Đại hội đồng cổ đông BIDV: Nhiều vấn đề vẫn bỏ ngỏ

14:16 | 26/04/2019

Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Một số vấn đề quan trọng vẫn bỏ ngỏ như: phương án tăng vốn điều lệ; tỷ lệ chia cổ tức hay mục tiêu về lợi nhuận đều có thể được điều chỉnh. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đang là Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài (Vụ II) – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN đã được bầu thành viên HĐQT của BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Sản phẩm ứng dụng AI, Robotic của BIDV đạt giải Sao Khuê 2019
Cơ hội việc làm tại BIDV
BIDV tiếp tục được nâng định hạng tín nhiệm toàn cầu
Cổ đông BIDV biểu quyết thông qua một số kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Ảnh: C. Chung

Bao giờ đàm phán thành công?

Đại hội cổ đông thường niên BIDV năm nay có quá nhiều nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và trọng tâm hoạt động 2019; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019; Một số nhiệm vụ, trọng tâm, giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trọng tâm công tác năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2019, quyết toán Quỹ thưởng Người quản lý BIDV năm 2018; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị BIDV; Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2020 và 2021; Bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Về kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng giám đốc BIDV cho biết: BIDV đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nâng cao chất lượng tài sản, lành mạnh hóa tình hình tài chính, cải cách và phát triển thể chế. Đây là tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, khách hàng và người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước. Cụ thể, tổng tài sản đạt 1.313.038 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có quy mô lớn nhất trên thị trường; Nguồn vốn huy động đạt 1.226.454 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.237.755 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng 9% đạt 9.473 tỷ đồng (vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao); ROA đạt 0,6%, ROE đạt 14,6%; quyết liệt xử lý nợ xấu, đến 31/12/2018, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,8%...

Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính, các chỉ số hoạt động khác cũng có tăng trưởng mạnh: Phát triển tốt nền khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân được củng cố cả về quy mô và chất lượng, số lượng tăng 13% so với năm 2017, đạt hơn 11 triệu khách hàng, chiếm 12% dân số Việt Nam. Số lượt khách hàng sử dụng kênh ngân hàng điện tử tăng 26%/năm, đạt 9,2 triệu lượt, lượng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đạt trên 82 triệu giao dịch, tăng 87%/năm. Thị giá cổ phiếu BID tăng trưởng 35% so với đầu năm, thanh khoản luôn duy trì ở mức cao, trung bình 2,7 triệu cổ phiếu/phiên, P/E đạt 16 lần cao hơn mức trung bình (11,9 lần) của Top 5 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường, phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của BIDV.

Năm 2018, BIDV đã được NHNN chấp thuận về chủ trương đối với Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với số lượng hơn 600 triệu cổ phần tương đương tỷ lệ phát hành 17,65%. BIDV cũng đã phát hành thành công 2 đợt trái phiếu: hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đủ điều kiện tính vào vốn tự có cấp 2... Được biết, ngày 21/2/2019, NHNN đã có văn bản số 1029/NHNN-TTGSNH chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của cổ đông về vấn đề này, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV chia sẻ: Trải qua nhiều giai đoạn từ khi ĐHĐCĐ năm 2017 BIDV đã đã đặt vấn đề tìm cổ đông chiến lược. Năm 2018, nhà đầu tư tiềm năng  được xác định là tập đoàn tài chính Hana của Hàn Quốc.

Theo quy định pháp luật của Việt Nam, hai bên đã trải qua rất nhiều thủ tục, và những thủ tục đấy đến nay về cơ bản đã được Chính phủ, NHNN và các cơ quan liên quan tháo gỡ. Song hiện một số thủ tục vẫn còn chưa hoàn tất. Giá kỳ vọng của đối tác và BIDV cũng chưa gặp nhau... Do đó, để trả lời là bao giờ đàm phán thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ thị trường, yêu cầu kỹ thuật về thủ tục pháp luật và cả giá kỳ vọng của 2 bên…"HĐQT sẽ làm tối đa để có thể hoàn tất thương vụ này sớm nhất vì đây là thương vụ rất quan trọng với BIDV" - ông Tú khẳng định.

Bà Nguyễn Thu Hương (thứ hai từ phải sang) trúng cử thành viên HĐQT BIDV với trên  tỷ lệ 99% - Ảnh: C. Chung

Lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, nhưng có thể được điều chỉnh

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2019: Nguồn vốn huy động phấn đấu tăng trưởng 11%; Dư nợ tín dụng phấn đấu tăng trưởng 12%, đảm bảo tuân thủ kế hoạch NHNN giao trong từng thời kỳ; Lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; Tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn mức thực hiện năm 2018...

Tuy nhiên, với nhận định nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng bền vững với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 4%... Do đó, Đại hội cũng thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc khi cần thiết, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019 đã được Đại hội thông qua.

Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, hình thức chi trả cổ tức đang được BIDV báo cáo và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 sẽ không thấp hơn thực hiện năm 2018.

Về nhân sự, bà Nguyễn Thị Thu Hương, đang là Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài (Vụ II) – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN đã được bầu vào thành viên HĐQT với tỷ lệ bầu trên 99%. Bà Nguyễn Thu Hương sinh năm 1967, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Như vậy, ngoài bà Hương hiện HĐQT BIDV hiện có 8 người  nữa là ông Phan Đức Tú, ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân, ông Lê Việt Cường, và ông Phạm Quang Tùng. Trước đó, trong năm 2018, hai thành viên HĐQT đã nghỉ hưu là ông Trần Anh Tuấn và bà Lê Thị Kim Khuyên.

Ngân Hà

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.310 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.174 23.324 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.180 23.285 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.170 23.300 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.170 23.300 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.149 23.311 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.155 23.315 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.300
48.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.300
48.200
Vàng SJC 5c
47.300
48.220
Vàng nhẫn 9999
47.000
48.000
Vàng nữ trang 9999
46.700
48.000