của Việt Nam chững lại, dự báo ở mức 4,7%

WB: Sức cầu yếu khiến GDP của Việt Nam chững lại, dự báo ở mức 4,7%

Tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ chững lại còn 4,7% trong năm 2023 do tiêu dùng tư nhân yếu đi, thị trường bất động sản ảm đạm, và nhu cầu bên ngoài giảm mạnh, tỷ lệ nghèo dự kiến giảm từ 3,2% trong năm 2022 xuống còn 3,0% trong năm 2023
ket noi ngan hang doanh nghiep khoi thong nguon luc san xuat kinh doanh

Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: Khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh

Ngày 21/9/2023, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
le khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
dai hoi the duc the thao nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
tuyen bo chung giua thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong va bo truong tai chinh hoa ky janet l yellen

Tuyên bố chung giữa Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen

Ngày 20/7/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đã có buổi làm việc tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thống đốc bày tỏ vui mừng chào đón và chủ trì đón tiếp Bà Yellen đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đưa ra Tuyên bố chung sau buổi làm việc.
hoi nghi so ket hoat dong ngan hang 6 thang dau nam va trien khai nhiem vu 6 thang cuoi nam 2023

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 15/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; toàn thể lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN; lãnh đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, lãnh đạo các NHTM.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).
Bình Định: Tích cực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Bình Định: Tích cực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Để tháo gỡ khó khăn cho người dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian qua, các TCTD trên địa bàn Bình Định đã triển khai đồng bộ các giải pháp
Đà Nẵng: Agribank ra mắt chợ, tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt

Đà Nẵng: Agribank ra mắt chợ, tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 1/10/2023, UBND xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) phối hợp cùng Agribank chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Khánh Nam Đà Nẵng, Công ty cổ phần Viễn thông FPT tổ chức lễ ra mắt chợ, tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Sức hút từ villa sang trọng ven sông

Sức hút từ villa sang trọng ven sông

khu biệt thự Regal Victoria, với chủ đầu tư Regal Group đang gây được sự chú ý của nhiều khách hàng
Thanh toán không tiếp xúc là xu hướng của thời đại mới

Thanh toán không tiếp xúc là xu hướng của thời đại mới

Nếu như trước đây, mỗi khi đi mua hàng hay sử dụng dịch vụ, người mua phải thanh toán bằng tiền mặt cho những món hàng hay dịch vụ của mình thì giờ đây, công đoạn đó đã được tối giản bằng ứng dụng Ngân hàng số trên điện thoại thông minh.
Nhiều ưu đãi dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB

Nhiều ưu đãi dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB

Nhằm gia tăng trải nghiệm vượt trội và lợi ích tối đa cho khách hàng, từ nay đến 31/12/2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình “Quẹt thẻ chi tiêu – Cashback ngập nhà” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB.
Hành trình chuyển đổi BIDV Core Banking và những điều “lần đầu tiên” thực hiện

Hành trình chuyển đổi BIDV Core Banking và những điều “lần đầu tiên” thực hiện

Sau 30 ngày chuyển đổi thành công hệ thống Ngân hàng lõi - Core Banking mới với tên gọi Core Profile, đến nay, hệ thống mới đã hoạt động ổn định và đi vào vận hành thông suốt. Ông Phan Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc BIDV, Trưởng Ban Quản lý Dự án Core Banking - đã chia sẻ về những dấu ấn quan trọng, vai trò quan trọng của Core Banking Profile đối với sự phát triển của BIDV và những kế hoạch tương lai…
VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech

VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech

NamiTech đã đánh dấu một bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghệ sinh trắc học giọng nói, khi triển khai thành công giải pháp VoiceDNA cho ngân hàng VIB. Đây là giải pháp "made in Vietnam" đầu tiên được ứng dụng thương mại thành công. Giải pháp đã chứng minh sự vượt trội của mình, dần dần chiếm được niềm tin của VIB khi đưa vào sử dụng thực tế.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

Không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm thanh toán theo tiêu chí an toàn – tiện lợi – sinh lời, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiên phong ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên chính nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.
Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Thanh toán không tiếp xúc là phương thức thanh toán hiện đại cho các giao dịch chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Chủ thẻ chỉ cần đưa thẻ gần thiết bị thanh toán để hoàn thành giao dịch mà không cần đưa thẻ cho người khác, cũng không cần nhập mã PIN.
Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển khi các ngân hàng nắm bắt xu hướng, mở rộng các dịch vụ thanh toán hiện đại còn giới trẻ luôn yêu thích và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi tích cực đó.
Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Với hơn 20 triệu khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng dùng dịch vụ điện tử, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên cơ sở hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đột phá.
Phiên bản di động