Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Cán sự Đảng NHNN Việt Nam

16:14 | 29/07/2022

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 544 thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, sáng 29/7, Đoàn kiểm tra 544 đã triển khai quyết định của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hôi nghị có đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra.

Về phía Ban Cán sự Đảng NHNN có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc NHNN.

trien khai quyet dinh kiem tra cua ban bi thu nam 2022 doi voi ban can su dang nhnn viet nam
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Đức Khanh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 cho biết, thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện NQTW 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện. Theo Quyết định số 544, Ban Bí thư giao cho Đoàn kiểm tra 3 tổ chức Đảng trong đó có Ban cán sự Đảng NHNN.

Thông tin thêm tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái cho biết, NQTW 4 khóa XII đã được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, nhiều đoàn kiểm tra đã làm việc ở các tổ chức đảng trong phạm vi cả nước và Ban Chấp hành Trung ương đã có đánh giá tổng kết, ban hành Kết luận số 21.

Tuy nhiên, việc thực hiện cũng còn những tồn tại, hạn chế. Các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đã tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, nhưng đâu đó, việc nêu gương còn những vấn đề cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Để thực hiện các nghị quyết, chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn trong việc kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm, coi trọng, xem đây là một công cụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Hàng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai một cách bài bản, đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các lĩnh vực như xây dựng Đảng, thực hành pháp luật, lĩnh vực kinh tế và nhiều lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị một cách toàn diện.

“Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp để thực hiện trong thời gian sắp tới. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với công tác kiểm tra là công việc thường xuyên”, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh và cho biết thêm, từ đầu năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triển khai nhiều đoàn tổ chức kiểm tra ở 30 tổ chức đảng trên phạm vi toàn quốc. Đoàn kiểm tra 544 triển khai kiểm tra việc thực hiện NQTW 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW. Đoàn đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, dự kiến các đơn vị kiểm tra.

trien khai quyet dinh kiem tra cua ban bi thu nam 2022 doi voi ban can su dang nhnn viet nam
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Đức Khanh

Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đúng tinh thần nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, Ban Cán sự Đảng NHNN có báo cáo tự kiểm tra, các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc phối hợp với Đoàn kiểm tra giải quyết những vướng mắc, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình kiểm tra, xác minh đối chiếu với báo cáo để có những thông tin trung thực, chính xác nhất.

Về phía Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên cần tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm quyết định, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên cần tạo điều kiện cho NHNN, Ban Cán sự Đảng NHNN, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và kế hoạch của Đoàn kiểm tra 544. Đồng chí Phó Trưởng đoàn cũng nêu một số yêu cầu về chuẩn bị tài liệu, quy trình kiểm tra, các nội dung kiểm tra, các mốc thời gian đặt ra đối với từng đơn vị, phần việc.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra bảo đảm khách quan, trung thực, bám sát kế hoạch, nội dung để công tác kiểm tra đạt kết quả cao...

trien khai quyet dinh kiem tra cua ban bi thu nam 2022 doi voi ban can su dang nhnn viet nam
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Đức Khanh

Thống đốc cho biết, đây là cơ hội để Ban Cán sự Đảng NHNN thực hiện rà soát và đánh giá lại những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời cũng nhìn nhận những hạn chế để khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp tới, đúng theo NQTW 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;

Việc chấp hành NQTW 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số quy định như Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Báo cáo sơ bộ về tình hình tổ chức, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN tổ chức theo ngành dọc có 90 đơn vị đầu mối, 63 chi nhánh tỉnh thành phố, 8 đơn vị sự nghiệp NHNN quản lý. Với đặc thù vừa là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia; đối với tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW, có 34 tổ chức đảng, gần 2.400 đảng viên.

Thời gian qua, việc triển khai NQTW 4, Quy định số 08 và một số quy định như Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… được Ban Cán sự Đảng NHNN xác định là một nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, lần thứ XIII đã đề ra.

Chính vì vậy, ngay sau khi NQTW 4 được ban hành, Ban Cán sự Đảng NHNN đã triển khai ngay các nhiệm vụ như yêu cầu. Có thể nói, các công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quy định trên đã được Ban lãnh đạo NHNN quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc.

"Năm 2017, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư cũng đã làm việc với NHNN về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị, NHNN đã được đánh giá là đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Tiếp nối những thành quả đạt được, NHNN đã phát huy, chú trọng khắc phục hạn chế", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu.

Quỳnh Trang

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
4,10
4,30
4,40
5,40
5,70
6,00
6,40
Techcombank
0,03
-
-
-
3,25
3,45
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
4,50
4,50
4,80
5,10
5,10
5,60
5,60
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,60
6,70
7,20
7,50
Agribank
0,20
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,30
6,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.560 23.870 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.580 23.860 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.560 23.860 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.550 23.840 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.560 23.830 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.580 23.975 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.630 23.880 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.600
66.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.600
66.400
Vàng SJC 5c
65.600
66.420
Vàng nhẫn 9999
50.300
51.200
Vàng nữ trang 9999
50.200
50.800