Công đoàn Cơ quan NHNN TW tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa II

10:37 | 06/08/2022

Ngày 5/8/2022 tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan NHNN TW tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) lần thứ 10 - Khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội II và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

cong doan co quan nhnn tw to chuc hoi nghi ban chap hanh lan thu 10 khoa ii Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tặng quà thương, bệnh binh tại Bắc Giang
cong doan co quan nhnn tw to chuc hoi nghi ban chap hanh lan thu 10 khoa ii Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - Chăm lo tốt cho người lao động

Tham dự có đồng chí Lê Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan NHTW; đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN TW; đồng chí Lê Thị Quyên, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Cơ quan NHNN TW; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ chuyên trách tại Cơ quan Thường trực Công đoàn Cơ quan NHNN TW...

cong doan co quan nhnn tw to chuc hoi nghi ban chap hanh lan thu 10 khoa ii
Đồng chí Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN TW phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN TW cho biết, mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là quý I/2022, hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động Công đoàn tiếp tục chịu ảnh hướng rất lớn của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động nằm trong chương trình kế hoạch đã đặt ra phải lùi thời gian, hoãn thực hiện; các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế để phòng, chống dịch...

Tuy nhiên, với sự chủ động điều chỉnh của Thường trực và sự vào cuộc của các Ủy viên Ban thường vụ, BCH, các Công đoàn cơ sở và sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn cấp trên và đặc biệt của đồng chí Thủ trưởng hành chính cơ quan, hoạt động của công đoàn cơ bản được tổ chức triển khai nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế. Ngay sau khi tình hình dịch được kiểm soát, các hoạt động công đoàn đã được triển khai tích cực hơn và đạt kết quả tốt.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Lê Thị Quyên, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Cơ quan NHNN TW cho biết, tính đến 30/5/2022, tổng số đoàn viên và người lao động của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương là 2.432 người; trong đó đoàn viên nữ là 1.423 người (chiếm tỷ lệ 58,5 %).

6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hậu quả từ tác động của đại dịch COVID-19 trong suốt 2 năm 2020 và 2021 đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành Ngân hàng. Công đoàn Cơ quan NHNN TW đã nỗ lực chủ động, kịp thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động đoàn viên và người lao động phát huy mặt tích cực và thuận lợi, khắc phục các mặt hạn chế, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của ngành Ngân hàng năm 2022.

cong doan co quan nhnn tw to chuc hoi nghi ban chap hanh lan thu 10 khoa ii
Đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Năm 2022 là năm bản lề chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Cơ quan NHNN TW, Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, vì vậy, Công đoàn Cơ quan NHNN TW thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các Công đoàn cơ sở đạt hiệu quả.

Công đoàn Cơ quan NHNN TW và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên, người lao động để đồng thuận chia sẻ với đơn vị và cộng đồng trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau hậu quả của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, với sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã góp phần động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, thêm yêu ngành yêu nghề và tin tưởng vào vai trò của tổ chức công đoàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định; tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa...

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của công đoàn Cơ quan NHNN TW và là một trong các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, có những đề xuất một số nhiệm vụ mới trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như đổi mới công tác chăm lo đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh công tác an sinh - xã hội, tổ chức các phong trào thi đua cũng như phong trào văn hóa, thể thao. Hướng dẫn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan NHNN TW nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo hướng dẫn chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đảm bảo thời gian quy định.

cong doan co quan nhnn tw to chuc hoi nghi ban chap hanh lan thu 10 khoa ii
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN TW nhấn mạnh, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của ngành, sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan NHNN TW đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và sẽ tích cực triển khai thực hiện. Trong đó, Công đoàn cơ quan NHNN TW và các Công đoàn cơ sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam để triển khai hoạt động có hiệu quả, rà soát, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được để phát huy, các việc còn tồn tại để tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương...; Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động;

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN TW với Thủ trưởng hành chính cơ quan NHNN TW theo các nội dung quy chế đã ký kết; Tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao theo chương trình toàn khóa, phù hợp với định hướng chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên và người lao động...; Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028 và hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện...

Nguyễn Minh

Nguồn:

Tags: công đoàn

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.235 23.545 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.265 23.545 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.245 23.545 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.245 23.545 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.280 23.510 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.280 23.750 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.259 23.545 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.240 23.545 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.310 23.560 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.100
67.120
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.100
67.100
Vàng SJC 5c
66.100
67.120
Vàng nhẫn 9999
52.150
53.050
Vàng nữ trang 9999
52.050
52.650