Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

11:01 | 05/07/2024 Chính trị
aa
Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Sau đây là toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

"Qua làm việc với đồng chí Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Tôi vui mừng được biết, ngày 04/7/2024, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương để sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Vì điều kiện không thể về dự trực tiếp được; sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu của Hội nghị, tôi xin có một số ý kiến có tính gợi mở để các đồng chí tham khảo trong quá trình thảo luận, góp phần làm cho Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Hội nghị của chúng ta được tổ chức vào thời điểm không lâu sau khi Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV, với rất nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Theo Chương trình làm việc, tại Hội nghị lần này sẽ bàn và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, gồm: (1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. (2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an. (3) Cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; và một số công việc quan trọng khác.

Đặc biệt vui mừng và phấn khởi hơn khi có các đồng chí tham dự Hội nghị hôm nay được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm (nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương); đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Nói điều này để thấy, lực lượng Công an nhân dân của chúng ta được Trung ương quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng, những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Trước hết, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, chúc mừng đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, vinh dự được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lớn. Xin nhiệt liệt chào mừng, gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Về đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Công an Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2024.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2024, có thể thấy, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng uỷ Công an Trung ương đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Tôi xin điểm lại mấy kết quả nổi bật như sau:

Một là, các đồng chí đã chủ động nắm chắc tình hình, phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của đất nước

Chúng ta đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy an sinh xã hội, tích lũy "thế và lực" để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước; trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị còn tiềm ẩn phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Trước bối cảnh, tình hình đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chỉ đạo Bộ Công an chủ động thu thập, phân tích, đánh giá tình hình, có trên 1.200 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tham mưu các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; cung cấp thông tin, luận cứ cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đường lối đối ngoại, được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao. Vừa qua, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin, truyền thông quốc tế và chính giới nhiều nước, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đánh giá rất cao trường phái "ngoại giao cây tre" của Việt Nam; nhận định đây là yếu tố quan trọng dẫn đến các thành tựu đối ngoại có tính bước ngoặt, chưa từng có trong lịch sử, chỉ trong vòng 9 tháng, Việt Nam đã đón lãnh đạo cấp cao nhất của 3 cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga, đồng thời nâng cấp quan hệ với nhiều nước lên "Đối tác chiến lược toàn diện"; có được kết quả này, là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, các đồng chí cũng đã hoàn thành và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua nhiều đề án công tác lớn như Hội nhập quốc tế và đối ngoại công an nhân dân đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia trong hợp tác với các đối tác quan trọng; Hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm 2030; Xây dựng cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong toả trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc...

Hai là, Bộ Công an luôn luôn nắm chắc tình hình "bên ngoài - bên trong", "đối tác - đối tượng"; Đảng uỷ Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược

Các đồng chí rất trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác công an; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm quốc gia. Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc đã được xử lý kịp thời, dứt điểm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời chủ động, tích cực giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Ba là, các đồng chí đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân

Công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra, phấn đấu kéo giảm tội phạm bền vững; trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được đổi mới theo hướng lấy người dân làm chủ thể phục vụ; tăng cường cải cách hành chính, giảm tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Theo Báo cáo của các đồng chí, việc triển khai ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực, nhiều ứng dụng tiện ích được triển khai như Sổ sức khoẻ điện tử, Phiếu lý lịch tư pháp, chi trả an sinh xã hội cho trên 1,9 triệu người dưới hình thức không dùng tiền mặt với trên 8.600 tỉ đồng, góp phần giảm tình trạng "tham nhũng vặt", tạo nền tảng để thực hiện chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.

Bốn là, lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò là "Thanh bảo kiếm" sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Phát huy thành tích và kinh nghiệm đã có được trong thời gian qua, các đồng chí đã chủ động phối hợp bài bản, chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận diện kịp thời các vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp; xác định khâu đột phá, đánh đúng, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, dư luận bức xúc, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở, như Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, vụ án liên quan đến Khu đô thị Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng…; góp phần cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng tham nhũng. Việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vừa qua được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với công tác cán bộ, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình, các đối tượng đều "tâm phục, khẩu phục".

Năm là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục được Đảng uỷ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực

Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; liên tục trong nhiều năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương luôn là một trong những cấp uỷ "gương mẫu, đi đầu" trong hệ thống chính trị, sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn lực lượng. Nhất là đối với việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Tôi vui mừng nhận thấy việc triển khai đã đạt những kết quả rất tích cực; từng bước huy động được sự tham gia, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Cùng với việc kiện toàn lực lượng công an tại 4 cấp theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", các đồng chí đã hoàn thiện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với công an xã chính quy, đây sẽ là chỗ dựa tin cậy cho Nhân dân ở từng thôn, xóm, bản làng.

Có thể khẳng định 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp này, Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và với tình cảm cá nhân, chân thành cảm ơn, chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng uỷ Công an Trung ương và ngành Công an nước nhà.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong các báo cáo sơ kết, đánh giá của Đảng uỷ Công an Trung ương, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và phân tích những nguyên nhân cần phải khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí cần phải phân tích sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, có tính chiến đấu cao hơn nữa đối với các tồn tại, yếu kém, nhất là những tồn tại đã được chỉ ra nhiều lần nhưng chưa khắc phục triệt để, tiếp tục củng cố và xây dựng "Lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tôi cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà các đồng chí đã nêu. Tôi chỉ xin lưu ý, nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây:

Một là, tinh thần chung trong 6 tháng cuối năm 2024 và các năm tiếp theo, Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục phấn đấu là cấp uỷ tiêu biểu trong hệ thống chính trị, "gương mẫu, đi đầu" trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; 6 tháng cuối năm phải tốt hơn 6 tháng đầu năm, năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải tốt hơn nhiệm kỳ trước, an ninh, trật tự ngày càng phải tốt lên.

Hai là, Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, duy trì, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Đề nghị các đồng chí bám sát Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024, hoàn thành các đề án, dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực, nhất là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương xử lý hài hoà quan hệ với các nước; tránh đối đầu, xung đột. Huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống của Nhân dân bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, tuyệt đối không để các vụ việc mất an ninh, trật tự ở cơ sở chuyển hoá thành các vụ việc phức tạp về an ninh quốc gia trong mọi tình huống; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của Đảng.

Như các đồng chí đã biết, các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang được tiến hành chuẩn bị rất khẩn trương; Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII tới đây sẽ bàn, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng (về dự thảo các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV). Đây là những vấn đề mà cả nước quan tâm, nhưng đồng thời đây cũng là những vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, nói xấu… gây hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng với nhân dân, cao hơn là phủ nhận những thành tích, kết quả đạt được qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; tác động thay đổi đường lối, chính sách, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa… Do đó, tôi đề nghị các đồng chí cần nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Tập trung các biện pháp phòng, chống thâm nhập, tác động chuyển hoá nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực địch, phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, từ cơ sở mọi vấn đề tiềm ẩn phức tạp, nhất là có giải pháp hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đang rất phức tạp hiện nay.

Bốn là, cần quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Tập trung nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, quyết liệt, không khoan nhượng trong đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục nghiên cứu triển khai thí điểm xã, phường, huyện, tỉnh an toàn giao thông, không tội phạm, không ma tuý. Các đồng chí phải thực sự là lực lượng nòng cốt phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo với tinh thần "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai"; đồng thời chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục từ sớm các sơ hở, thiếu sót để giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước, Nhân dân và các giải pháp phòng ngừa "không thể, không dám" tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Với tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất", các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân. Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc…", "phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lễ phép với nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng môi trường xã hội yên bình cho cuộc sống của nhân dân; không ngừng đổi mới lề lối, phương pháp công tác, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn. Lực lượng Công an phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mong các đồng chí chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các đồng chí là nhân sự được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và các đồng chí trong diện quy hoạch tham gia cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp; góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy thật sự đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Từ nay đến hết năm 2024 và hết nhiệm kỳ, chúng ta có nhiều việc phải làm. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn hơn 1 năm để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; kết quả của nhiệm kỳ này là tiền đề quan trọng để thực thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Trong Báo cáo của các đồng chí cũng đã đề ra 7 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác chuyên môn từ nay đến cuối năm 2024. Như vậy, về phương hướng, nhiệm vụ đã rõ, mục tiêu đã cụ thể, vấn đề là với quyết tâm chính trị thế nào, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo ra sao và quá trình tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được là gì? Do vậy, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thật sâu sắc trong toàn lực lượng Công an nhân dân để cùng thống nhất nhận thức, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần "6 tháng đầu năm 2024 vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì 6 tháng còn lại của năm 2024 phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa".

Một lần nữa, chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công".

Nguồn: Chinhphu.vn

Các tin khác

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW (ngày 10/7/2024) của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Quốc vương Campuchia; hội đàm với Chủ tịch đảng CPP, Chủ tịch Thượng viên Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet...
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào

Vào 8h40 phút ngày 11/7, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước CHDCND Lào đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường nhà Quốc hội ở Thủ đô Vientiane. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ bàn làm, không bàn lùi để thúc đẩy mạnh mẽ động lực chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ bàn làm, không bàn lùi để thúc đẩy mạnh mẽ động lực chuyển đổi số

Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện
Quyết tâm thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35- CT/TW

Quyết tâm thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 603/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo).
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi đến Hội nghị.
Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên

Sáng 7/7, trong chương trình công tác tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khởi công đường Tân Phúc-Võng Phan - công trình trọng điểm, tuyến đường "trục xương sống" thứ 3 của tỉnh và thăm Khu Công nghiệp Thăng Long II.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Sau đây là toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phổ biến cuốn sách về xây dựng, phát triển văn hóa của Tổng Bí thư đến toàn quân

Phổ biến cuốn sách về xây dựng, phát triển văn hóa của Tổng Bí thư đến toàn quân

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách về xây dựng, phát triển văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tổ chức sáng 4/7, tại Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang
Xem thêm
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 19/7/2024, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Thời gian gần đây, cùng với cả nước, ngành Ngân hàng Quảng Nam đã và đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Nhiều TCTD đã làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật, thậm chí đến tận nhà khách hàng để hỗ trợ xác thực sinh trắc học...
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo, mạo danh nhân viên, thương hiệu các tổ chức tín dụng uy tín ở Việt Nam nhằm đánh cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội.
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology Implementation (tạm dịch: Ngân hàng AI tốt nhất) trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này, hôm 18/7 tại Hà Nội.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngày 12/7, Cake by VPBank (Cake) cho biết, giải pháp Cake Face Authen của ngân hàng thuần số này đã nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt.
Phiên bản di động