Triển khai gói hỗ trợ lãi suất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

23:10 | 26/08/2022 Chính sách
aa
Nhằm kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, Thống  đốc  Ngân  hàng  Nhà  nước Việt Nam (NHNNN) Nguyễn Thị Hồng đã có chỉ đạo đến từng ngân hàng, các tổ chức, chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố... tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất diễn ra ngày 26/8.
trien khai goi ho tro lai suat la nhiem vu chinh tri trong tam
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất

Chương trình hỗ trợ lãi suất nhận được sự quan tâm rất lớn của rất nhiều cấp lãnh đạo, cũng nhận được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Với những kết quả ban đầu có thể thấy ngành Ngân hàng đã có sự vào cuộc rất quyết liệt từ các đơn vị triển khai và các tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở các hành lang pháp lý là Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. NHNN đã có sự phối hợp hợp chặt chẽ, trách nhiệm với các Bộ, ngành.

Tới đây, NHNN sẽ có văn bản đề nghị các địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ, vì hơn ai hết các doanh nghiệp tại địa phương cần có sự hỗ trợ tích cực hơn nữa. Việc đồng hành hỗ trợ của các địa phương sẽ có thể thúc đẩy giải quyết được những khó khăn của gói hỗ trợ này. Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu và trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc để thực hiện quyết liệt trong thời gian tới có hiệu quả, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị:

Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM), thứ nhất, phải phối hợp với khách hàng rà soát ngay các khoản vay đã ký kết hợp đồng và đã giải ngân từ 1/1/2022 đến nay. Bởi theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, tất cả các khoản vay đã ký hợp đồng từ 1/1 đến nay nếu thuộc đối tượng đủ điều kiện thì sẽ được hỗ trợ cho nên việc này phải làm rất sớm. Đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD) thông báo cho khách hàng, cùng với khách hàng rà soát.

Khi khách hàng có đề nghị hỗ trợ lãi suất thì sẽ cập nhật số liệu, với dư nợ như vậy sẽ được tính hỗ trợ lãi suất từ 20/5 đến hết năm 2023. Các TCTD cần phải có số liệu như vậy để NHNN tổng hợp cùng với các Bộ, ngành về kết quả thực hiện khi Chính phủ cũng như các cơ quan kiểm toán đưa vào trong báo cáo để trình bày trước Quốc hội. Đặc biệt các ngân hàng phải đảm bảo không để xảy ra trường hợp các doanh nghiệp đủ điều kiện, đúng đối tượng mà không được hưởng hỗ trợ lãi suất.

Thứ hai, để triển khai ở tất cả các địa phương, đề nghị các TCTD cần phát triển đầy đủ các nội dung, công việc phải triển khai đến với từng chi nhánh, từng phòng giao dịch trong hệ thống và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thứ ba, các NHTM chủ động xác định khó khăn, vướng mắc. Nếu trong điều kiện có thể giải quyết theo thẩm quyền, tùy thuộc vào từng ngân hàng thì có thể giải quyết luôn. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo với các đơn vị chức năng của NHNN để NHNN phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan có hướng tháo gỡ. Đặc biệt là các NHTM phản ánh khó khăn, vướng mắc thì không phản ánh chung chung mà phải cụ thể, chi tiết để NHNN tổng hợp, phối hợp đưa ý kiến đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác để tháo gỡ.

Thứ tư là các TCTD cũng tăng cường truyền thông chính sách lên các kênh thông tin đại chúng để truyền thông đến với khách hàng, phải giải thích rất rõ ràng cụ thể và tận tâm đến với khách hàng.

Đối với chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố - “cánh tay" nối dài của Thống đốc và NHTW để triển khai, chỉ đạo đến các địa phương phải theo dõi, giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh tại địa bàn và kịp thời phản ánh đến NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền. Các chi nhánh NHNN cũng cần chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đặc biệt, nhiệm vụ thứ 2 rất quan trọng là các chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức hội nghị kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại các địa bàn. Tôi đề nghị tổ chức các buổi chuyên đề về triển khai gói hỗ trợ lãi suất này…

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng gói hỗ trợ lãi suất này cũng tham gia. Doanh nghiệp nào tiếp cận được hoặc không tiếp cận phải có lý do rất rõ ràng, các tổ chức tín dụng cũng phải giải thích rất rõ ràng. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc thì tổng hợp cùng tháo gỡ để minh bạch, công khai; lãnh đạo các địa phương là những người quản lý trực tiếp sẽ thấy được sự vào cuộc mạnh mẽ của ngân hàng. Chủ động truyền thông tại địa phương để đảm bảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh… tại địa phương nắm rõ từ khung pháp lý của Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

Đặc biệt Thống đốc đề nghị, chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố cũng phải phối hợp với các đơn vị chức năng của NHNN cũng như các đơn vị chức năng của các bộ, ngành tại mỗi tỉnh, thành phố trên cả nước thành lập đường dây nóng để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân, các cơ quan phản ánh những vướng mắc phát sinh và xử lý nghiêm các trường hợp không triển khai gói hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng gói hỗ trợ.

trien khai goi ho tro lai suat la nhiem vu chinh tri trong tam
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chủ trì hội nghị

Đối với các đơn vị thuộc NHTW, theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ trong nước và quốc tế; chủ động tham mưu điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ cũng như đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đây là điều kiện rất quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ bởi vì doanh nghiệp, hợp tác xã đang khó khăn về dịch Covid-19 nhưng nếu có bất ổn về kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng cũng sẽ càng gây khó khăn; sớm dự báo mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này cũng như đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiếp tục theo dõi diễn biến của lạm phát cũng như diễn biến của thị trường tiền tệ để có tham mưu, đề xuất phù hợp.

Đề nghị các vụ, cục chức năng, trong đó có Vụ Tín dụng các ngành kinh tế khẩn trương xây dựng nội dung chương trình cho các chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; xây dựng chương trình công tác của Ban lãnh đạo NHNN để phân công, trực tiếp tham gia chỉ đạo và tham dự một số số hội nghị tại địa phương.

Xây dựng chương trình khảo sát, giám sát và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất, nắm bắt những khó khăn trong thực tiễn từ Hiệp hội Ngân hàng và các cấp, các ngành theo đúng tinh thần của Phó Thủ tướng đã đặt ra trong tháng 8 vừa qua.

Song song với đó, các bộ, ngành phối hợp cùng với NHNN có những tham mưu, đề xuất để xử lý những khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị thuộc NHNN cũng phải phối hợp với các các đơn vị của các bộ, ngành để có hướng dẫn, giải đáp kịp thời trong phạm vi thẩm quyền, nếu như vượt thẩm quyền không thể triển khai thì báo cáo Thống đốc để đề xuất Chính phủ báo cáo lên Quốc hội.

NHTW cũng phải lập đường dây nóng cùng với đường dây nóng của chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố để kịp thời khi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các bộ ngành.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các bộ, ngành trong thời gian vừa qua và mong rằng các bộ, ngành có liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN để tiếp tục triển khai Nghị định. Đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đầu tiên liên quan đến đối tượng hưởng gói hỗ trợ lãi suất, hồ sơ thủ tục để các ngân hàng tự tin khi quyết định cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đảm bảo quá trình thanh tra, kiểm tra sau này không có những vướng mắc phát sinh và cũng mong các đồng chí tích cực tham gia cùng đoàn khảo sát, giám sát, kiểm tra của NHNN để là cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ này.

Cuối cùng là công tác truyền thông cần đặc biệt quan tâm hơn nữa và cần có sự vào cuộc từ tất cả các đơn vị của NHNN, các bộ, ngành, các chi nhánh NHNN ở các tỉnh, thành phố, các TCTD, các ngân hàng để cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân nắm rõ được điều kiện, đối tượng tiếp cận gói hỗ trợ này.

Triển khai truyền thông chính sách liên quan đến hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của đơn vị này được truyền tải đến tất cả các đơn vị khác và truyền thông dưới nhiều hình thức. NHNN giao nhiệm vụ này cho Vụ Truyền thông phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành, và đề nghị các cơ quan truyền thông báo chí sẽ truyền thông trên tinh thần như vậy.

Hương Giang
Nguồn:

Các tin khác

NHNN tăng phát hành tín phiếu, một mũi tên trúng nhiều đích

NHNN tăng phát hành tín phiếu, một mũi tên trúng nhiều đích

Với diễn biến tỷ giá USD trên thế giới và dự trữ ngoại hối như hiện nay, với cách thức điều hành chính sách linh hoạt như hiện tại, giới chuyên môn đánh giá NHNN hoàn toàn có thể giữ ổn định được tỷ giá, mà không mất quá nhiều “của để dành”.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Agustín Carstens

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Agustín Carstens

Ngày 20/9/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (NHTTQT) Agustín Carstens. Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
Ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

Ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay

Chiều 21/9, NHNN Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
SHB giảm lãi suất cho vay tới 2,5%/năm hỗ trợ khách hàng cá nhân

SHB giảm lãi suất cho vay tới 2,5%/năm hỗ trợ khách hàng cá nhân

Thấu hiểu nhu cầu sử dụng vốn vào mùa cao điểm cuối năm, từ nay đến 31/12/2023, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai chương trình “30 năm đồng hành – Tiếp bước tri ân” ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn dành cho các khách hàng cá nhân (KHCN). Tổng hạn mức ưu đãi lên đến 5.000 tỷ đồng.
Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp

Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp

Công tác phòng chống rửa tiền là ưu tiên của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam từ rất sớm
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tín dụng đang rất hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tín dụng đang rất hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết điều hành chính sách tiền tệ chưa bao giờ khó khăn như thời gian vừa qua
Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử ở Việt Nam

Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử ở Việt Nam

Ngày 15/9/2023, tại Hà Nội, Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử ở Việt Nam" đã được Báo Lao Động phối hợp với NHNN và NAPAS tổ chức.
Thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Việc NHNN chính thức trở thành thành viên thứ 6 của MOU thể hiện tinh thần hợp tác của NHNN về kết nối thanh toán xuyên biên giới trong khu vực ASEAN, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác theo chiều sâu và bắt kịp các xu hướng đổi mới sáng tạo trong
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26, cho ý kiến về Luật các TCTD (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26, cho ý kiến về Luật các TCTD (sửa đổi)

Sáng nay (12/9), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, được chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 12 đến sáng 14/9; đợt 2 từ ngày 18 và ngày 20/9; đợt 3 ngày 29/9 để xem xét 18 nội dung. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng. Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.
Thúc đẩy tín dụng xanh là vấn đề cấp bách

Thúc đẩy tín dụng xanh là vấn đề cấp bách

Thời gian qua, nhận thức của hệ thống ngân hàng đã có sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện cấp tín dụng cho các ngành, lĩnh vực xanh, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để thực hiện mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh
LPBank và Bưu điện Việt Nam luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng ở mức cao nhất

LPBank và Bưu điện Việt Nam luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng ở mức cao nhất

LPBank và Bưu điện Việt Nam tuyệt đối tuân thủ và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 43/2015-TT-NHNN (Thông tư 43), Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 43 và các quy định của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật Việt Nam. Trong mọi trường hợp, quyề
Tín dụng xanh: Nguồn vốn rẻ cho phát triển bền vững

Tín dụng xanh: Nguồn vốn rẻ cho phát triển bền vững

Hiện nay nhiều tổ chức tài chính xanh quốc tế đang tiếp cận thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội để giúp các ngân hàng tiếp cận nhiều nguồn vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp vay.
Cơ cấu tổ chức mới của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ có 7 đơn vị

Cơ cấu tổ chức mới của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ có 7 đơn vị

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN.
Thông tin tín dụng: Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Thông tin tín dụng: Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 25/8/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Ngân hàng, phối hợp với Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro”. Hội thảo do Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì.
NHNN ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 39

NHNN ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 39

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, NHNN đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/08/2023 ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN) từ ngày 01/9/2023 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này.
Xem thêm
Cần lực đẩy từ các chính sách khác

Cần lực đẩy từ các chính sách khác

Mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, điều này đã được dự báo khi NHNN liên tiếp giảm lãi suất điều hành từ đầu năm tới nay
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chiều 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023

Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024.
Có nên cấm xây dựng, kinh doanh nhà chung cư mini?

Có nên cấm xây dựng, kinh doanh nhà chung cư mini?

Sau hàng loạt những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà chung cư, nhà phố dạng “ống” vừa ở vừa kinh doanh, hoặc cơ sở karaoke… đã gióng lên “hồi chuông báo động” và đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA).
ket noi ngan hang doanh nghiep khoi thong nguon luc san xuat kinh doanh

Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: Khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh

Ngày 21/9/2023, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
le khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
dai hoi the duc the thao nganh ngan hang lan thu nhat 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất 2023
tuyen bo chung giua thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong va bo truong tai chinh hoa ky janet l yellen

Tuyên bố chung giữa Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen

Ngày 20/7/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đã có buổi làm việc tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thống đốc bày tỏ vui mừng chào đón và chủ trì đón tiếp Bà Yellen đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen đưa ra Tuyên bố chung sau buổi làm việc.
hoi nghi so ket hoat dong ngan hang 6 thang dau nam va trien khai nhiem vu 6 thang cuoi nam 2023

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 15/7, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị về phía ngành Ngân hàng có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; toàn thể lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN; lãnh đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, lãnh đạo các NHTM.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Quảng Bình: Nỗ lực gỡ khó, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Quảng Bình: Nỗ lực gỡ khó, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và chính quyền địa phương, NHNN chi nhánh Quảng Bình đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở địa phương.
Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’

Quảng Ngãi đấu tranh ngăn chặn ‘tín dụng đen’

Quảng Ngãi sẽ chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ‘tín dụng đen’
Tiền Giang: Ngành Ngân hàng tích cực phối hợp chống tham nhũng

Tiền Giang: Ngành Ngân hàng tích cực phối hợp chống tham nhũng

Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá cao kết quả hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời ghi nhận sự tích cực trong phối hợp của ngành Ngân hàng đối với hoạt động phòng ngừa phát sinh tham nhũng tiêu cực.
Đăng ký doanh nghiệp sụt giảm rõ nét

Đăng ký doanh nghiệp sụt giảm rõ nét

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2023 với đa số trong chuỗi số liệu thống kê đều cho thấy có sự sụt giảm.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Sức hút từ villa sang trọng ven sông

Sức hút từ villa sang trọng ven sông

khu biệt thự Regal Victoria, với chủ đầu tư Regal Group đang gây được sự chú ý của nhiều khách hàng
VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech

VIB ứng dụng giải pháp sinh trắc học giọng nói "Made in Vietnam" của NamiTech

NamiTech đã đánh dấu một bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghệ sinh trắc học giọng nói, khi triển khai thành công giải pháp VoiceDNA cho ngân hàng VIB. Đây là giải pháp "made in Vietnam" đầu tiên được ứng dụng thương mại thành công. Giải pháp đã chứng minh sự vượt trội của mình, dần dần chiếm được niềm tin của VIB khi đưa vào sử dụng thực tế.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO

Không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm thanh toán theo tiêu chí an toàn – tiện lợi – sinh lời, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tiên phong ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên chính nền tảng ngân hàng số VPBank NEO.
Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Lợi ích của thẻ Vietcombank công nghệ chip Contactless

Thanh toán không tiếp xúc là phương thức thanh toán hiện đại cho các giao dịch chỉ bằng một cú chạm đơn giản. Chủ thẻ chỉ cần đưa thẻ gần thiết bị thanh toán để hoàn thành giao dịch mà không cần đưa thẻ cho người khác, cũng không cần nhập mã PIN.
Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Giới trẻ - khách hàng tiềm năng của thanh toán thẻ

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển khi các ngân hàng nắm bắt xu hướng, mở rộng các dịch vụ thanh toán hiện đại còn giới trẻ luôn yêu thích và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi tích cực đó.
Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng số

Với hơn 20 triệu khách hàng sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng dùng dịch vụ điện tử, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên cơ sở hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số đột phá.
BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm

BAOVIET Bank cho vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,9%/năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chương trình cho vay có tài sản bảo đảm với lãi suất chỉ từ 7,9%/năm dành cho khách hàng cá nhân.
Quét QR Co-opBank là có quà

Quét QR Co-opBank là có quà

“Quét QR là có quà” - chương trình khuyến mại mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) dành tặng cho khách hàng là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mã QR Co-opBank tại địa điểm kinh doanh từ ngày 21/9/2023 đến hết ngày 31/10/2023.
SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

Với danh mục sản phẩm đa dạng, thủ tục tinh gọn, dịch vụ chất lượng cao dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, SHB vừa được tạp chí quốc tế Alpha Southest Asia bình chọn là “Ngân hàng Micro SME tốt nhất tại Việt Nam”.
Phiên bản di động