Doanh nghiệp đang chú trọng vào thực hành phát triển bền vững như thế nào?

10:33 | 10/12/2023 Doanh nghiệp
aa
Khi trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị trong một thế giới đang chú trọng vào thực hành PTBV như thế nào?”, phần lớn các CEO thường đề cập đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) cũng như lộ trình khử cacbon, nỗ lực thiết kế các sản phẩm và dịch vụ xanh, hay các dự án về kinh tế tuần hoàn.

Mới đây nhóm tác giả Eu-Lin Fang, Peter Gassmann, Kevin O’Connell, và Nadja Picard của PwC đã có bài viết CSRD sẽ tái thiết tiến trình kiến tạo giá trị nhận định chi tiết về tác động mang tính đột phá của CSRD (Chỉ thị Báo cáo Phát triển bền vững (PTBV) của Doanh nghiệp) do EU ban hành.

Khi trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị trong một thế giới đang chú trọng vào thực hành PTBV như thế nào?”, phần lớn các CEO thường đề cập đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) cũng như lộ trình khử cacbon, nỗ lực thiết kế các sản phẩm và dịch vụ xanh, hay các dự án về kinh tế tuần hoàn.

Chỉ một số CEO sẽ đề cập đến việc có những bước đi chiến lược quyết liệt nhằm điều chỉnh lại danh mục kinh doanh, các loại sản phẩm hoặc dịch vụ và năng lực doanh nghiệp cho phù hợp với những cơ hội sẽ được tạo ra trong tiến trình PTBV; hay cân nhắc thực hiện các chiến lược mạnh mẽ để tránh những rủi ro nghiêm trọng xuất phát từ các vấn đề môi trường và xã hội như biến đổi khí hậu và bất bình đẳng kinh tế.

Chúng tôi tin rằng sự chuyển đổi quan trọng nhất từ việc triển khai CSRD sẽ là sự thay đổi trong cách doanh nghiệp liên hệ chiến lược kinh doanh của họ với hành trình thực hành PTBV.

Doanh nghiệp đang chú trọng vào thực hành phát triển bền vững như thế nào?

Hiện một số doanh nghiệp đã tích hợp các chủ đề PTBV vào các chiến lược kinh doanh cốt lõi, tuy nhiên việc này vẫn chưa trở thành một thực hành phổ biến. Cụ thể hơn, Ban Điều hành vẫn có thể xây dựng chiến lược công ty chủ yếu dựa trên các yếu tố cơ bản phổ biến như nhu cầu của khách hàng, môi trường cạnh tranh, xu hướng kinh tế, tiến bộ công nghệ, v.v. Song song đó là việc tích hợp cơ bản các chủ đề PTBV như biến đổi khí hậu và nhân quyền chỉ để đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật và quy định. Do đó, mức độ nỗ lực gắn kết thực hành PTBV với việc kiến tạo giá trị của các doanh nghiệp có thể hoàn toàn khác nhau.

CSRD sẽ thay đổi điều này bằng cách tăng cường tính minh bạch trong báo cáo. Theo Chỉ thị này, doanh nghiệp phải trình bày cách họ đánh giá các cơ hội và rủi ro về kinh doanh liên quan đến các vấn đề PTBV (bao gồm cả tác động của công ty lên môi trường và xã hội), cũng như tác động của các vấn đề này lên kết quả tài chính.

Doanh nghiệp phải giải thích liệu chiến lược tổng thể của doanh nghiệp có giải quyết được các yếu tố PTBV và tác động tài chính có liên quan hay không và bằng cách nào, cũng như là những kế hoạch nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động PTBV. Tất cả những nội dung này cần được trình bày trong cùng một báo cáo. Các nhà đầu tư và các bên liên quan khác sẽ sử dụng báo cáo này để thực hiện đối chuẩn. Với yêu cầu báo cáo ngày càng chặt chẽ, chính doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc điều chỉnh lại các chiến lược, kế hoạch và quy trình kinh doanh phù hợp hơn với hành trình thực hành PTBV của mình.

Hơn nữa, CSRD yêu cầu doanh nghiệp báo cáo cách chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp giải quyết từng chủ đề PTBV mà doanh nghiệp coi là trọng yếu (theo định nghĩa mở rộng về tính trọng yếu mà chúng tôi sẽ giải thích bên dưới).

Ví dụ: nếu Ban Điều hành tại một công ty may mặc xác định việc sử dụng nước là một chủ đề trọng yếu, họ phải gắn liền chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp với các tác động, cơ hội và rủi ro liên quan đến chủ đề này. Doanh nghiệp cũng cần công bố các chỉ số hiệu suất liên quan, ví dụ như việc sử dụng nước trong toàn bộ chuỗi giá trị - từ hoạt động trồng bông đến sản xuất vải - và mức tiêu thụ nước ở những khu vực khan hiếm nước. Nếu doanh nghiệp không cẩn trọng trong việc đánh giá các chủ đề PTBV và lập kế hoạch ứng phó, các bên liên quan có thể đi đến kết luận từ những thông tin được công bố rằng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những hậu quả tài chính không mong muốn.

Lấy một ví dụ khác: nếu doanh nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực với nhu cầu có khả năng suy giảm do các áp lực liên quan đến PTBV, chẳng hạn như ngành khai thác than, thì doanh nghiệp sẽ cần phải báo cáo việc này — bao gồm cả những khả năng tổn thất về doanh thu trong nhiều tình huống khác nhau.

Doanh nghiệp cũng cần phải đưa ra một bản kế hoạch chuyển đổi để trình bày cách thức ứng phó với những biến động thị trường này. (Ví dụ: một số công ty điện lực đã chuyển hướng từ các sản phẩm có phát thải carbon cao sang các sản phẩm phù hợp hơn với thị trường đầy tiềm năng về năng lượng tái tạo và phát thải ít carbon.) Hoặc nếu tình trạng biến đổi khí hậu có thể tăng nguy cơ ngập lụt tại các mỏ khai thác than và khu vực văn phòng lân cận, các lãnh đạo doanh nghiệp cần trình bày các kế hoạch và lộ trình đầu tư để thể hiện được việc doanh nghiệp sẽ thiết lập năng lực ứng phó như thế nào.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, Ban Điều hành tại các doanh nghiệp hàng đầu thường đưa các nội dung về thực hành PTBV vào quá trình hoạch định chiến lược cấp cao với sự phối hợp giữa nhiều bộ phận. Việc này cần được giám sát chặt chẽ bởi Giám đốc Điều hành (CEO) cùng sự tham vấn của Hội đồng Quản trị.

Một số doanh nghiệp chọn cách thành lập các nhóm chuyên gia đa ngành về tài chính, PTBV, quan hệ nhà đầu tư và chiến lược, sau đó xin đề xuất từ nhóm này về những phương thức toàn diện nhằm giải quyết các thách thức và cơ hội phát sinh từ các vấn đề PTBV. Ví dụ, doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi nhờ tích hợp vào chiến lược kinh doanh các khoản thuế và ưu đãi thuế xanh, có số lượng hiện đã lên đến hàng nghìn loại. Kinh nghiệm cũng cho thấy các Giám đốc tài chính (CFO) có vị trí đặc biệt phù hợp để đóng góp trong quá trình này bằng cách chỉ đạo việc sử dụng các yếu tố PTBV trong hoạch định chiến lược và tài chính, cũng như đối thoại tích cực và hiệu quả với các nhà đầu tư.

Việc tích hợp kiến thức về PTBV vào quá trình hoạch định chiến lược cấp cao đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều bộ phận, sự giám sát chặt chẽ của Giám đốc Điều hành (CEO) cùng với sự tham vấn từ Hội đồng Quản trị.

Liên quan đến việc thiết lập chiến lược, CSRD đưa ra thêm một yêu cầu quan trọng về việc các lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu và quản lý các tác động đáng kể của doanh nghiệp lên môi trường và xã hội.

Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy có 60% ý kiến đồng ý rằng các doanh nghiệp phải báo cáo về tác động của mình lên môi trường và xã hội. Hiện các doanh nghiệp hàng đầu đã có hướng quản lý một số tác động của mình ra môi trường bên ngoài với mục đích đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, hay đơn giản chỉ là để bảo vệ giấy phép kinh doanh. Bằng chứng là ​​khoảng 5.000 doanh nghiệp đã cam kết đặt ra các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học để giảm lượng phát thải carbon.

Với nhận định thiết lập quy trình ra quyết định có tính đến các yếu tố thúc đẩy hiệu suất quan trọng. Theo đó, một khi Ban Điều hành đã tích hợp các yếu tố PTBV vào chiến lược tổng thể của doanh nghiệp — bao gồm cả tác động từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài — ở bước tiếp theo, họ sẽ muốn đưa các ưu tiên mới phát sinh vào quá trình ra quyết định về đầu tư vốn, thiết kế danh mục đầu tư, định vị thị trường và các vấn đề chiến lược khác.

Việc đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên các ưu tiên phi tài chính không phải là một phương thức mới. Có nhiều nhà lãnh đạo trong các ngành khác nhau đã chú trọng vào các chỉ số hiệu suất không được đo lường bằng tiền tệ — chẳng hạn như tỷ lệ giữ chân nhân viên hoặc tỷ lệ chuyển đổi khách hàng — vì họ biết rằng việc cải thiện hiệu quả hoạt động ở các chỉ số này có thể dẫn đến các kết quả tài chính tốt hơn.

Tương tự, CSRD cũng nhấn mạnh cách tiếp cận này. Chỉ thị yêu cầu Ban Điều hành phải giải thích liệu doanh nghiệp của họ có quản lý hiệu quả PTBV hay không và bằng cách nào, cũng như lý do tại sao doanh nghiệp chọn thực hiện các hành động cụ thể có liên quan. Để làm được điều này, Ban Điều hành sẽ cần những phương pháp đáng tin cậy để phân bổ nguồn lực giữa các dự án, khoản đầu tư hoặc đơn vị kinh doanh có sự kết hợp khác nhau giữa các yếu tố tài chính và PTBV. Tuy nhiên, những yếu tố này thường được đo lường riêng biệt — và các yếu tố PTBV có thể không liên quan trực tiếp đến các mục tiêu tài chính, ví dụ như tăng trưởng doanh thu.

Để đưa ra các quyết định kinh doanh có tính đến các yếu tố PTBV, các Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị phải có sẵn dữ liệu chi tiết về PTBV với mức độ tin cậy như đối với dữ liệu tài chính. Tuy nhiên, tính minh bạch của các dữ liệu về PTBV đang nhận được nhiều sự chú ý. Trong khảo sát nhà đầu tư của PwC, 87% ý kiến cho rằng báo cáo của các doanh nghiệp có chứa nội dung “tẩy xanh”.

Chúng ta có cơ sở để tin rằng dữ liệu và báo cáo PTBV sẽ được cải thiện. Từ trước khi CSRD được ban hành, ngày càng nhiều quốc gia đã ban hành hoặc mở rộng phạm vi các yêu cầu về báo cáo PTBV, bao gồm cả yêu cầu về thực hiện đảm bảo bởi bên thứ ba độc lập. Và việc ban hành CSRD đã nâng cao mức yêu cầu về tính minh bạch trong việc công bố thông tin PTBV.

Các doanh nghiệp có trong danh sách phải tuân theo Chỉ thị này cần có một bên thứ ba độc lập đưa ra đảm bảo về các thông tin trong báo cáo PTBV, trước hết ở mức độ đảm bảo có giới hạn và ở mức cao nhất là đảm bảo hợp lý, tương tự với mức độ đảm bảo cho một báo cáo tài chính. Việc này sẽ giúp cải thiện độ tin cậy của báo cáo, từ đó giúp Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và các nhà đầu tư có những cuộc trao đổi hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định một cách tự tin hơn.

Nhiều CFO sẽ phải bảo đảm rằng các hệ thống và biện pháp kiểm soát dữ liệu PTBV đạt tiêu chuẩn như với dữ liệu tài chính, đồng thời cải tiến các quy trình về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro.
Nguồn: Theo PwC

Các tin khác

MoMo hợp tác CVS ra mắt sản phẩm Chứng Khoán tích hợp

MoMo hợp tác CVS ra mắt sản phẩm Chứng Khoán tích hợp

Hợp tác CVS ra mắt sản phẩm Chứng khoán, siêu ứng dụng MoMo hoàn thiện hệ sinh thái Tài chính - Đầu tư, thúc đẩy tài chính toàn diện
Gỡ khó cho doanh nghiệp và tận dụng các Hiệp định FTA để thúc đẩy xuất khẩu

Gỡ khó cho doanh nghiệp và tận dụng các Hiệp định FTA để thúc đẩy xuất khẩu

Gỡ khó cho doanh nghiệp và tận dụng các Hiệp định FTA để thúc đẩy xuất khẩu
Doanh nghiệp ngành gỗ cấp thiết chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp ngành gỗ cấp thiết chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đang đưa ra các tiêu chuẩn xanh mới ký kết hợp đồng giao thương, nhập khẩu gỗ và đồ gỗ, điều này buộc các doanh nghiệp ngành gỗ ở trong nước phải cấp thiết chuyển đổi xanh để thích ứng và tồn tại.
Xuất khẩu cá tra khởi sắc

Xuất khẩu cá tra khởi sắc

Sau những tháng đầu sụt giảm, đến nay xuất khẩu cá tra đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 725 triệu USD, tăng 2% so với cùng kì.
Xanh hóa ngành logistics để phát triển bền vững

Xanh hóa ngành logistics để phát triển bền vững

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển dịch vụ logistics như: Nằm ở vị trí chiến lược trong khu vực phát triển năng động của thế giới; có lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi cho vận tải quốc tế với bờ biển dài 3.260 km, có nhiều cảng nước sâu, sân bay quốc tế; có nền kinh tế đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng...
Ông Trần Đức Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT DNP Holding

Ông Trần Đức Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT DNP Holding

Theo thông tin từ đại hội cổ đông (ĐHCĐ) DNP Holding diễn ra chiều 24/5, bà Phan Thùy Giang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) trong khi ông Vũ Đình Độ phụ trách Ban Chiến lược phát triển của DNP sau khi từ nhiệm HĐQT.
Cần tăng cường chính sách thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Cần tăng cường chính sách thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Đây là cơ hội để Việt Nam phát triển, tái cơ cấu lại các nền kinh tế theo hướng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bền vững.
Chuyển đổi "kép" giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh

Chuyển đổi "kép" giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường và xã hội mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và bền vững trong thời đại mới.
Đầu tư công nghệ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp

Đầu tư công nghệ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp

Theo thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam do CPA Úc (cơ quan kế toán của Úc) thực hiện, có 76% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam tham gia khảo sát trả lời rằng việc đầu tư công nghệ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp trong năm 2023.
Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.
Mở rộng cơ hội xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Mở rộng cơ hội xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Ngày 24/5, tại hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới Amazon 2024 với chủ đề “Tinh hoa hàng Việt – Cất cánh toàn cầu", bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA), Bộ Công Thương cho biết: “Sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục cùng Amazon Global Selling hợp tác sâu rộng hơn để phát triển các nguồn tài nguyên đào tạo, cập nhật các xu hướng thị trường, từ đó trang bị cho doanh nghiệp các kỹ năng thực tế để vượt qua các rào cản khi mở rộng hoạt động kinh doanh nhất là ngành hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam”.
Rào cản ESG với sản phẩm xuất khẩu: Lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp

Rào cản ESG với sản phẩm xuất khẩu: Lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp

Tại sự kiện chuyên đề “Triển vọng thị trường xuất nhập khẩu (XNK)” do VietinBank tổ chức mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong lĩnh vực XNK trên toàn quốc đã tham gia để lắng nghe các chia sẻ về Rào cản ESG của các thị trường lớn đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các DN nhằm đáp ứng các quy định này.
Bộ tiêu chí về FDI cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Bộ tiêu chí về FDI cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu xây dựng hai bộ tiêu chí: Tiêu chí về thẩm định dự án FDI thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả FDI trên địa bàn tỉnh.
[Infographic] Giá xăng tăng, dầu diesel giảm trong kỳ điều hành 23/5/2024

[Infographic] Giá xăng tăng, dầu diesel giảm trong kỳ điều hành 23/5/2024

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính 23/5/2024, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 80 đồng, lên 23.210 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 ở mức 22.270 đồng một lít, tăng 160 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 9 lần giảm. Mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 11 lần giảm. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay liên Bộ không trích, chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu.
Doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường toàn cầu nhờ thương mại điện tử

Doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường toàn cầu nhờ thương mại điện tử

Năm 2023, số lượng các đối tác bán hàng Việt Nam sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tăng hơn 300% so với năm 2019.
Xem thêm
NHNN phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024

NHNN phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024

Chiều nay 28/5, NHNN đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ và các sở, ngành tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển thanh toán không tiền mặt an toàn”.
Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 5 tháng tăng 7,8%

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 5 tháng tăng 7,8%

Theo báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính tới 20/5/2024, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Ngày 22/5, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Tullier – Phó Chủ tịch Visa toàn cầu.
khai mac ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Agribank Quảng Trị với hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “tam nông”

Agribank Quảng Trị với hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “tam nông”

Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN, Agribank, chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng. Bên cạnh đó, Agribank Quảng Trị cũng đã tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào cuộc sống.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
SeABank và Visa hợp tác chiến lược phát triển thanh toán số

SeABank và Visa hợp tác chiến lược phát triển thanh toán số

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) và Tổ chức thẻ quốc tế Visa vừa ký kết thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm mang đến các giải pháp thanh toán số, năng lực dữ liệu và chuyên môn tốt nhất để giúp SeABank hoàn thành tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng có dịch vụ thanh toán hàng đầu tại Việt Nam.
VietinBank triển khai giải ngân và phát hành bảo lãnh online “một chạm” trên VietinBank eFAST

VietinBank triển khai giải ngân và phát hành bảo lãnh online “một chạm” trên VietinBank eFAST

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp giao dịch thuận tiện hơn, VietinBank đã ra mắt tính năng giải ngân và phát hành bảo lãnh online ngay trên nền tảng Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST.
Sacombank, Visa và 3 ví điện tử hàng đầu kết nối thanh toán QR Code

Sacombank, Visa và 3 ví điện tử hàng đầu kết nối thanh toán QR Code

Sacombank và Visa vừa công bố hợp tác với 3 ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam: MoMo, VNPAY và ZaloPay nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn khách hàng thẻ cũng như các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SME).
Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử, gia tăng sự tiện lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công trực tuyến.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
Phiên bản di động