Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng: Khẳng định vai trò liên kết hỗ trợ hệ thống

09:13 | 30/03/2020

Trong năm 2019, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ, NHNN cũng như Ngân hàng Hợp tác Việt Nam chỉ đạo, mở rộng cho vay phục vụ phát triển kinh tế. Tính đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp, cá nhân đạt 505.109 triệu đồng chiếm 69,40% tổng dư nợ, tăng 8,98% so với cùng kỳ 2018.

Nâng cao vị thế cho QTDND qua cung ứng dịch vụ
Nỗ lực hết mình vì thành viên
Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Phú Thọ: Chủ động kết nối sức mạnh hệ thống

Nếu nhìn vào những con số tăng trưởng trong bức tranh hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) năm 2019 trên địa bàn Sóc Trăng thì không thấy những điểm sáng đột phá. Song, cả diễn biến quá trình hoạt động trong năm lại chứng minh một sự chuyển mình mới của cả hệ thống về mọi mặt. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác (NHHT) chi nhánh Sóc Trăng, hệ thống QTDND đã có điều kiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu cho đến những hoạt động hỗ trợ người dân và thành viên trong bối cảnh trên địa bàn năm 2019 gặp nhiều khó khăn về thiên tai và dịch bệnh đạt được những kết quả tích cực.

Ông Lê Văn Chơn, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng

Điểm tựa hỗ trợ phát triển

Trong năm 2019, NHHT chi nhánh Sóc Trăng đã tập trung tăng cường kiểm tra sử dụng vốn vay các QTDND thành viên, kết hợp với công tác chăm sóc thành viên, tham gia góp ý trong công tác chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở vì sự phát triển của hệ thống, để từ đó có thể hỗ trợ được các QTDND phát triển ổn định, an toàn.

“Trong vai trò đầu mối điều hòa vốn, liên kết hệ thống, NHHT chi nhánh Sóc Trăng đã xây dựng và triển khai kế hoạch thu hút nguồn vốn, cho vay trong và ngoài thành viên phù hợp, trong đó quan trọng nhất là đáp ứng thanh khoản, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các QTDND, hỗ trợ QTDND mở rộng cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng và hoạt động…”, ông Lê Văn Chơn, Giám đốc NHHT chi nhánh Sóc Trăng cho biết.

Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn và sử dụng vốn của chi nhánh đạt 880.553 triệu đồng. Riêng nguồn vốn huy động đạt 371.103 triệu đồng, chiếm 42,14% so tổng nguồn. Trong đó tiền gửi điều hòa của các QTDND tiếp tục tăng mạnh với 74.039 triệu đồng so năm 2018 đưa tổng tiền gửi điều hòa lên 285.508 triệu đồng. Chi nhánh cũng đã tranh thủ nguồn vốn điều chuyển từ NHHT Việt Nam với 353.000 triệu đồng chiếm 40,09% so tổng nguồn cùng các nguồn vốn khác đạt 156.450 triệu đồng chiếm 17,77% so tổng nguồn, để đảm bảo thanh khoản cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của thành viên và khách hàng.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng

Nguồn vốn dồi dào là cơ sở để chi nhánh phát huy tốt hơn vai trò đầu mối điều hòa vốn và liên kết hệ thống. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay thành viên của chi nhánh đạt 222.676 triệu đồng, chiếm 30,60% so tổng dư nợ, tăng 8,29% so với cùng kỳ 2018.

Ban lãnh đạo NHHT chi nhánh Sóc Trăng, Phòng Tín dụng và Chăm sóc thành viên cũng thường xuyên tư vấn cho các QTDND về công tác quản trị, điều hành, tư vấn về các sản phẩm dịch vụ và định hướng phát triển thành viên, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực ở một số QTDND.

Những nỗ lực của NHHT chi nhánh Sóc Trăng đã góp phần giúp 28 QTDND trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố phụ trách mở rộng nguồn vốn hỗ trợ thành viên. Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn và sử dụng đạt 2.218.301 triệu đồng, tăng 133.829 triệu đồng so năm trước. Trong đó, nhiều QTDND đã tăng vốn tự có, đưa tổng vốn tự có của 28 QTDND lên 286.875 triệu đồng, tăng 2,8%.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Cũng nhờ sự hỗ trợ của chi nhánh, các QTDND đã mở rộng hoạt động hỗ trợ thành viên với tổng dư nợ cho vay đạt 1.765.687 triệu đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: dư nợ tín dụng các QTDND thuộc Sóc Trăng đạt 737.922 triệu đồng, tăng 4,1%. Các QTDND thuộc Cà Mau đạt 64.385 triệu đồng, tăng 7,4%. Các QTDND thuộc Cần Thơ đạt 436.244 triệu đồng, tăng 7,3%.

Có thể nói, từ sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, lãnh đạo NHHT chi nhánh Sóc Trăng, trong năm 2019, đã đưa chất lượng hoạt động của chi nhánh Sóc Trăng ngày một nâng lên, tròn vai “bà đỡ” cho các QTDND trên địa bàn phát triển ổn định hiệu quả, góp sức vào phát triển kinh tế tỉnh Sóc Trăng.

Nâng cao năng lực nội tại

Trong năm 2019, NHHT chi nhánh Sóc Trăng cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ, NHNN cũng như NHHT Việt Nam chỉ đạo, mở rộng cho vay phục vụ phát triển kinh tế. Tính đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp, cá nhân đạt 505.109 triệu đồng chiếm 69,40% tổng dư nợ, tăng 8,98% so với cùng kỳ 2018.

Chi nhánh đã gắn việc mở rộng cho vay với kiểm soát nâng cao chất lượng tín dụng nên trong năm 2019, chi nhánh đã làm tốt công tác cán bộ, việc bố trí và phân công nhiệm vụ phù hợp và đúng khả năng của từng cán bộ nên đã phát huy tốt trong việc thực hiện nghiệp vụ của chi nhánh. Năng lực và trình độ của cán bộ được tăng lên khi hàng tháng Ban giám đốc chi nhánh đã tổ chức cho cán bộ nhân viên nghiên cứu học tập văn bản, quy chế, quy trình nghiệp vụ. Tổ chức những buổi trao đổi nghiệp vụ giữa các phòng, các bộ phận để rút kinh nghiệm những mặt chưa được cũng như đề ra những giải pháp tốt hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ và công tác tại chi nhánh.

Mô hình Trụ sở của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng

Đặc biệt trong năm 2019, Ban giám đốc chi nhánh đã bố trí và tăng cường thêm một số cán bộ ở các phòng để bổ sung cho Tổ xử lý nợ xấu bao gồm các trưởng, phó phòng nghiệp vụ và một số cán bộ nên công tác xử lý nợ có nhiều chuyển biến. Trong năm, chi nhánh đã xử lý và thu hồi nợ ngoại bảng tốt, chiếm hơn 80% so tổng số thu nợ xấu theo Nghị quyết 42 cả năm của chi nhánh, đồng thời thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu theo Chỉ thị số 06/CT-NHNN. Nợ xấu tại chi nhánh giảm 36,92% so với cùng kỳ năm 2018.

Chia sẻ về định hướng hoạt động trong năm 2020, ông Lê Văn Chơn, Giám đốc NNHT chi nhánh Sóc Trăng cho biết, chi nhánh sẽ tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của các QTDND thành viên để kịp thời hỗ trợ các quỹ ổn định và phát triển an toàn. Hoạt động tín dụng tiếp tục mở rộng đối với các QTDND với mức tăng trưởng bình quân từ 8% - 10%.

Để đạt được mục tiêu này, chi nhánh sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác điều hoà vốn đối với các QTDND, quản lý sử dụng tốt nguồn vốn dự trữ bảo đảm khả năng chi trả tại chỗ, cung ứng bổ sung nguồn vốn hợp lý cho các QTDND để mở rộng hoạt động và chi trả vốn tiền gửi kịp thời, tạo thêm tín nhiệm trong hệ thống. Đồng thời tiếp tục khơi tăng nguồn vốn huy động từ bằng đến vượt so với năm 2019 để làm cơ sở vững chắc cho tăng trưởng tín dụng và phát huy tốt hơn nữa tính liên kết trong hệ thống mà các QTDND trên địa bàn đã thực hiện được trong năm 2019 nhằm hỗ trợ cho các QTDND có nguồn huy động còn thấp, lúc nguồn chi trả gặp khó khăn.

Theo ông Lê Văn Chơn, những nền tảng đã đạt được trong năm 2019 sẽ là cơ sở vững chắc để NHHT chi nhánh Sóc Trăng giữ vững nhịp độ tăng trưởng và chất lượng hoạt động, tích cực cung ứng vốn cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là vốn đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Nâng cao vai trò là tổ chức tín dụng đầu mối, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động liên kết hệ thống giữa NHHT với các QTDND trên địa bàn.

Nguyễn Nhật

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.630 22.860 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.660 22.860 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.638 22.858 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.655 22.867 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.645 22.855 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
57.050
57.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
57.050
57.750
Vàng SJC 5c
57.050
57.770
Vàng nhẫn 9999
50.850
51.550
Vàng nữ trang 9999
50.450
51.250