Đại hội Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

18:02 | 09/08/2022

Sáng 9/8/2022, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2022-2025.

da i ho i chi bo vu kie m toa n no i bo la n thu xx nhie m ky 2022 2025 tha nh cong to t de p
Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW); các đồng chí đại diện các Ban thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW...

Về phía Vụ Kiểm toán nội bộ có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Chi bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã nghe đồng chí Hà Ngọc Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn để lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu cho Thống đốc NHNN chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với công tác kiểm toán nội bộ và công tác kiểm soát nội bộ của NHNN, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chung của NHNN.

Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản, quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ NHNN để đồng bộ hóa với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức làm công tác kiểm soát nội bộ chuyên trách tại NHNN chi nhánh, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, đã triển khai có hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán nội bộ được Thống đốc phê duyệt; chất lượng công tác kiểm toán ngày càng nâng cao; thực hiện tốt công tác giám sát an toàn tài sản theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò đầu mối để tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kiểm tra của Bộ Tài chính tại NHNN.

da i ho i chi bo vu kie m toa n no i bo la n thu xx nhie m ky 2022 2025 tha nh cong to t de p
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác; đảng viên, công chức luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên, công chức đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đạo đức công vụ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hằng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo từng chuyên đề; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phù hợp để thu hút, lôi cuốn đảng viên, công chức tự giác học tập và làm theo.

Hằng năm đều tổ chức cho đảng viên, công chức sinh hoạt ngoại khóa với nhiều chủ đề khác nhau, qua đó đảng viên, công chức được ôn lại những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý chí phấn đấu cũng như sức mạnh của người đảng viên.

Từng bước cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, tăng cường tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Trong nhiệm kỳ qua, đã làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, Chi bộ đã lựa chọn và cử 6 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng, qua đó đã bồi dưỡng, rèn luyện và xét đề nghị kết nạp được 5 đảng viên mới.

Chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng theo Quy định số 126-QĐ/TW; đồng thời Chi bộ luôn làm tốt công tác rà soát thành phần đảng viên có liên quan đến lịch sử chính trị trong số cán bộ được quy hoạch, cán bộ chủ chốt của đơn vị, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc công tác thẩm tra lý lịch công chức khi phát triển đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy thường xuyên rà soát, đánh giá ưu nhược điểm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng.

Cuối năm thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả lên cấp trên đúng quy định. Trong nhiều năm qua, Chi bộ chưa phát hiện đảng viên vi phạm quy định, bị xử lý kỷ luật đảng.

da i ho i chi bo vu kie m toa n no i bo la n thu xx nhie m ky 2022 2025 tha nh cong to t de p
Đồng chí Lê Quốc Nghị, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ chủ trì thảo luận

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng: Hằng năm đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác dân vận tại Chi bộ phù hợp với quy định của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy cơ quan NHTW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, qua đó nhằm tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và người lao động về nhận thức chính trị, lối sống, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán hằng năm được Thống đốc phê duyệt; không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán; đảm bảo 100% đảng viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đảm bảo 100% đảng viên, công chức cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng theo hướng dẫn của Đảng ủy Cơ quan NHTW; phấn đấu xây dựng Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị và các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc; 100% đảng viên thuộc Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ sẽ bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 3 quần chúng ưu tú vào Đảng đảm bảo chất lượng theo quy định của Đảng; đảm bảo nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá cụ thể: Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ, theo đó Ban Chấp hành đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm và định kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế, quy trình nghiệp vụ; triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán, công tác giám sát an toàn tài sản và các nhiệm vụ trọng tâm khác được Thống đốc và Ban lãnh đạo NHNN giao cho Vụ thực hiện.

da i ho i chi bo vu kie m toa n no i bo la n thu xx nhie m ky 2022 2025 tha nh cong to t de p
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội, đảng viên đã trình bày các tham luận và phát biểu ý kiến thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022; nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ, từ khâu xây dựng kế hoạch, tài liệu, các đề án nhân sự cho đến khâu tổ chức, điều hành Đại hội rất bài bản, khoa học và diễn ra một cách xuyên suốt.

Đặc biệt trong tài liệu Đại hội đã chuẩn bị đầy đủ, từ chương trình, các văn kiện, báo cáo tổng kết, tham luận,.. được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những tài liệu này cần được nhân rộng đến các Chi bộ khác tham khảo để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Bắc cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Trong hơn 2 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Đảng ủy, Ban cán sự Đảng NHNN, Lãnh đạo Vụ Kiểm toán nội bộ, với tinh thần đoàn kết của Chi ủy, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên, Chi bộ đã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Chi bộ đề ra.

Đồng chí cũng bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với các mục tiêu tổng quát, định hướng và chỉ tiêu được Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ xác định cho nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chi bộ cần triển khai trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 02 của Đảng ủy cơ quan NHTW về nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng ủy cơ quan NHTW về công tác dân vận; nâng cao chất lượng cấp ủy và Chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra. Đặc biệt thường xuyên tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Lê Quốc Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thế Hùng, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành gồm: Đồng chí Đoàn Ngọc Lưu, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Hoàng Thị Lê Hà, Trưởng phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các Dự án đầu tư; đồng chí Chu Sỹ Thế, Trưởng phòng Kiểm toán công nghệ thông tin và ngoại hối.

Phú Dũng

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.800
66.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.800
66.600
Vàng SJC 5c
65.800
66.620
Vàng nhẫn 9999
50.350
51.250
Vàng nữ trang 9999
50.250
50.850