Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

20:59 | 08/07/2024 Chính trị
aa
Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi đến Hội nghị.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương- Ảnh 1.
Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thời báo Ngân hàng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương: “Đảng bộ Quân đội và toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Ngày 08/7/2024, Quân ủy Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 10 để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm và thảo luận, quyết nghị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm và mong các đồng chí đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia, khu vực chưa được kiểm soát, tiếp tục tác động nhiều mặt đến an ninh và phát triển toàn cầu. Ở trong nước, một số hạn chế, bất cập chậm được khắc phục. Tình hình tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng nặng nề ở nhiều địa phương, gần đây xảy ra một số vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có tác động tiêu cực trong đời sống xã hội. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng và khoét sâu những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo toàn diện và kịp thời của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển (tăng trưởng GDP đạt 6,42%, vượt xa mức tăng 3,72% ở cùng kỳ năm 2023); quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được nâng cao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng, nhất là quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Trung ương đã tổ chức tốt 4 hội nghị quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có công tác nhân sự cấp cao của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Quốc hội đã tổ chức 4 kỳ họp quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia, kiện toàn lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn xã hội.

Sáu tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, bám sát thực tiễn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy kết quả của năm trước, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, khái quát lại có 5 điểm nổi bật:

Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề có tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; mềm dẻo, linh hoạt trong xử trí các tình huống, ngăn ngừa nguy cơ xung đột; giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới một cách có hiệu quả ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương hoàn thành thẩm định quy hoạch 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần thúc đẩy và liên kết, điều phối các vùng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên chỉ đạo tổ chức các hoạt động và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phấn đấu, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Luôn luôn xung kích đi đầu trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân (đây là cơ sở vững chắc để củng cố, duy trì mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân, tôi đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo toàn quân phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới).

Ba là, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, nội địa, vùng trời, vùng biển, đảo và trên không gian mạng. Chỉ đạo điều hành tốt các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập tác chiến không gian mạng trên các hướng chiến lược với quy mô lớn, phù hợp với các loại hình tác chiến mới và cách đánh, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng, luôn coi trọng giữ vững sự ổn định về chính trị và tư tưởng, từ đó nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Hoàn thành Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Bốn là, công tác công nghiệp quốc phòng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, nhất là về công nghiệp quốc phòng tiếp tục có bước đột phá mới; hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt là đã: Tổ chức rất thành công hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

Năm là, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được đặc biệt chú trọng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đã hoàn thành tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thường xuyên tiến hành "tự soi, tự sửa" ở các cấp, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tiếp tục phát huy, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Với kết quả nổi bật trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, có thể khẳng định phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục ngời sáng; trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng luôn luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, xây tặng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều nguyên nhân, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng chủ yếu nhất là do tập thể Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, "trên dưới một lòng", "dọc ngang thông suốt"; có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, thực hiện tinh thần "7 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung); lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, 6 tháng đầu năm cũng còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như các báo cáo đã đánh giá. Đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục sớm trong 6 tháng cuối năm; không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài, lặp lại.

2. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Đây cũng là thời gian quan trọng để chúng ta tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đồng thời, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Để toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, tôi xin khái quát lại với tinh thần có "5 quyết tâm và 5 chủ động" sau đây:

* Về 5 quyết tâm

Một là, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra. Kịp thời rà soát các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã xác định, nhất là 3 nội dung đột phá. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương trong phạm vi cả nước và trong Quân đội.

Hai là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất. Chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới của chiến tranh sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới.

Ba là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về "Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh", hoàn thành việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

Bốn là, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Quân ủy Trung ương cần coi trọng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; phát huy 5 chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết đấu tranh chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục, khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần "7 dám"; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tạo mọi điều kiện và môi trường tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành pháp luật, kỷ luật, mệnh lệnh của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Năm là, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân: Tiến hành thật tốt, sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục, để Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành, những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

* Về 5 chủ động

Một là, chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống. Kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng các giải pháp, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để mâu thuẫn, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, chiến tranh.

Hai là, chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng, các địa bàn trọng điểm, nhất là Đề án "Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo".

Ba là, chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng các văn bản chỉ đạo đại hội, đến công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội; xác định đây là một trong những công việc trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự đại hội thật sự chất lượng, có tầm nhìn chiến lược để tham gia cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho Trung ương.

Bốn là, chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn chỉnh và triển khai thật tốt các đề án hướng tới kỷ niệm: 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tổ chức thật tốt Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2024 và các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Quân đội, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, văn hiến và anh hùng.

Năm là, chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, nhất là việc làm theo để mỗi cán bộ, đảng viên "muốn học tập, muốn làm theo", từ đó tận tâm, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Coi trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực, chủ động đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Tôi tin tưởng 6 tháng đầu năm chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực thì với quyết tâm chính trị cao, chắc chắn Đảng bộ Quân đội và toàn quân sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Sau Hội nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Tôi đề nghị những chủ trương, quyết sách của Quân ủy Trung ương đề ra tại kỳ họp này phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn quân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Nguồn: baochinhphu.vn

Các tin khác

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội Việt Nam

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội Việt Nam

Lễ ra mắt cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:  Cải cách thể chế là điểm đột phá trong cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cải cách thể chế là điểm đột phá trong cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là một điển hình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW (ngày 10/7/2024) của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Quốc vương Campuchia; hội đàm với Chủ tịch đảng CPP, Chủ tịch Thượng viên Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet...
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào

Vào 8h40 phút ngày 11/7, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước CHDCND Lào đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường nhà Quốc hội ở Thủ đô Vientiane. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ bàn làm, không bàn lùi để thúc đẩy mạnh mẽ động lực chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ bàn làm, không bàn lùi để thúc đẩy mạnh mẽ động lực chuyển đổi số

Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện
Quyết tâm thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35- CT/TW

Quyết tâm thực hiện nghiêm túc, thắng lợi Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 603/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo).
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi đến Hội nghị.
Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên

Sáng 7/7, trong chương trình công tác tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khởi công đường Tân Phúc-Võng Phan - công trình trọng điểm, tuyến đường "trục xương sống" thứ 3 của tỉnh và thăm Khu Công nghiệp Thăng Long II.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Sau đây là toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 19/7/2024, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Thời gian gần đây, cùng với cả nước, ngành Ngân hàng Quảng Nam đã và đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Nhiều TCTD đã làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật, thậm chí đến tận nhà khách hàng để hỗ trợ xác thực sinh trắc học...
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, trong đó tổng tài sản và quy mô tín dụng tăng, chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện.
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo, mạo danh nhân viên, thương hiệu các tổ chức tín dụng uy tín ở Việt Nam nhằm đánh cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội.
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology Implementation (tạm dịch: Ngân hàng AI tốt nhất) trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này, hôm 18/7 tại Hà Nội.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Phiên bản di động