Tài chính vi mô phải bám sát mục tiêu tài chính toàn diện

17:00 | 30/03/2021

Theo Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, việc đánh giá kết quả thực hiện Đề án 2195 về phát triển TCVM thời gian vừa qua để rút ra các bài học kinh nghiệm, nắm bắt các vướng mắc thực tiễn, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách, các hành động cụ thể nhằm tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành TCVM góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia là rất cần thiết. 

tai chinh vi mo phai bam sat muc tieu tai chinh toan dien
Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu khai mạc Toạ đàm

Ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức Tọa đàm đánh giá chiến lược phát triển tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ. Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố; các đơn vị liên quan của NHNN và một số chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố; một số TCTD, các tổ chức TCVM, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, nhóm công tác TCVM và một số tổ chức khác…

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, trong những năm qua, hoạt động TCVM đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội cho người nghèo, người có thu nhập thấp tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng một cách thuận tiện và phù hợp, hạn chế sự phát triển của nạn tín dụng đen.

Bên cạnh những thành tựu đóng góp cho công cuộc xoá đói giảm nghèo của đất nước, các tổ chức TCVM, các chương trình, dự án TCVM vẫn đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đối với những mục tiêu phát triển TCVM bền vững nói chung và bền vững thể chế cho từng tổ chức hoạt động nói riêng.

tai chinh vi mo phai bam sat muc tieu tai chinh toan dien
Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm

Phó Thống đốc cho rằng, trên thực tế, khuôn khổ pháp lý đối với các tổ chức TCVM đã và đang ngày càng hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của ngành TCVM tại Việt Nam. Theo đó, Luật các TCTD cũng lần đầu tiên khẳng định tổ chức TCVM là một loại hình TCTD trong hệ thống các TCTD Việt Nam.

Có thể nói, việc các tổ chức TCVM hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật các TCTD và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn dưới Luật là một bước tiến quan trọng đối với lĩnh vực TCVM tại Việt Nam. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc phát triển ổn định hoạt động của ngành TCVM tại Việt Nam.

Đồng thời, để có được định hướng, chiến lược nhất quán, dài hạn cho sự phát triển hoạt động TCVM, ngày 6/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống TCVM tại Việt Nam đến năm 2020 (Đề án 2195) với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức TCVM an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Tiếp theo đó, ngày 12/6/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg Quy định về hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi Chính phủ và sự ra đời của Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống TCVM theo Đề án 2195 và là cơ sở pháp lý đầu tiên hướng dẫn về nội dung hoạt động, phạm vi hoạt động đối với các chương trình, dự án TCVM, tạo nền tảng cho các cơ quan quản lý Nhà nước có cơ sở quản lý thống nhất các chương trình, các dự án TCVM đang hoạt động nhỏ lẻ, đa dạng và trải rộng trên phạm vi cả nước.

Với mục tiêu toàn diện hơn, nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng tới phân khúc người nghèo, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu với chi phí hợp lý, ngày 22/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, bao gồm các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động TCVM.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam ông Andrew Jeffries cũng khẳng định, TCVM là một phần rất quan trọng trong tài chính toàn diện. Phát triển tài chính toàn diện là cấu phần phải đặc biệt quan tâm để phục vụ tốt hơn nữa đối tượng chưa hoặc ít có điều kiện sử dụng dịch vụ tài chính - NH. Một số quốc gia khác trong khu vực có môi trường thuận lợi hơn cả Việt Nam, song ngành TCVM tại Việt Nam nhiều năm qua cũng cho thấy những bước tiến rất tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

tai chinh vi mo phai bam sat muc tieu tai chinh toan dien
Toàn cảnh Tọa đàm

Theo ông Andrew Jeffries, việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia sẽ giúp cho TCVM tại Việt Nam thời gian tới hoạt động bài bản và bền vững hơn.

Từ đầu cầu trực tuyến, bà Lene Hansen, Chuyên gia tài chính cao cấp đã trình bày kết quả đánh giá cơ sở pháp lý cho hoạt động TCVM tại Việt Nam và chia sẻ một số mô hình TCVM trên thế giới, có vai trò của TCVM trong mục tiêu hướng tới tài chính tài diện tại Việt Nam. Bà Lene Hansen trong chia sẻ của mình cũng nhấn mạnh việc xây dựng và sửa đổi khung pháp lý cho TCVM ở Việt Nam nhằm thực hiện các nguyên tắc được nêu trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, Chiến lược ngành Ngân hàng của NHNN để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và hợp tác theo nguyên tắc thị trường.

“Việc này cũng sẽ điều chỉnh khung quy định của Việt Nam cho phù hợp với các thông lệ tốt trên toàn cầu; thúc đẩy tăng cường khả năng tài chính toàn diện cho người dân. Đồng thời, hỗ trợ việc hướng tới một khung pháp lý thích hợp, khuyến khích; khơi dậy sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà tài trợ trong ngành công nghiệp TCVM ở Việt Nam”, bà Hansen cho biết.

Cũng tại toạ đàm, đại diện một số bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố, tổ chức hỗ trợ hoạt động TCVM thực tế tại Việt Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ… đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những tác động, thuận lợi/khó khăn và kiến nghị từ quá trình thực hiện Chiến lược 2195 về phát triển TCVM.

Các đại biểu tham dự đều đồng thuận rằng các công việc triển khai thời gian tới để phát triển TCVM hiệu quả cần đặc biệt bám sát với mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện. Theo Đại diện CQTTGSNH, với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cần rà soát, sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức TCVM. Sau khi sửa Luật, NHNN sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các Thông tư có liên quan. Cùng với đó, cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Quyết định 20 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện phát triển chương trình, dự án TCVM theo hướng bền vững hơn. Rà soát quy định hướng dẫn về giám sát đối với tổ chức để sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với hoạt động…

Trong khuôn khổ của Tọa đàm cũng diễn ra triển lãm thực tế về hoạt động TCVM, trong đó giới thiệu thực tế về hoạt động của các tổ chức TCVM thông qua hình ảnh và video tại các gian hàng tới đại diện các nước, đại diện cơ quan Nhà nước, đối tác và nhà đầu tư…

Tin: Minh Khuê; Ảnh: Hoàng Giáp

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000