VietinBank hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

10:40 | 21/04/2023 Chuyện bên lề
aa
Sáng 21/4/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank.
vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao VietinBank - Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp
vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao VietinBank ưu đãi lãi suất trong lĩnh vực nông nghiệp

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết với vai trò là một ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, năm 2022, VietinBank đã tiên phong trong việc hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh; tập trung nguồn lực cho các chủ điểm kinh doanh trọng tâm; tăng cường quản trị rủi ro, tái cơ cấu danh mục tín dụng và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo đó, VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trên mọi mặt hoạt động; tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao
Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kết quả kinh doanh ấn tượng

Báo cáo của HĐQT cho thấy, dư nợ tín dụng hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022 của VietinBank đạt 1,28 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2021, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hồi phục sau dịch Covid, phù hợp với diễn biến chung toàn ngành Ngân hàng và tối ưu hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt.

VietinBank tiếp tục chuyển dịch cơ cấu danh mục tín dụng theo định hướng đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ phân khúc khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó tỷ trọng dư nợ bình quân 2 phân khúc tăng từ 58,6% năm 2021 lên 63,1% tổng dư nợ năm 2022.

Tăng trưởng dư nợ các ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển tốt, phục hồi nhanh sau dịch Covid-19 và các lĩnh vực/đối tượng được Chính phủ, NHNN ưu tiên khuyến khích như: lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng “xanh”, hỗ trợ tăng trưởng bền vững; xây dựng các cơ chế, chính sách theo địa bàn nhằm khai thác tối đa tiềm năng, gắn tăng trưởng của Ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm là động lực tăng trưởng của đất nước.

Trong năm, VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản trị hiệu quả cân đối vốn, tăng trưởng nguồn vốn huy động ổn định, bền vững, khai thác linh hoạt và đa dạng các nguồn vốn trong và ngoài nước. Nguồn vốn huy động hợp nhất đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2021. Nguồn vốn CASA được cải thiện, tăng 7,1% so với cuối năm 2021, tỷ lệ CASA trên tổng nguồn vốn huy động tiếp tục duy trì ở mức 20% trong bối cảnh cạnh tranh CASA giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt, qua đó hỗ trợ tích cực trong việc kiểm soát chi phí vốn của VietinBank. Cơ cấu danh mục tiền gửi khách hàng dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng khách hàng bán lẻ (từ 48,4% lên 49,7%) và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (từ 11,2% lên 14,1%). VietinBank luôn duy trì LDR (tỷ lệ cho vay trên tiền gửi) và các tỷ lệ thanh khoản đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.

Đây cũng là năm VietinBank đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng triển khai các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt các sản phẩm phi tín dụng cho các nhóm khách hàng trọng tâm, mở rộng tệp khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hệ sinh thái....

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 18,2% so với năm 2021 và đến từ hầu hết các đầu thu dịch vụ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 96,2% so với năm 2021 do VietinBank tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý, góp phần cải thiện cơ cấu thu nhập của VietinBank theo hướng bền vững. Thu nhập ngoài lãi đóng góp 25,5% tổng thu nhập hoạt động, tăng mạnh so với mức hơn 21,4% năm 2021.

Năm 2022 cũng ghi nhận VietinBank quản lý rủi ro hiệu quả, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro với quy mô cao nhất từ trước tới nay từ việc tăng cường công tác quản trị rủi ro công tác báo, nhận diện các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản chất lượng nợ. VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, số dự phòng đã trích lập trong năm 2022 là 24.163 tỷ đồng, số dự phòng được sử dụng để xử lý rủi ro là 20.194 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 cuối năm 2022 được kiểm soát ở mức 1,08%, đảm bảo mục tiêu dưới 1,8% theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được cải thiện tích cực ở mức 188%, cao so với năm 2020 (180,4%). VietinBank cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro; bước đầu triển khai công tác xử lý nợ tập trung đối với các khoản nợ lớn và ủy thác xử lý nợ. Theo đó, kết quả thu nợ xử lý rủi ro năm 2022 đạt gần 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 65,3% so với năm 2021.

Hiệu quả sử dụng chi phí hoạt động tiếp tục được nâng cao, đạt mức tốt nhất trong nhiều năm qua. Tỷ lệ CIR (chỉ số thu nhập) được kiểm soát tạo tốt ở mức 29,6%, là mức hiệu quả hơn so với đa số các ngân hàng thương mại khác.

Với việc tiếp tục chủ động tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu dư nợ, gia tăng thu nhập ngoài lãi, kiểm soát tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng, ợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022, tăng 19,1% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 20,7% so với năm 2021 và đạt 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tạo nguồn lực tài chính vững mạnh để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.

vietinbank hoan thanh xuat sac cac muc tieu ke hoach dai hoi dong co dong giao
Toàn cảnh Đại hội

Tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế

Không chỉ có kết quả kinh doanh ấn tượng, năm 2022 cũng ghi nhận sự chuyển đổi số mạnh mẽ toàn diện hoạt động kinh doanh và quản trị, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đến nay, tại VietinBank, 63% nghiệp vụ ngân hàng trọng yếu đã có thể thực hiện hoàn toàn trên kênh số, vượt mục tiêu theo Kế hoạch chuyển đổi số đến 2025 của ngành ngân hàng. Đồng thời trên 80% số lượng giao dịch của các khách hàng doanh nghiệp và 97% số lượng giao dịch của khách hàng bán lẻ được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số. Bên cạnh đó, VietinBank cũng tự động hóa nhiều quy trình nội bộ phục vụ cho công tác quản trị, bao gồm ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị điều hành, tăng cường quản lý rủi ro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chatbot hỗ trợ kinh doanh... tạo.

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, bên cạnh mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng lợi nhuận, VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. VietinBank đã thực hiện các chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ khách hàng (trong đỏ khách hàng bán lẻ sử dụng dịch vụ iPay được miễn phi từ đầu năm 2022); đi đầu trong công tác triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ, tập trung đầy mạnh cho vay lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ với dư nợ chiếm hơn 39% tổng dư nợ của Ngân hàng.

Đồng thời, nhận thức được vai trò quan trọng và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường - xã hội đối với sự phát triển bền vững của ngân hàng, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, VietinBank đã chủ động xây dựng các chính sách, sản phẩm tạo cơ chế linh hoạt trong tài trợ các dự án xanh, đồng thời luôn ưu tiên nguồn lực để tài trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Năm 2022, tỷ trọng tài trợ dự án xanh trong tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đã tăng lên 6,05% (từ mức 1,47% năm 2018). Tổng số lượng khách hàng đã ký kết hợp đồng tín dụng là trên 1.000 khách hàng, trong đó lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là năng lượng tái tạo. Ngoài ra, VietinBank tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng thói quen thân thiện với môi trường cho khách hàng, phát triển các kênh giao dịch điện tử qua eFast, iPay, các dịch vụ, phương thức thanh toán mới trên nền tảng công nghệ hiện đại; theo đó, các giao dịch thanh toán trên kênh số năm 2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 92% so với cùng kỳ năm 2021, góp phần hướng tới mục tiêu xanh hóa hoạt động hệ thống ngân hàng.

Năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro như xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, áp lực lạm phát tăng và ở mức cao, chính sách tiền tệ, tài khóa thắt chặt ở các nền kinh tế.

Tuy nhiên, với nền tảng vĩ mô tương đối ổn định, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và liên tục tăng trưởng trong những năm qua, kinh tế Việt Nam năm 2023 còn nhiều dư địa phát triển và dự báo đạt mức 6% - 6,5% (giảm so với mức 8,02% năm 2022 nhưng vẫn ở mức tốt so với nhiều nền kinh tế trên thế giới). NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách nhằm ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát đồng thời đảm bảo thanh khoản, an toàn hệ thống ngân hàng, cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các tổ chức tín dụng. Với mục tiêu tận dụng cơ hội thị trường, khai thác mọi nguồn lực, tập trung tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững.

VietinBank định hướng tập trung triển khai 04 chủ điểm kinh doanh gồm: (i) Tăng trưởng CAS4; (11) Tăng trưởng thu ngoài lãi; (iii) Khai thác hệ sinh thái và bán chéo; và (iv) Thu hồi nợ xử lý rủi ro. Đồng thời, VietinBank sẽ triển khai các giải pháp toàn diện, linh hoạt và đồng bộ, tập trung vào 05 chủ điểm nền tảng gồm: (i) Quản trị tốt chất lượng nợ và rủi ro tín dụng; (ii) Quản trị hiệu quả cân đối vốn; (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ; (iv) Nâng cao năng suất lao động; và (v) Xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình cho biết, VietinBank định hướng triển khai đối với một số hoạt động trọng yếu. Trong đó tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, lãnh mạnh đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, an toàn trong hoạt động, phát triển kinh doanh gắn liền với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; Tăng cường hoạt động phi tín dụng, trong đó tập trung thúc đẩy sản phẩm phí, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, bảo hiểm, nguồn vốn CASA... thông qua khai thác hệ sinh thái và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái và bán chéo; Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, đẩy mạnh chất lượng công tác quản trị tài chính và cân đối vốn, nâng cao năng suất lao động.

VietinBank cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển dịch kênh số và nâng cao hiệu quả kênh truyền thống, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích thương mại cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số; Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng trên cả 3 kênh gồm kênh số, kênh quầy và kênh contact center.

VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023, trong đó: Tổng tài sản kế hoạch tăng trưởng từ 5%-10%; tăng trưởng tín dụng,thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời. Tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản. Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ nhỏ hơn 1,8%. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế). Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ | phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.

"Năm 2023 là năm đánh dấu VietinBank tròn 35 tuổi với sự trưởng thành, kiên cường và đầy bản lĩnh. Với sự kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ, triển khai quyết liệt các chủ điểm kinh doanh và chủ điểm nền tảng trên cơ sở đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống, VietinBank sẽ vượt qua khó khăn thử thách; đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động để tăng trưởng bứt phá, an toàn, bền vững, hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông và người lao động, hướng tới mục tiêu ngày càng vươn cao, vươn xa với khát vọng vươn tầm cao mới", Chủ tịch HĐQT VietinBank đặt kỳ vọng.

Minh Ngọc
Nguồn:

Các tin khác

Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?

Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?

Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?
OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng.
HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%

HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HOSE: HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành

AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) vừa triển khai gói đầu tư trị giá 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) phát hành.
Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp phục hồi trong quý II

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp phục hồi trong quý II

Lợi nhuận toàn thị trường quý II/2024 được dự báo có thể tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, bên cạnh những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh phục hồi rõ nét thì cũng còn những doanh nghiệp lại được dự báo ở mức tăng trưởng chậm.
Norfund cấp khoản vay chuyển đổi cho SeABank

Norfund cấp khoản vay chuyển đổi cho SeABank

The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund) - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của Chính phủ Na Uy vừa quyết định đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) 30 triệu USD dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeABank trong vòng 4 năm, nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.
Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu

Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu

Trước sự hồi phục của kinh tế vĩ mô, các tổ chức tín dụng tăng cường phát hành trái phiếu để củng cố các tỷ lệ về an toàn vốn, vốn trung dài hạn và chuẩn bị cho tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm 2024, giúp tăng trưởng tín dụng hoàn thành mục tiêu 14-15% cả năm...
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 tăng trưởng 13%

Quý I/2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023.
Ủy ban Chứng khoán: Chưa đủ cơ sở chấp thuận hệ thống KRX vận hành ngày 2/5

Ủy ban Chứng khoán: Chưa đủ cơ sở chấp thuận hệ thống KRX vận hành ngày 2/5

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HOSE đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành chính chính thức vào ngày 2/5/2024.
UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty

UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty

UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty và quản lý rủi ro hiệu quả
Sau tăng vốn, ROE thấp có phải là bất lợi của VPBank?

Sau tăng vốn, ROE thấp có phải là bất lợi của VPBank?

Nếu chỉ nhìn vào con số, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VPBank giảm mạnh trong năm 2023 cho thấy hoạt động chưa hiệu quả. Nhưng đào sâu vào bên trong lý do vì sao ROE đột ngột giảm mạnh sẽ thấy đây lại là lợi thế cạnh tranh của VPBank trong tương lai.
Nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm

Nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm

Danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được HOSE cập nhật đã lên đến 85 Tổng Công ty, Công ty
Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón

Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón

2024 sẽ là năm các doanh nghiệp ngành phân bón, hóa chất có sự bứt phá mạnh trong doanh thu và lợi nhuận.
Giá trị giao dịch trên HNX tăng 32,6%

Giá trị giao dịch trên HNX tăng 32,6%

Giá trị giao dịch trên HNX tăng 32,6%
HOSE kết nối trở lại với Công ty chứng khoán VNDirect

HOSE kết nối trở lại với Công ty chứng khoán VNDirect

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ra thông báo về việc cho phép CTCP Chứng khoán VNDirect kết nối trở lại.
Xem thêm
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

Đó là phát biểu của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại phiên họp HĐQT NHCSXH thường kỳ quý II/2024, ngày 12/7, tại Hà Nội.
CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%

CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do chính phủ Đức tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 9/7 tổ chức hội thảo: “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cả năm 2024: Động lực mới cho tăng trưởng có chất lượng”.
Ngân hàng tăng vốn: Xây dựng tương lai bền vững

Ngân hàng tăng vốn: Xây dựng tương lai bền vững

Để gia tăng tỷ lệ dự phòng rủi ro, tăng nguồn vốn trung và dài hạn, tập trung đầu tư vào công nghệ, cải thiện hệ CAR, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh việc tăng vốn điều lệ.
tiep suc san pham ocop vuon xa

Tiếp sức sản phẩm OCOP vươn xa

Để chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) triển khai hiệu quả hơn và các sản phẩm OCOP không chỉ tìm được chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế, ngày 12/7, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức tọa đàm “Tiếp sức sản phẩm OCOP vươn xa” với sự tham dự của các chuyên gia nông nghiệp, đại diện các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp OCOP và các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Bình Định: Tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng

Bình Định: Tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng

Trong quá trình thực hiện chương trình kết nối ở Bình Định đã tăng thêm sự gắn kết, chia sẻ giữa ngân hàng và doanh nghiệp để cùng phát triển.
Ninh Thuận: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực ngân hàng

Ninh Thuận: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực ngân hàng

Ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Thái Nguyên: Tín dụng có mức tăng cao nhất trong 10 năm

Thái Nguyên: Tín dụng có mức tăng cao nhất trong 10 năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu

Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu

Mẫu xe đầu bảng của VinFast được nhiều khách hàng đánh giá cao không chỉ bởi sức mạnh hay trang bị, mà còn đến từ dịch vụ hậu mãi ấn tượng khó có thể tìm thấy trên các sản phẩm thuộc thương hiệu khác.
Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn

Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn

Những đặc quyền đang được Vinhomes triển khai giúp giới trẻ không còn phải đau đầu với bài toán mua nhà trước hay mua xe trước, khi có thể đồng thời sở hữu cả hai để nâng cấp chất lượng cuộc sống mà không phải bận tâm về vấn đề tài chính.
3 lý do nên mua VinFast VF 5 Plus ngay hôm nay

3 lý do nên mua VinFast VF 5 Plus ngay hôm nay

Sở hữu trang bị vượt tầm giá, chi phí sử dụng tiết kiệm, VF 5 Plus ngày càng thu hút người dùng, đặc biệt khi bộ sưu tập màu mới ra mắt, cùng chính sách ưu đãi giới hạn chỉ còn hiệu lực trong chưa đầy 24 giờ nữa.
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngày 12/7, Cake by VPBank (Cake) cho biết, giải pháp Cake Face Authen của ngân hàng thuần số này đã nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt.
VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

Tặng voucher du lịch Châu Á là ưu đãi được VietinBank dành cho các Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán QR Pay tại VietinBank nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức thanh toán thuận tiện này.
Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với cùng xuất phát điểm và nguồn lực đầu tư ban đầu, doanh nghiệp nào có năng lực quản lý dòng tiền tốt hơn sẽ tối ưu hóa tốt hơn đối với chi phí hoạt động và nguồn lực vận hành. Việc quản lý dòng tiền một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, đảm bảo sức khỏe tài chính từ đó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.
VIB ra mắt gói vay mua nhà phố 30.000 tỷ, lãi suất chỉ 5,9%, miễn trả gốc đến 48 tháng

VIB ra mắt gói vay mua nhà phố 30.000 tỷ, lãi suất chỉ 5,9%, miễn trả gốc đến 48 tháng

Ngày 9/7/2024, Ngân hàng Quốc tế (VIB) ra mắt gói vay mua nhà phố, tổng hạn mức lên tới 30.000 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà đang dần phục hồi. Đây là gói vay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn một cách an tâm lâu dài với các gói lãi suất cố định hấp dẫn, quy trình cho vay đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, sản phẩm này còn hỗ trợ khách hàng đang vay tại các ngân hàng khác với nhiều ưu đãi đặc biệt từ VIB.
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024”

SeABank được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024”

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được Tạp chí Forbes và Kênh truyền hình CNBC vinh danh lần lượt là “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024” và “Ngân hàng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của SeABank trong việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.
BIDV cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hơn 8.100 khách hàng FDI

BIDV cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hơn 8.100 khách hàng FDI

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh với giải thưởng “Vietnam Domestic FDI Bank of the Year 2024” (Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2024).
VietinBank ra mắt website mới

VietinBank ra mắt website mới

Đón đầu kỷ nguyên số của ngân hàng, VietinBank ra mắt diện mạo website hoàn toàn mới, hướng tới trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng. Với thiết kế hoàn toàn khác biệt, hiện đại, website VietinBank mới hứa hẹn trở thành điểm chạm thú vị và thu hút khách hàng.
Ngân hàng tăng cường hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học

Ngân hàng tăng cường hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học

Quy định bắt buộc áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học đối với một số giao dịch ngân hàng trực tuyến đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Đến nay, các ngân hàng đã và đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ khách hàng hoàn tất cập nhật sinh trắc học tránh làm gián đoạn hoạt động giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng trở lên.
Phiên bản di động