Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023

18:30 | 10/11/2023 Chính trị
aa
Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan NHTW tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW; Bí thư các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW.
Đảng ủy cơ quan NHTW: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW: Đẩy mạnh Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, Bắc Giang Tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế

Đóng góp quan trọng vào thành công chung của nền kinh tế

Phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, trong 9 tháng đầu năm 2023 và tháng 10 vừa qua, ban lãnh đạo NHNN đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Theo Thống đốc, tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khoá XV, trong phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và đưa ra chỉ tiêu kinh tế của năm 2024, trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho thấy, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã có đóng góp quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, lãi suất ổn định. NHNN cũng thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Thống đốc cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế đó là tín dụng tăng trưởng chậm, quá trình tái cơ cấu ngân hàng 0 đồng, yếu kém vẫn gặp khó khăn, vướng mắc… Đối với riêng vấn đề tín dụng, Thống đốc cho biết, nguyên nhân đã được nhận diện một cách rõ ràng, NHNN cũng đang thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kết quả công tác tháng 10 và chương trình trọng tâm các tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN.

Vượt lên những khó khăn thách thức, kiên định bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo chương trình công tác đề ra.

Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023
Đồng chí Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan NHTW báo cáo tại Hội nghị về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kết quả công tác tháng 10 và chương trình trọng tâm các tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng được thực hiện thường xuyên, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng,… được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, ghi nhận.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, đồng chí Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ cơ quan NHTW đã triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 100-KL/TW tới các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kết luận số 05-KL/ĐUK ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK tới các cấp ủy trực thuộc tại Hội nghị của Đảng ủy để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023
Đồng chí Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan NHTW trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xây dựng, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW quan tâm; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy luôn được bố trí theo tiêu chuẩn tối đa là 20 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng chí Tổ trưởng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; các đồng chí thành viên là lãnh đạo cấp vụ, là phó bí thư hoặc cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Việc thường xuyên chăm lo, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Ban Thường vụ Đảng ủy đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy trực thuộc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác xây dựng Đảng nói chung và của Đảng bộ cơ quan NHTW nói riêng.

Có thể khẳng định, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ cơ quan NHTW là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, năng lực công tác tốt và luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023
Các ý kiến phát biểu tại phần thảo luận của Hội nghị

Tiếp tục lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhận định, với thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay, có thể thấy kết quả của ngành Ngân hàng đạt được là vô cùng to lớn, được nhân dân, Chính phủ ghi nhận.

Thời gian vừa qua, dù có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, tuy nhiên NHNN đã ban hành các chính sách rất kịp thời, từ đó ngành Ngân hàng đã làm tốt hai nhiệm vụ song song đó là vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vừa giữ an toàn hệ thống. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW cũng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ.

Đảng ủy cơ quan NHTW: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023
Đồng chí Hà Thị Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu

Trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị Đảng ủy cơ quan NHTW chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với đơn vị mình. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, triển khai tốt công tác an sinh xã hội, chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác này phù hợp với tình hình cụ thể tại đơn vị…

Kết luận Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, kết quả tín nhiệm đã cho thấy sự ghi nhận đóng góp của ngành Ngân hàng trong thành công chung của nền kinh tế. Đây là động lực để toàn Ngành đã cố gắng rồi lại cố gắng hơn để không phụ lòng những lá phiếu tín nhiệm, tín nhiệm cao, đối với những phiếu tín nhiệm thấp, ngành Ngân hàng sẽ cố gắng cải thiện hơn.

Chính vì vậy, trong chương trình công tác còn lại năm 2023, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Thống đốc đề nghị:

Đối với công tác chuyên môn, đề nghị các cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt là Luật các TCTD sửa đổi đang được trình Quốc hội, phải coi đây là nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối… đây là nhiệm vụ trọng tâm, chức năng của NHTW. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường, bối cảnh trong nước cũng nhiều áp lực đối với việc điều hành, vì vậy, Thống đốc yêu cầu các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 02, 03, 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH ngày 26/4/2022 về nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổng kết công tác năm; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng năm 2023; chỉ đạo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ theo kế hoạch đề ra và chỉ đạo tổ chức vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ theo Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 768-CV/ĐUNH ngày 07/9/2022 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng NHNN trong chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023…

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, đảm bảo gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng; các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUNH ngày 10/12/2021 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Quỳnh Trang - ảnh: Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2023

Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2023

Ngày 24/11, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 tại Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương. Sự kiện được tổ chức tại trụ sở NHNN.
Xem xét, thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp gần nhất

Xem xét, thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng tại kỳ họp gần nhất

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Đại biểu vẫn rất băn khoăn về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đại biểu vẫn rất băn khoăn về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Sáng 23/11/2023, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Một trong những vấn đề thu hút nhiều ý kiến đóng góp là nội dung quy định về hưởng BHXH một lần.
Thống nhất chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 6

Thống nhất chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 6

Quốc hội biểu quyết tán thành việc điều chỉnh Chương trình kỳ họp thứ 6, trong đó có nội dung chưa thông qua luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp này, chuyển sang kỳ họp gần nhất.
Giới thiệu cuốn sách về công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giới thiệu cuốn sách về công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 21/11, tại Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Nhận diện đầy đủ để có giải pháp đột phá

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Nhận diện đầy đủ để có giải pháp đột phá

Thảo luận ở hội trường Quốc hội về Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 của Chính phủ, cả cơ quan thẩm tra và ý kiến đại biểu đều đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá, nhận diện đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định rõ nguyên nhân chủ yếu và đề ra giải pháp đột phá để PCTN có hiệu quả. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, rà soát Luật PCTN để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu…
Phòng, chống tham nhũng: Quyết liệt, liên tục và đồng bộ để đạt hiệu quả lâu dài

Phòng, chống tham nhũng: Quyết liệt, liên tục và đồng bộ để đạt hiệu quả lâu dài

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, song đề nghị cần phải tập trung làm rõ và cụ thể hơn về kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Ngày 21/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng”.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân Việt Nam - Romania

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân Việt Nam - Romania

Chiều ngày 20/11/2023 tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp ông Stefan-Radu Oprea, Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn, hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Romania trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.
Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về công tác thi hành án, chống tham nhũng

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về công tác thi hành án, chống tham nhũng

Các đại biểu sẽ nghe báo cáo và tiến hành thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Học viện Ngân hàng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Ngân hàng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu thầy, cô giáo, của thế hệ học sinh, sinh viên và cán bộ làm công tác giáo dục, hôm nay (18/11) Học viện Ngân hàng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Sáng 17/11 (giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ đã diễn ra Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.
Cần đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu

Cần đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu

Tiếp tục Chương trình phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, sáng nay (16/11), Uỷ ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật quan trọng, hệ trọng nên cần đặt sự ưu tiên chất lượng lên hàng đầu; UBKT hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật; UBKT tham mưu UBTVQH xin ý kiến Chính phủ đối với những nội dung đã được thảo luận tại Phiên họp này.
Thủ tướng: Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác Cải cách Hành chính

Thủ tướng: Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác Cải cách Hành chính

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cải cách Hành chính.
Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Sáng ngày 14/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng'” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối với 396 điểm cầu trực tuyến, hơn 16.000 đảng viên tham gia. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.
Xem thêm
[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

Tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng nay (28/11), sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,13 %). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Triển vọng khả quan của cổ phiếu ngân hàng năm 2024

Triển vọng khả quan của cổ phiếu ngân hàng năm 2024

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, nhóm ngành này cũng được kỳ vọng phục hồi, thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường.
VietinBank: 35 năm phát triển cùng đất nước

VietinBank: 35 năm phát triển cùng đất nước

“Được thành lập ngay trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, với bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực bền bỉ, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết vượt lên mọi khó khăn của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống, VietinBank đã từng bước phát triển vững mạnh và chuyển mình mạnh mẽ từ một ngân hàng chuyên doanh hoạt động trong lĩnh vực công, thương nghiệp trong thời kỳ đầu thành lập thành một NHTM đa năng như hiện nay với sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô tổng tài sản, dư nợ tín dụng, hiệu quả kinh doanh và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò, vị thế của một NHTM hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở Việt Nam”, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng ghi nhận tại Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nhắc đến Khánh Hòa là nói đến một vùng đất đầy tiềm năng phát triển kinh tế biển với du lịch, cảng biển, khu kinh tế mở... Nhưng, phía sau những gam màu tươi sáng ấy, việc phát triển kinh tế bền vững của Khánh Hòa vẫn còn nhiều thách thức.
Phú Yên nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn

Phú Yên nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn

Cũng như ở nhiều địa phương khác trong cả nước, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại Phú Yên được ví như những ‘cánh tay nối dài’ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Thông qua hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác… được tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Quảng Nam giải ngân vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù

Quảng Nam giải ngân vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù

Khi khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH chi nhánh Quảng Nam đã nhanh chóng hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ vay và giải ngân cho vay theo quy định. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các hội đoàn thể địa phương và lực lượng công an giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay và thu hồi nợ, đảm bảo chương trình được thực hiện đúng mục đích và đạt hiệu quả…
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh tại ngã tư trung tâm khu đô thị sầm uất Starlake Hà Nội nhân kỷ niệm 26 năm có mặt tại Việt Nam. HLV Park Hang Seo là khách hàng đầu tiên mở tài khoản tại chi nhánh.
BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

Nhằm “tiếp vốn” cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đang có xu hướng tăng cao trong những tháng cuối năm, ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã có sự điều chỉnh cho sản phẩm BAOVIET Easy Loan với nhiều ưu đãi mới vượt trội.
VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

Bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dựa trên từng nhóm chân dung khách hàng, VPBank kỳ vọng mỗi khách hàng ưu tiên sẽ có một hành trình trải nghiệm tài chính chuyên nghiệp, dịch vụ hiệu quả và đặc quyền đẳng cấp.
VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

Kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng trong quý III/2023 cho thấy xu hướng lợi nhuận suy giảm. Theo các chuyên gia, lợi nhuận trước thuế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của tăng trưởng tín dụng, áp lực chi phí vốn cao, chi phí dự phòng rủi ro tăng.
Phiên bản di động